pečuj doma

Jak se mi bude počítat důchod, když pečuji i pracuji?

17.12.2021

Pečuji o sestru ve druhém stupni závislosti (jsem hlavní pečující) a zároveň pracuji na částečný úvazek (cca 15 000 korun hrubého měsíčně). Jak se mi za toto období bude počítat důchod? Musím to někde hlásit?

Odpověď

Zápočet doby péče a práce do důchodu je trošičku složitější, proto je potřeba při odchodu do důchodu věnovat této části života zvýšenou pozornost a řešit s Českou správou sociálního zabezpečení možnou změnu započtení doby péče a práce tak, aby důchod vycházel co nejvyšší. První rozhodnutí o výši důchodu může být pro člověka, který v životě o někoho pečoval a současně k tomu i pracoval, nevýhodné.

Dochází k tomu v případě, kdy pečující přestane na plno pracovat a k péči si už jen tzv. přivydělává, nebo pracuje, aby si na chvíli odpočinul od péče, ale výdělek se nepřibližuje jeho dřívějšímu (nebo pozdějšímu) příjmu, kterého dosahoval, když nepečoval. Pokud dochází k situaci, kdy pečující má nižší příjmy, než by měl, kdyby nepečoval, a současně nepečuje za svůj život déle než 15 let, nejspíše na vypočteném důchodu tratí, protože se započítává onen snížený příjem bez dalších úprav, což snižuje celkový průměr, ze kterého se důchod počítá.

Proto je důležité vědět, že na požádání (bez aktivity důchodce to nejde!) lze přepočíst důchod, aby vyšel výhodněji (vychází to z § 16 odst. 7 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění). Přepočtení lze řešit buď hned po obdržení rozhodnutí o výši důchodu a to způsobem, že do 30 dnů podá důchodce námitku (dle § 86 odst. 5 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění), nebo později lze podat žádost o změnu výpočtu (dle § 83 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění).

Podstatou je žádost ve smyslu: „ŽÁDÁM O VYLOUČENÍ DOBY POJIŠTĚNÍ, KTERÁ SE KRYJE S NÁHRADNÍ DOBOU PÉČE (od ... do ...), POKUD TO ZVÝŠÍ MŮJ VYPOČTENÝ DŮCHOD. Pokud ke zvýšení nedojde, vezměte moji námitku/žádost jako bezpředmětnou.“

Pokud potřebujete podstatu započtení pochopit, čtěte dál. Výše uvedené by Vám ale k případnému zvýšení důchodu mělo dostačovat, proto si to někam poznamenejte, abyste to mohla použít, až půjdete do důchodu.

Základní informace k důchodu, aby bylo možné výpočet lépe pochopit:

Základem pro výpočet důchodu je, kolik let bylo odpracováno (s odvodem na sociálním pojištění; např. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč není pro potřeby důchodu odpracovanou dobou, protože nedošlo k odvodu sociálního pojištění). Za každý odpracovaný rok získá důchodce 1,5 % z částky, kterou si za dané roky v průměru měsíčně odpracoval (částka se sice různorodě násobí koeficienty a také redukuje dle redukčních hranic, což pro zjednodušení výkladu momentálně nebudeme rozebírat). Je rozdíl, zda je odpracováno třeba 40 roků a 360 dnů. To pak důchodce dostane 1,5 % krát 40 let. Pokud takový budoucí důchodce odejde do důchodu o „pár“ dnů později a dopracuje tak 41. rok, získá náhle důchod o 1,5 % vyšší (v procentní výměře).

Proto je před odchodem do důchodu velmi důležité zjistit si, kolik má člověk odpracované, a zvážit, kdy je pro něj vhodnější odejít do důchodu. Bude to individuální, proto je dobré si dohodnout schůzku na České správě sociálního zabezpečení a zde úřednici požádat o orientační vypočtení výše důchodu při:

 • odchodu do důchodu hned v den nároku,
 • odchodu do důchodu o cca 90 dnů později,
 • odchodu do důchodu před koncem kalendářního roku/v novém roce,
 • odchodu do důchodu až bude završen „rozpracovaný“ rok.

Podle toho se můžete lépe rozhodnout, kdy správně odejít do důchodu.

Jako odpracovaná doba se počítá práce (kde bylo odváděné sociální pojištění), ale tuto dobu lze ještě tzv. nahradit (bude se započítávat do odpracovaných let) – náhradní dobou, nejčastěji např.:

 • vojna, civilní služba,
 • pobírání invalidního důchodu (plného/III. stupně),
 • po dobu studia, nebo později po omezenou dobu doba studia (nejvýše do roku 2010),
 • péče o dítě do 4 let věku,
 • péče o osobu závislou do 10 let (v jakémkoliv stupni závislosti),
 • péče o osobu závislou starší 10 let (od II. stupně závislosti),
 • evidence na Úřadu práce jako uchazeč zaměstnání po dobu 1 nebo 3 let a po dobu pobírání podpory (pozor – dlouhodobá evidence tak nenahrazuje práci) atd.

