pečuj doma

Jak prokázat nutnou péči pojišťovně kvůli odškodnění?

3.2.2023

Mám manžela po autonehodě. Je paraplegik, invalidita trvale přiznaná (ZTP/P). Příspěvek na péči 3. stupeň trvale přiznán. Bohužel neexistuje žádný normativ na posouzení časového rozpětí péče za den pro postižené osoby. Zajímá mě orientačně, kolik hodin denně je potřeba pečovat o takto postiženého člověka (např. pár hodin, půl dne, téměř celý den).
Tuto informaci bych potřebovala pro pojišťovnu, která má manžela odškodnit ve věci nákladů na péči z autonehody, jež se stala. Posílala jsem pojišťovně časový harmonogram s provedenými úkony péče (čestné prohlášení), toto však pojišťovna nebere v potaz.
Prosím vás tedy o radu, kdo je v takovém případě kompetentní posoudit, kolik hodin denně je potřeba pečovat o takto postiženého člověka. Psala jsem na MPSV ale tam mi nedokáží odpovědět, neboť právě není vypracován zádný časový normativ na péči. Vypracovaný posudek bychom uhradili, jen nevíme, kam se obrátit.
Pozn. red. Prohlášení nezveřejňujeme kvůli zachování anonymity.

Odpověď

Váš dotaz je trochu specifický, ale odpovědět Vám na něj dokážeme, resp. poradit Vám, kterým „směrem se vydat“, abyste se dobrala podkladů, které využijte při jednání s pojišťovnou.

Co se týče posuzování potřeb manžela, kompetentní jste zcela určitě. Nicméně, čestné prohlášení, které jste (velmi pěkně a pečlivě) vypsala, může být napadáno jako subjektivní a pro pojišťovnu, která se navíc potřebuje dobrat konkrétních čísel a částek, není pravděpodobně příliš dobře využitelné.

Co se týče „přepočítání“ péče o manžela na konkrétní čísla a částky, doporučuji vydat se několika směry. Výsledek pak můžete buď zprůměrovat, nebo použít část z každého výpočtu apod.

 1. Požádejte 1-3 sociální služby v okolí Vašeho bydliště, ať Vás navštíví, předneste jim spolu s manželem manželovy potřeby a požádejte je o propočítání, kolik by jejich péče stála, pokud byste s nimi uzavřeli smlouvu o poskytování sociálních služeb.
  • Nezapomeňte, že manžel potřebuje nejen péči (tj. doprovod, přípravu a naservírování jídla, dopomoc s přesunem na WC atd. atd.) přes den, ale také v noci, tj. 24 hod./denně, 7 dnů v týdnu.
  • Obrátit se můžete na organizace nabízející osobní asistenci nebo pečovatelskou službu, a to v terénu, tj. s docházkou do Vaší domácnosti.
  • Nezapomeňte tyto organizace upozornit na to, že potřebujete reálnou péči 24 hod. denně. Většina sociálních služeb musí pracovat s tím, že jejich klienti mají jen omezené finanční prostředky, např. z příspěvku na péči, a podle toho nastavují sociální službu. To je však bohužel jen malá část toho, co jejich klienti skutečně(!) potřebují. Žádejte tedy ÚPLNÝ přehled s vyčíslením konkrétních částek.
  • Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je (zastropována) hodinová sazba v těchto službách na 135 Kč/hod. Jedná se však o příjem, který je státem limitován a na druhé straně (sociálním službám) částečně dotován. Budete-li hledat pečovatelku soukromě, velmi pravděpodobně se budete pohybovat v jiných částkách.
  • Ať již v budoucnu smlouvu o poskytování sociální služby uzavřete či nikoli, bude možná i pro Vás zajímavé vidět, jakou cenu má Vaše práce, resp. péče o manžela. To prosím nechápejte špatně, věřím, že o manžela pečujete s láskou a maximálním nasazením, to však nic nemění na tom, že je to velmi náročná (fyzicky i časově) činnost.
  • V neposlední řadě zohledněte skutečnost, že manžel potřebuje péči nejen dnes, ale i do budoucna, že ceny budou stoupat, příp. s věkem se jeho potřeba péči (právě v důsledku úrazu) může ještě zvýšit.
 2. Zohledněte skutečnost, že kvůli manželovi nemůžete chodit do zaměstnání nebo jen v omezené míře. Seznamte se s částkami minimální mzdy a propočítejte, kolik by Vaše péče stála, pokud byste za ni byla placena formou minimální mzdy.
  • Pozor, nedívejte se na minimální mzdu uváděnou médii nebo v tiskových zprávách. Většina těchto zdrojů totiž obsahuje informaci pouze o té nejnižší minimální mzdě. Mnoho lidí však neví o tom, že každý obor a každá profese má svou minimální mzdu, čím vyšší kvalifikace, tím vyšší minimální mzda. Celkem logicky tedy dělník se základním vzděláním vykonávající jednoduchou činnost spadá do zcela jiné kategorie minimální mzdy než vysokoškolák pracující např. v laboratoři na nějakém vysoce odborném výzkumu.
   Ta nejnižší se týká dělnických profesí, tj. jednoduchých, příp. fyzicky nenáročných činností, které jsou navíc vykonávány pod dohledem nadřízeného pracovníka.
   Nic z toho péče o osobu závislou na pomoci není. Naopak, jelikož je třeba vykonávat různé ošetřovatelské úkony, osobní asistenci, dopomáhat příp. s rehabilitací atd., a to navíc samostatně tj. vykonávat činnosti kvalifikačně náročnější.
  • Nahlédneme-li do Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v jeho aktuálním znění. Zjistíme, že sociální péči (tak, jak ji ASI vykonáváte Vy) je možné (dle části II.) zařadit do 3. skupiny:
   „1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
   2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
   3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.“
   Zde je minimální hodinová odměna stanovena na 117,50 Kč/ hod. Jako měsíční odměna pak na 19 700 Kč. Opět připomínám, že se jedná o minimální mzdu a, je třeba si uvědomit, že péči Váš manžel potřebuje 24 hod. denně. Jedna pečovatelka za minimální mzdu ji tedy zajistit nemůže.
   Již teď je navíc v jednání navýšení minimální mzdy od roku 2024.

