pečuj doma

Jak vyřídit občanský průkaz synovi s autismem?

22.1.2024

Náš syn letos dovrší již patnáct let a měl by podle zákona zažádat o občanský průkaz. Jelikož je zdravotně postižený (postižení autistického spektra), mám otázku, jak tuto situaci řešit - na úřad ho nedostanu.

Odpověď

V souladu s § 10 odst. 3 zák. č. 269/2021 Sb.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště.

zajišťují úřady osobní návštěvu u postižených osob.

Většina úřadů má o postupu uvedené konkrétní informace na webovém portálu, např.:

 • https://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/obcansky-prukaz/informace-pro-imobilni-zadatele-o-obcansky-prukaz.html
  • Magistrát města Přerova zajišťuje službu vyřízení žádosti o občanský průkaz pro imobilní občany, kteří jsou v jeho správním obvodu v domácí péči, hospitalizováni nebo trvale žijí v domově pro seniory, osobní návštěvou v místě jejich současného pobytu (není podmínkou trvalý pobyt ve správním obvodu). 
  • Tato služba je poskytována pouze v mimořádných, odůvodněných případech, pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, kteří nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít si požádat osobně o občanský průkaz.
  • V případě potřeby využití této služby imobilní občan nebo pověřená osoba telefonicky či osobně kontaktuje pracoviště občanských průkazů Magistrátu města Přerova. Je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo žadatele o občanský průkaz, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti zdržuje a důvod žádosti o nový občanský průkaz – v případě končící platnosti občanského průkazu by tento kontakt měl proběhnout cca 2–3 měsíce před ukončením platnosti občanského průkazu. Dále občan sdělí telefonní kontakt a pověřená osoba sděluje jméno, příjmení a vztah k žadateli.
  • Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je hospitalizován v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.
  • Pracovnice úřadu zajišťují tuto službu návštěvou u žadatelů pravidelně každý pátek od 8,00 do 13,00 hodin, v případě naléhavosti i jiný den v týdnu, a to služebním vozem a vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkům úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci s žadatelem.  Pracovnice úřadu mají s sebou již přichystanou žádost a imobilního občana vyfotografují, a pokud to zdravotní stav umožňuje, občan se na žádost podepíše. Při druhém výjezdu pracovnice občana navštíví znovu s vyhotoveným občanským průkazem a občanský průkaz předává přes off-line terminál BOK.
 • https://www.bucovice.cz/vydani-obcanskeho-prukazu/d-42427
  • Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz
  • Potřebujete vyřídit občanský průkaz a Váš zdravotní stav Vám nedovolí se dostavit na příslušný úřad k vyřízení nového dokladu? Pak můžete požádat nejbližší věcně příslušný úřad o vyřízení potřebných náležitostí u Vás doma. Jedná se o službu pouze pro zdravotně postižené žadatele, kteří si nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o nový doklad.

Dále je možné (ale v praxi naprosto nerealizované) požádat v souladu s § 68 téhož zákona o ustanovení opatrovníka soudem již od 15 let. Pro úplnost tuto možnost zmiňuji, ale doporučuji postup výše uvedený, protože ačkoliv zákon o občanských průkazech připouští opatrovnictví již od 15 let, soudy jej běžně praktikují až od 18 let, proto byste se při uplatňování nároků syna nemusel včas setkat s vhodným přístupem soudu.

§ 68
Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let
(1) Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

 

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.