pečuj doma

Jak zajistit prostředky při léčbě dítěte s leukémií

10.7.2023

Bohužel mi onemocněl synovec s leukémií. Sestra se bude muset o syna starat více jak rok. V zaměstnání ji uvolní, ale sestra s manželem stále musí platit své účty, a tudíž otázka zní, jak je to tedy s nějakou sociální pomocí od státu? Měla by sestra jít na nemocenskou nebo raději dát výpověď a pobírat podporu z ÚP, nebo zažádat o podporu při péči stát, ale ze zkušenosti lékařů, je příspěvek o takto nemocné děti velmi nízký... Nikde se bohužel nepíše o tom, co člověk má dělat, když se Vám ze dne na den změní celý život a to poslední, co v tento okamžik řeší, jsou peníze, ale bohužel účty nepočkají, a proto se snažím pomoci své sestře a sháním informace. Momentálně jsou oba hospitalizovaní v nemocnici, takže je sestra na nemocenské, ale co potom, až je pustí domů na ambulantní péči?

Odpověď

Situace, ve které se Vaše sestra nachází, je skutečně velmi obtížná, pomoc v podobě podpory od státu zde však existuje.

Jako první bych doporučila využít tzv. dlouhodobé ošetřovné. Jedná se o podporu vyplácenou z nemocenského pojištění zaměstnance, tj. toho, kdo pečuje o někoho, kdo po úraze nebo delší nemoci potřebuje pomoc další osoby.

Podmínkou je, aby péči předcházela hospitalizace v rozsahu nejméně 4 dnů. Jelikož píšete, že synovec je momentálně v hospitalizaci, tato podmínka bude pravděpodobně splněna.

Další je doklad o tom, že po propuštění trvá potřeba péče, a to v rozsahu neméně dalších 30 dnů. Toto potvrzení vystaví lékař při propouštění z nemocnice. I zde si dovolím předpokládat, že tato podmínka nebude na překážku.

Péči může poskytovat kdokoli z blízkých, ale i z širší rodiny (na rozdíl od klasického ošetřovného, zde není u rodiny vyžadována podmínka společné domácnosti). Pokud byste tedy chtěla, mohla pečovat např. Vy, zákon to umožňuje. Určitou výhodou může být i to, že po dobu péče se mohou jednotliví pečující i prostřídat. V daný okamžik však může pečovat vždy jen jedna osoba, resp. jen jedna osoba může čerpat tuto dávku.
Pečovat mohou i jiné, nepříbuzné osoby, zde však podmínka žití ve společné domácnosti již vyžadována je.

Další z podmínek je, že musí souhlasit zaměstnavatel pečujícího, ale podle toho, co píšete, už má Vaše sestra ošetřené.

Dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat až 90 dnů.

Dlouhodobé ošetřovné, jak jsem již zmínila, je nemocenskou dávkou. Nárok se tedy vyřizuje stejně jako jiné nemocenské dávky nebo klasické ošetřovné, prostřednictvím zaměstnavatele pečující osoby. Zaměstnavateli je třeba doložit všechny výše uvedené doklady o potřebě péče a o tom, že péče bude trvat po skončení hospitalizace ještě nejméně 30 dnů.

Původní záměr této dávky byl, aby se pokryla doba, než si pečující vyřídí příspěvek na péči, aby nedošlo k výpadku příjmu. Jelikož však řízení o příspěvku na péči trvá (dle našich zkušeností) cca 6-9 měsíců, ale někdy i déle, celá doba tím bohužel pokrytá není. Pro počáteční období je to však určitá ochrana.

Spolu s vyřízením dlouhodobého ošetřovného tedy doporučuji požádat také o příspěvek na péči, a to čím dříve, tím lépe. Protože je pro nárok potřeba doložit, že se jedná o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, tj. stav, který dle poznatků lékařské vědy trvá nebo bude trvat neméně rok, doporučuji pamatovat i na to, aby se tato informace objevila v lékařských zprávách.