Závěrem si dovolím trochu se zmínit o náhradě škody jako takové. Nevím, jak probíhají Vaše jednání s pojišťovnou, ale z pohledu práva je otázka zajištění (a úhrady) péče jen jednou částí, kterou bych doporučila Vašemu manželovi nárokovat.
Kromě toho Vám asi neřeknu nic nového, když zmíním náhradu za bolestné či další nemajetkové újmy, ale také ztížení společenského uplatnění, překážku lepší budoucnosti, náhrady za duševní útrapy osob blízkých, náklady spojené s péči o zdraví, náklady spojené s péčí o domácnost, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, po skončení pracovní neschopnosti snížení výdělku při invaliditě, zvýšení potřeb po skončení pracovní neschopnosti,… atd. Viz náhrady při ublížení na zdraví dle § 2958 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Jak jsem již zmínila, péče je jen jedna část. Váš manžel jistě potřebuje mnoho speciálních pomůcek, možná úpravu domácnosti, aby se v ní mohl lépe pohybovat, rehabilitační pomůcky a mnoho dalšího.

Jistě v této věci probíhá i soud. Nemáte-li zajištěného advokáta, určitě bych Vám doporučila po nějakém kvalitním se poohlédnout. My bohužel tuto službu nezajišťujeme, ale můžete se obrátit např. na Českou advokátní komoru (https://www.cak.cz/) a požádat o pomoc tam.

S přáním všeho dobrého Vám i manželovi

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Musí jít peníze z prodeje domu opatrovance do dědictví?

20.3.2023 Mám opatrovnictví na mého strýce (80), který letos prodal dům. Jelikož nemá žádný účet, peníze dostal hotově. Momentálně je na tom opravdu zle, doktor říkal, že máme očekávat nejhorší. Soud vyžaduje, aby peníze byly zaslány na účet. Jak pokračovat? Lze nějak obejít soud, aby peníze byly svěřeny mně, nikoliv v dědictví jeho bratrovi, se kterým neměl dobrý vztah více...

PTÁTE SE: Doplňování lékařských zpráv v řízení o příspěvku na péči

19.3.2023 Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká změna v řízení k příspěvku na péči od 1.1.2023. Dnes mi bylo řečeno, že není možné do námitkového řízení dodávat lékařské zprávy - vysvětlím: probíhá řízení k PNP, 6.3.2023 bylo plánované vyšetření u psychiatra, a když maminka dnes přinesla tuto zprávu, že ji doloží do řízení, bylo jí řečeno více...

INFO: Placený nadstandard kvete, ať ministr chce nebo nechce

18.3.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) veřejně odmítá placenou nadstandardní lékařskou péči. Jenže nemocnice v Česku se vydávají opačným směrem.
Podle zjištění MF DNES různé připlácené služby a balíčky zavádějí další zařízení nebo o zavedení uvažují. A to i ta, která přímo podléhají ministerstvu. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.