pečuj doma

Jsem hlavní pečující. Co musím vyřídit při mé dovolené?

11.6.2024

Jsem doma a jsem vedena jako hlavní pečující osoba o tchýni se 4. stupněm příspěvku na péči, má alzheimera. Je možné, aby mě někdo v této péči třeba vystřídal na týden? Myslím někdo z rodiny, konkrétně sestra tchyně? Ale nežije s námi ve společné domácnosti. Kdybych si potřebovala trochu odpočnout a na pár dní odjet? Jaký je v takové situaci postup? Musím to někde hlásit?

Odpověď

Nejprve je třeba říci, že jako pečující osoba nejste povinna zajišťovat všechnu péči sama a už vůbec ne na svůj úkor. Jako hlavní pečující osoba máte pochopitelně zodpovědnost za to, že o maminku bude postaráno s ohledem na její potřeby, že se nestane, že by zůstala sama a bez pomoci. Potřeby tchyně jsou pochopitelně vzhledem k tomu, že má přiznaný IV. stupeň příspěvku na péči, velké.

Nic však nebrání tomu, abyste se v péči nechala zastoupit. Naopak musím říci, že je velmi dobře, že máte dobré vztahy v rodině a že Vás v péči může sestra tchyně zastoupit.

Pokud by se jednalo o péči krátkodobou (např. 1 odpoledne, 1 den), abyste si mohla vyřídit své záležitosti (nákup, úřad, kadeřník, rehabilitace apod.), není třeba to nikde hlásit.

Pokud se jedná o čas delší (např. týden nebo dva, lázně, dovolená apod.), je třeba tuto změnu ohlásit na úřadě práce. Ohlašovací povinnost má buď příjemce příspěvku na péči (ta však toho v tomto případě s ohledem na pokročilé stádium alz. nemoci patrně není schopna) nebo pečující osoba.

Jako pečující osoba tedy informujte úřad práce o tom, že v době od… do… budete v péči zastoupena jinou osobou (uveďte kontakt na tuto osobu a její identifikační údaje).

Nejedná se o žádost, nemusíte čekat na odpověď ani svolení úřadu práce, jedná se skutečně jen o „oznámení“ o tom, že se na určitou dobu pečující osobou stane někdo jiný. Postačí (i rukou psané) jednoduché oznámení, které můžete dát na podatelnu úřadu a chytrým telefonem si podaný text (s podacím razítkem) vyfotografujte a foto si uschovejte.

Oznamovací povinnost vyplývá ze zákona a jde o to, že musíte změnu úřadu práce sdělit do 8 dnů od chvíle, kdy tato změna nastala. V praxi tedy není chybou, když změnu krátkodobou (např. trvající 1 týden) nenahlásíte. Chcete-li však mít klid a vše v pořádku, změnu nahlaste, i když se jedná jen o jediný týden.

Závěrem mi dovolte poukázat na to, jak moc je dobře, že si chcete od péče na několik dnů odpočinout. Péče, kterou mamince poskytujete, je velmi náročná, a to v mnoha ohledech. Je tedy dobré, že hledáte způsob, jak si zajistit čas pro sebe a trochu si odpočinout.

Pokud Vám to situace umožní, nic nebrání tomu, abyste zástup za sebe využívala častěji. Např. tím, že pro některé úkony objednáte pečovatelskou službu, osobní asistenci, domluvíte se na pomoci někoho dalšího z rodiny apod. Vše je závislé „jen“ na finančních možnostech a příp. ochoty Vašich a tchyniných blízkých.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doplnění dotazu

Děkuji Vám za odpověď. Abych Vám to dovysvětlila, pokud to nahlásím, nevím, zda by se pro mě tato péče nějak přerušila, jsem sice s tchyní doma, ale v práci mně vyhověli a jsem na neplaceném volnu. Takže pokud bych úřadu nahlásila třeba na týden střídání péče, budou to evidovat jako částečné ukončení, přerušení péče? Nemusela bych do práce a vzít si dovolenou? Proto se ptám, jak se tato pomoc v péči eviduje.

Odpověď

Děkuji Vám za doplňující dotaz týkající se pojištění při přerušení péče.

Jestli jsem správně pochopila Váš dotaz, pak změna v péči by měla být teď i do budoucna jen krátkodobou a „nárazovou“ záležitostí. Tj. v péči Vás někdo vystřídá na několik málo dnů, příp. pár hodin několikrát do týdne.

V praxi tedy budete stále tím, kdo zajišťuje péči v největším rozsahu. S ohledem na přiznaný příspěvek na péči (a tím i doložené potřeby opečovávané osoby) je jasné, že se jedná péči 24/7 a navíc i jistě velmi náročnou. Taková péče tedy zásadně omezuje Vaši možnost pracovat, resp. v této chvíli možnost pracovat prakticky vylučuje.

I nadále by se tedy mělo u Vás jednat o situaci, kdy zdravotní pojištění za Vás platí stát. V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je totiž uvedeno, že stát je plátcem pojištění za
„g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

Jak můžete v citovaném textu zákona vidět, rozsah péče zde není stanoven a není zde ani podmínka, že se musí jednat o tzv. hlavní pečující osobu. Zde tedy problém nevidím, i nadále byste měla být zdravotně pojištěna.

Trochu jiná situace však je u pojištění sociálního. Zde nejde o to, že by za Vás pojištění někdo hradil, ale o to, že doba péče je uznávána jako tzv. náhradní doba zaměstnání při podávání žádosti o starobní (nebo jiný) důchod.

Věc upravuje § 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a to takto:
„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle  83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,“

Zde jde hlavně o to, že náhradní dobu je možné uznat jen jedné, tj. hlavní pečující osobě a ta navíc musí být tím, kdo pečuje „převážnou část doby“ (abych byla přesná, v judikátu najdeme formulaci pouze za předpokladu, že poskytuje jedné konkrétní osobě v příslušném stupni závislosti osobní péči v takovém časovém rozsahu, který mu brání ve výkonu výdělečné činnosti.“).

V této chvíli a při aktuálním nastavení péče bych se tedy na Vašem místě vůbec neobávala toho, že by Vám doba péče jako doba pojištění nebyla uznána. Naopak, pojištěna jste a po skončení péče si o svůj nárok (tj. zápočet doby pojištění pro nárok na starobní důchod) určitě uplatněte.

Doba pojištění se zaznamenává (do Osobního informativního listu důchodového pojištění) až v době, kdy péče buď končí, nebo když pečující žádá o starobní důchod. Podle toho, co přijde dříve.
Teprve pak pečující osoba (s potvrzením o péči od úřadu práce) žádá na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) o uznání doby péče jako náhradní doby.
ČSSZ pak zahájí malé řízení, ve kterém posuzuje, zda má být doba péče uznána, příp. komu (pečovalo-li více osob) a v jakém rozsahu.
Až tedy tato situace nastane, nezapomeňte si svůj nárok uplatnit.

V této chvíli se však ničeho neobávejte, a jak jsem Vám již zdůraznila ve své předchozí odpovědi, využijte možnosti, že Vás v péči někdo zastoupí a odpočiňte si. Péče je náročná po všech stránkách a regeneraci sil tedy budete potřebovat.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.