Pozor, věnujte této věci pozornost. Někdy totiž laici, ale i třeba pracovníci úřadu práce tuto skutečnost nesprávně interpretují jako stav, který již trvá 1 rok. Což by pro Vaši sestru, resp. jejího syna znamenalo, že nárok na příspěvek na péči vznikne až v době, kdy už bude synovec v léčení 1 rok. Jak už jsem však řekla, jedná se o nesprávný výklad.

Pokud je již teď jasné, že synovcova onkologická léčba bude trvat rok, je jasné, že výše uvedená kritéria splňuje a nárok na příspěvek na péči by mít měl. Aby tedy nebylo třeba se odvolávat a dodatečně to dokladovat, doporučuji vše ošetřit a zdokladovat již v úvodu celého řízení.

A jak se příspěvek na péči vyřizuje?

Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.

U příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé...). Nejde tedy o zdravotní stav, ale o to, jak velký má zdravotní stav dopad na schopnost člověka v oblasti sebeobsluhy.

U dětí je tento stav vždy porovnáván s potřebami dítěte stejného věku, které žádné zdravotní postižení ani onemocnění nemá. Vždy je tedy třeba zdůrazňovat péči, která je „navíc“ a která by nebyla potřeba, pokud by Váš synovec neměl (onkologické) onemocnění.

Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, vč. toho, kolik jich je třeba splňovat, resp. nezvládat pro jednotlivé stupně příspěvku, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 (ke stažení).

U každé životní potřeby je uvedeno několik „podbodů“ pro uznání toho, že žadatel nezvládá celou životní potřebu, postačí, aby nezvládal kterýkoli ze zmíněných podbodů. 

Celé řízení se skládá ze 3 kroků:

  • Nejprve sociální pracovník (v domácnosti žadatele) provede sociální šetření – na sociální šetření doporučuji si (podle textu vyhlášky) připravit argumenty a popis právě toho, co potřebuje synovec navíc kvůli onkologické léčbě, oslabení organismu, omezení týkající se školní docházky atd. atd.
  • Pak posudkový lékař vypracuje svoji zprávu.
  • Jako podklad k této zprávě mu slouží vyjádření sociálního pracovníka a zpráva ošetřujícího (praktického) lékaře.

Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto 3 institucí.

Po sociálním šetření posílá úřad práce dopis – usnesení o přerušení řízení a to do doby, než posudkový lékař (za cca 3-5 měsíců, ale někdy i později) zpracuje posudek. Jakmile je posudek hotov, obdržíte od úřadu práce další dopis – vyrozumění účastníka řízení, kde budete vyzváni k nahlédnutí do spisu a bude Vám, resp. Vaší sestře poskytnuto právo vyjadřovat se k podkladům (tj. poukázat na nedostatky nebo chyby v dokladech).

Pokud by Vaše sestra s vyjádřením k podkladům potřebovala pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Podrobné podmínky a pravidla pro přiznání příspěvku najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Připojuji formulář pro podání žádosti o příspěvek a formulář o poskytovateli pomoci. Vyplňte jej a podejte na úřad práce. Adresu patrně znáte, nicméně pro jistotu přikládám odkaz, kde najdete všechny kontaktní údaje: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky. Pozor, pro podání žádosti o příspěvek na péči je třeba vždy vyplnit oba formuláře, tj. nejen žádost jako takovou, ale také oznámení o poskytovateli pomoci.

Žádost je možné vyplnit také elektronicky (zvolte si variantu, které Vám lépe vyhovuje) a to zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci. Elektronické podání je však možné jen prostřednictvím datové schránky. Nemáte-li datovou schránku, je třeba klasické podání buď poštou, nebo prostřednictvím podatelny úřadu. Na tomto odkazu najdete i podrobný návod pro vyplnění formulářů.

Pokud by výše uvedené dávky a podpora Vaší sestře z jakéhokoli důvodu nedostačovaly, pak doporučuji kromě nich zkusit se obrátit na některou z nadací. Např. nadace TV Nova Dobrý anděl se speciálně zaměřuje na podporu rodin, kde má někdo onkologické onemocnění. Více informací o této nadaci najdete zde: https://www.dobryandel.cz/

S přáním všeho dobrého Vám, synovci i Vaší sestře

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.