pečuj doma

Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024

Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, které by mohly ovlivnit rozhodnutí, přistoupil úřad k vydání rozhodnutí v původním stavu. Je tohle správný postup? Mohou nebo se nemají dokládat další zprávy u námitky? Je pak vůbec možné napadnout toto úřadu práce, nebo se je možné jenom odvolat proti rozhodnutí?

Odpověď

Raná péče má bohužel pravdu. Od loňského roku došlo ke změně zákona č. 582/1991 Sb. a doložené lékařské zprávy, příp. další důkazy po tzv. koncentraci řízení (tj. poté, co Vás vyzvali k doložení a stanovili Vám lhůtu nejméně 15 dnů) se už nebude přihlížet.
(Více jsme psali v dodatku článku zde: https://www.mskruh.cz/poradna/naucne-texty/navod-jak-ziskat-odpovidajici-prispevek-na-peci-cast-3.)
Pokud doložíte nové zprávy (důkazy), k těm se přihlížet primárně nebude, dokud to někdo neprosoudí a nebude připuštěno dodat i v tomto čase zprávy/důkazy, které nebylo možné získat dřív (jak se tomu stalo v minulosti u odvolacího a žalobního řízení).

Dál bylo v pořádku, že jste napsala, že se závěry nesouhlasíte, ale... Bez dalšího se tím opravdu úřad příliš nezabývá.

Měla jste plné právo napadat procesní nesrovnalosti v řízení, tj. můžete např. říci, že je něco konkrétního napsaného v sociálním šetření a něco konkrétního v dříve doložených lékařských zprávách a není tak jasné, proč posudkové lékařství udělalo jiný závěr. Znamená to, že nedodáváte nic nového, ale upozorňujete na chyby v postupu. A tím se rozhodně správní orgán před vydáním rozhodnutí musí zabývat. Pokud se tím zabývat nebude – je to procesní vada a v odvolání pak pište, že se správní orgán nevypořádal se vznesenými námitkami.

Tohle ví málokdo, a ještě to i málo lidí udělá.

To, že pak úřad práce uvádí ve svém rozhodnutí zavádějící informaci, že Vás de facto trestá za dodržení zákonného postupu, že jste nedodali nové zprávy, to je tak trochu šlendrián, že neumí rozhodnutí napsat pořádně. Nic by to sice neměnilo, ale nejspíš by Vás to tak nenaštvalo.

Měli napsat něco ve smyslu – v první stanovené lhůtě nebyly dodané další důkazy, tak jsme vycházeli ze sociálního šetření a z tiskopisu pediatra (příp. jím poskytnutých lékařských zpráv). Při vyjádření do řízení pečující (matka) vyjádřila se závěry nesouhlas, ale její tvrzení nemělo oporu v podkladech. Např. tvrdí, že dítě nechodí, ale v lékařské zprávě je napsané, že dítě chodí. Proto vyhodnocujeme její námitku jako bezpředmětnou.
(Příklad s chůzí vezměte pouze jako hypotetický.)

Kdyby ale ve Vaší námitce bylo třeba, že dítě nechodí, ale z jiných podkladů nebylo jisté, jak to je. Museli by se tím zabývat, aby postavili na jisto, zda dítě chodí/nechodí (zjistili tzv. stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti). Tady už ale píši opravdu v rovině téměř neskutečné. Takových zázraků (resp. správného správního vedení řízení) se ÚP (potažmo posudkové) skoro nedopouští.

Ptáte se:

  1. Je tohle správný postup?
    • Text rozhodnutí je zastaralý, ale změna textu nezmění rozhodnutí.
  2. Mohou nebo se nemají dokládat další zprávy u námitky?
    • Dokládat další důkazy Vám zákon nezakazuje, ale zatím, dle dikce zákona, k nim nebude přihlíženo. Já osobně bych je doložila a případně pak v žalobě trvala na tom, že to byly nové skutečnosti, které v řízení vyšly najevo a měly být zohledněny. Ale, zda bych uspěla, či nikoliv, to by bylo na soudu.
  3. Je pak vůbec možné napadnout toto rozhodnutí úřadu práce, nebo se je možné jenom odvolat proti rozhodnutí?
    • Ano je, ale jen pro procesní chyby (v podkladech máte napsáno, proč jste to nezohlednili v posudkovém závěru).

Mrzí mě, že Vás nemohu víc podpořit. Zkuste se připravit na řízení (na podání žádosti, resp. návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči, nebo i odvolání) dle našich článků:

Mgr. Radka Pešlová


Pozvánka na kurzy pro pečující:

https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2024-v-brne

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.