pečuj doma

Jak urychlit výplatu invalidního důchodu v 18 letech

27.5.2024

Dívka nar. v 7/2006 je zdravotně postižená, má přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni. Fyzicky se pohybuje, má těžkou epilepsii s genovým postižením. Potřebuje péči 24/7, sama se nenají, nevysmrká, neobleče, neumí psát. Neorientuje se v prostoru, čase, osobě… Pečují o ni rodiče. Potřebuje trvalý dohled.
Nyní má dosáhnout zletilosti a rodiče pro ni budou žádat o invalidní důchod. Je předpoklad, že jí bude přiznán ve III. stupni. Jde však o to, že by měl být vyplácen jí. Nemá účet – není schopna podpisu. Takže ani na poště jí ho nevydají. O omezení ve svéprávnosti lze žádat od 18 let, do té doby se tím soud nebude zabývat, ani kdyby byl podnět podán. Ustanovení zvláštního příjemce připadá v úvahu, až bude důchod přiznán, tedy úplně v nejbližší možné době na základě posudku, kde bude přiznán. Nebo je možno ustanovit zvláštního příjemce důchodu „předem“, aby to na ČSSZ došlo ještě před první výplatou důchodu? Pokud ano, v které fázi?
Existuje cesta, způsob, jak dosáhnout toho, aby už při podání žádosti o důchod, event. v průběhu posuzování, bylo dosaženo toho, že důchod bude vyplácen pečující osobě – rodiči? Zkrátka, aby ten důchod, ačkoli je pro tuto dívku, byl od počátku vyplácen např. na účet rodičů?
Pokud půjdeme časově a věcně  postupně – žádost o důchod, posouzení, rozhodnutí (možno až 6 měsíců), zvláštní příjemce důchodu (na ČSSZ opět dalších až  90 dnů k provedení změny), tak jsme na tři čtvrtě roku. Přičemž ČSSZ vyplácet bude, oni nemají jak přebírat, tzn. výplata se zastaví a bude další prodloužení, než znovu začne. I když se doplatí zpětně, do té doby budou bez důchodu.
O omezení ve svéprávnosti budou rodiče žádat, ovšem i zde to je na půl až rok, tedy obdobná lhůta.
Jakou cestu zvolit, aby se lhůty minimalizovaly a vše urychlilo? 

Odpověď

Máte pravdu v tom, že 18. rok věku je pro pečující o osoby s těžkým zdravotním postižením vždy náročný už jen tím, co vše je potřeba vyřídit a jak situaci komplikují dlouhé lhůty úřadu a soudů.

To, na co se ptáte, se dá řešit dvěma způsoby:

1) Jakmile bude invalidní důchod přiznán, je možné požádat o ustanovení zvláštního příjemce.

Domnívám se, že tuto možnost znáte, přesto pro jistotu přikládám odkaz, kde najdete informace, jak při vyřizování žádosti postupovat: https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/zadost-o-ustanoveni-zvlastniho-prijemce-davek-duchodoveho-pojisteni/

V souvislosti s tím, co jste psala, jak se obáváte, že vyřízení bude trvat dlouho a dojde k zastavení důchodu, zde by k tak dlouhé prodlevě dojít nemělo a nemělo by tedy zapříčinit ani zastavení výplaty důchodu.
Řízení o invalidním důchodu má své fáze, nejprve Institut posudkového lékařství posílá posudek o zdravotním stavu (dle zkušeností z praxe naší poradny odhaduji dobu na nejméně 3 měsíce po podání žádosti, ale může to být i déle vzhledem k tomu, že klienti budou žádat začátkem léta, tj. v době dovolených), z kterého se dá (nahlédnutím do posudkového závěru) zjistit, jaký stupeň invalidity byl přiznán.
Poté, cca za 1-3 měsíce posílá ČSSZ rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, a zpravidla až poté je zahájena výplata důchodu.
Jelikož již při obdržení posudku o zdravotním stavu bude jasné, zda byl invalidní důchod schválen (resp. zda posuzující pracovník přiznání důchodu doporučil), bude možné zahájit řízení (a zajistit např. aktuální lékařskou zprávu pro žádost o ustanovení zvláštním příjemcem).
Jakmile rodina obdrží rozhodnutí, může pak žádost podat a tím se vyřízení ustanovení zvláštního příjemce výrazně urychlí.

2) Druhou možnost popisuje ve své publikaci Opatrovník v praxi (ke stažení https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi) na stranách 101-103 Mgr. Radka Pešlová.

Jde o to, že při podávání návrhu na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka je možné žádat o to, aby byl ustanoven „prozatímní“ opatrovník. Resp. určena osoba, která bude naléhavé (a neodkladné) záležitosti vyřizovat do té doby než soud určí „stálého“ opatrovníka.
Návrh můžete sepsat buď podle vzorů v závěru zmiňované publikace, nebo využít vzorů uveřejněných zde: https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/poradna/poradna-socialne-pravni/opatrovnictvi-a-zastupovani-pouceni-rozdily-vzory/

Do návrhu doporučuji skutečnost, že je potřeba ustanovit opatrovníka co nejdříve pro situace, které nesnesou odkladu, pečlivě zdůraznit. Nebojte se využít zvýrazňovač a barevně tuto skutečnost rozlišit, aby se nestalo, že soud tuto věc přehlédne.

Již teď takto s předstihem, před 18. narozeninami si mohou rodiče začít text návrhu připravovat a také sepisovat všechny naléhavé úkony, které bude potřeba řešit bezodkladně a nebude možné čekat na rozhodnutí soudu, které, jak sama píšete, trvá často ¾ roku nebo déle. V praxi se setkávám i s vyřízením rychlejším (např. za 3 měsíce), ale to je bohužel méně časté.

Věřím, že tímto způsobem je možné situaci dobře ošetřit, aby k zastavení výplaty důchodu nedošlo.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.