S náhradní dobou, která se započítává do odpracovaných let, se to má ale trošku složitěji:

 • Některá doba se nezapočítává celá, ale jen 80 % této doby (např. III. stupeň invalidního důchodu, evidence na ÚP, civilní služba).
 • Pokud se náhradní doba kryje s dobou práce – vždy je přednostně započtena práce, a to i kdyby byla za velmi nízké peníze na krátký úvazek. V TOMTO PŘÍPADĚ JE POTŘEBA NA VLASTNÍ ŽÁDOST UPLATNIT JINÝ ZPŮSOB ZÁPOČTU, KTERÝ ČSSZ NEPROVÁDÍ AUTOMATICKY SAMA! TÝKÁ SE TO PŘEDEVŠÍM PÉČE O DÍTĚ DO VĚKU 4 LET A O OSOBU ZÁVISLOU.
 • Aby bylo možné mnoho let náhradní doby péče započíst, je nutné mít v životě alespoň rok odpracováno (s odvodem na sociální pojištění).

U náhradní doby péče o osobu závislou je třeba rozlišit, zda doba péče trvala za život pečující osoby více než 15 let (mohlo to vzniknout např. péčí o vlastní dítě, které je celý život postižené; nebo třeba pětiletou péčí o maminku, pětiletou péčí o tatínka a šestiletou péčí o sestru), anebo byla kratší než 15 let (např. jen 5 let péče o sestru).

U péče je nutné mít potvrzení z příslušného Úřadu práce (před rokem 2007 z obecního úřadu) o době péče a výši vyplaceného příspěvku na péči, před rokem 2007 jen potvrzení o pobírání péče o osobu blízkou (kdo tzv. POB nepobíral z důvodu vyššího příjmu, který tehdy výplatu ovlivňoval, může dodatečně u ČSSZ požádat o uznání péče). Současně pečující osoba musí být uvedena jako primární pečující osoba.

Pokud péče za život pečující osoby trvala déle než 15 let, dochází ke speciální možnosti výpočtu důchodu, kde se do průměrných příjmů, ze kterých se bude důchod počítat, započítávají společně příjmy a výše příspěvku na péči (v letech pobírání POB se ročně přičte 97 000 Kč). Je to specialitka a nikde jinde nedochází ke sčítání sociální dávky a příjmů, tak aby to ovlivnilo důchod. Příjem, který vznikne sečtením příjmu a příspěvku, je často docela vysoký, a proto důchody v tomto případě nevychází nevýhodněji.  

Pokud současně pracujete a pečujete za dobu svého života méně než 15 let, přednostně se do důchodu bude započítávat doba práce, pokud bylo odváděno sociální pojištění. A pokud byla práce za menší peníze, tak může (jak už bylo výše uvedeno) tento příjem snížit průměr, ze kterého se důchod počítá. ČSSZ provádí přednostní zápočet práce a nedělá alternativní výpočty (to by u tolika důchodců bylo nejspíš programově složité). Žádostí uvedenou v úvodu docílíte, aby roky péče byly počítány jako odpracovaná doba, ale aby se celé období péče z výpočtu průměru vyjmulo (tzv. vyloučilo) a to včetně nízkého příjmu dosahovaného při péči, a tak zůstal průměr na důchod, jako byste nikdy pečovat neodešli.

Zní to sice zvláštně a mnoho lidí si myslí, že se jim seberou roky, ale pokud se doba práce po dobu náhradní doby (péče) vyloučí, dochází často ke zvýšení vypočteného důchodu.

Toto se děje nejen, pokud se staráme o někoho závislého (s přiznaným příspěvkem na péči), ale děje se to také nejčastěji maminkám, které ve třech letech svého dítěte jdou zpět do práce, ale na zkrácený úvazek, protože třeba nemají možnost dát dítě do školky, a tak chodí do práce jen na dobu, kdy jiným způsobem zajistí hlídání. I tyto maminky by si měly dobu do věku 4 let svého dítěte, která se kryje s prací, v rámci vypočítávání svého důchodu vyřešit žádostí o vyloučení doby péče kryté s prací.

Snad jsem Vám započtení přiblížila a nyní nebudete mít strach, že Vás péče při odchodu do důchodu poškodí

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.