pečuj doma

Jak vyřídit občanský průkaz synovi s autismem?

22.1.2024

Náš syn letos dovrší již patnáct let a měl by podle zákona zažádat o občanský průkaz. Jelikož je zdravotně postižený (postižení autistického spektra), mám otázku, jak tuto situaci řešit - na úřad ho nedostanu.

Odpověď

V souladu s § 10 odst. 3 zák. č. 269/2021 Sb.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště.

zajišťují úřady osobní návštěvu u postižených osob.

Většina úřadů má o postupu uvedené konkrétní informace na webovém portálu, např.:

 • https://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/obcansky-prukaz/informace-pro-imobilni-zadatele-o-obcansky-prukaz.html
  • Magistrát města Přerova zajišťuje službu vyřízení žádosti o občanský průkaz pro imobilní občany, kteří jsou v jeho správním obvodu v domácí péči, hospitalizováni nebo trvale žijí v domově pro seniory, osobní návštěvou v místě jejich současného pobytu (není podmínkou trvalý pobyt ve správním obvodu). 
  • Tato služba je poskytována pouze v mimořádných, odůvodněných případech, pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, kteří nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít si požádat osobně o občanský průkaz.
  • V případě potřeby využití této služby imobilní občan nebo pověřená osoba telefonicky či osobně kontaktuje pracoviště občanských průkazů Magistrátu města Přerova. Je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo žadatele o občanský průkaz, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti zdržuje a důvod žádosti o nový občanský průkaz – v případě končící platnosti občanského průkazu by tento kontakt měl proběhnout cca 2–3 měsíce před ukončením platnosti občanského průkazu. Dále občan sdělí telefonní kontakt a pověřená osoba sděluje jméno, příjmení a vztah k žadateli.
  • Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je hospitalizován v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.
  • Pracovnice úřadu zajišťují tuto službu návštěvou u žadatelů pravidelně každý pátek od 8,00 do 13,00 hodin, v případě naléhavosti i jiný den v týdnu, a to služebním vozem a vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkům úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci s žadatelem.  Pracovnice úřadu mají s sebou již přichystanou žádost a imobilního občana vyfotografují, a pokud to zdravotní stav umožňuje, občan se na žádost podepíše. Při druhém výjezdu pracovnice občana navštíví znovu s vyhotoveným občanským průkazem a občanský průkaz předává přes off-line terminál BOK.
 • https://www.bucovice.cz/vydani-obcanskeho-prukazu/d-42427
  • Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz
  • Potřebujete vyřídit občanský průkaz a Váš zdravotní stav Vám nedovolí se dostavit na příslušný úřad k vyřízení nového dokladu? Pak můžete požádat nejbližší věcně příslušný úřad o vyřízení potřebných náležitostí u Vás doma. Jedná se o službu pouze pro zdravotně postižené žadatele, kteří si nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o nový doklad.

Dále je možné (ale v praxi naprosto nerealizované) požádat v souladu s § 68 téhož zákona o ustanovení opatrovníka soudem již od 15 let. Pro úplnost tuto možnost zmiňuji, ale doporučuji postup výše uvedený, protože ačkoliv zákon o občanských průkazech připouští opatrovnictví již od 15 let, soudy jej běžně praktikují až od 18 let, proto byste se při uplatňování nároků syna nemusel včas setkat s vhodným přístupem soudu.

§ 68
Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let
(1) Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

 

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.