pečuj doma

Mám doprovodit tatínka na operaci, ale v práci mi nedají volno

15.10.2022

Mám tatínka, je důchodce a má naplánovanou operaci kolene. Potřebovala bych tam s ním jet, ale v práci mi nedají volno. Mohu si vzít jednodenní paragraf na ošetřování člena rodiny? Pokud ano, kam o něj jít zažádat?

Odpověď

Co se týče volna na doprovod rodinného příslušníka do zaměstnání, tato věc je upravena Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Péče o otce, který se do nemocnice nemůže dopravit sám, je tzv. osobní překážkou v práci na straně zaměstnance.

Podle výše uvedeného předpisu máte, cituji jako „Doprovod nárok na a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.“

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost Vás na tento jeden den uvolnit, pokud nástup do nemocnice nelze řešit mimo pracovní dobu (což většinou nelze), a ještě Vám Vaši nepřítomnost zaplatit.

Jelikož se ptáte na tzv. paragraf, doplním informaci ještě o tuto věc. Paragraf, který zmiňujete, se oficiálně nazývá „ošetřováním člena rodiny“ a upravuje ho zákoník práce, který se opírá o pravidla daná zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Podle § 191 Zákoníku práce (který upravuje důležité osobní překážky na straně zaměstnance): „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.“

§ 39 zákona o nemocenském pojištění:
„Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu a) ošetřování

2. jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, ….

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.“

Pozn. Otec je příbuzným v linii přímé, podmínka společné domácnosti zde tedy není požadována.

Věřím, že jsem Vám zde poskytla potřebné argumenty pro vyjednávání s Vaším zaměstnavatelem. Podle zákoníku práce máte nárok na volno s náhradou mzdy nebo platu k doprovodu otce do nemocnice a podle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti máte nárok na ošetřovné v případě, že by otec po návratu z nemocnice potřeboval ošetřovat a to v rozsahu až 9 dnů. Je zde i varianta tzv. dlouhodobého ošetřovného (až na 90 dnů), jelikož však podle toho, co píšete, nebude otec po návratu z nemocnice potřebovat ani zmiňované 9dennní ošetřovné, popisem dlouhodobého ošetřovného Vás již nebudu zatěžovat.

Přeji Vám dobrou domluvu s Vaším zaměstnavatelem a tatínkovi úspěšnou operaci a brzkou rekonvalescenci.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Duben je v Brně Měsícem bláznovství

28.3.2023 Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně bude probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA. více...

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.