pečuj doma

Mám doprovodit tatínka na operaci, ale v práci mi nedají volno

15.10.2022

Mám tatínka, je důchodce a má naplánovanou operaci kolene. Potřebovala bych tam s ním jet, ale v práci mi nedají volno. Mohu si vzít jednodenní paragraf na ošetřování člena rodiny? Pokud ano, kam o něj jít zažádat?

Odpověď

Co se týče volna na doprovod rodinného příslušníka do zaměstnání, tato věc je upravena Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Péče o otce, který se do nemocnice nemůže dopravit sám, je tzv. osobní překážkou v práci na straně zaměstnance.

Podle výše uvedeného předpisu máte, cituji jako „Doprovod nárok na a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.“

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost Vás na tento jeden den uvolnit, pokud nástup do nemocnice nelze řešit mimo pracovní dobu (což většinou nelze), a ještě Vám Vaši nepřítomnost zaplatit.

Jelikož se ptáte na tzv. paragraf, doplním informaci ještě o tuto věc. Paragraf, který zmiňujete, se oficiálně nazývá „ošetřováním člena rodiny“ a upravuje ho zákoník práce, který se opírá o pravidla daná zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Podle § 191 Zákoníku práce (který upravuje důležité osobní překážky na straně zaměstnance): „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.“

§ 39 zákona o nemocenském pojištění:
„Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu a) ošetřování

2. jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, ….

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.“

Pozn. Otec je příbuzným v linii přímé, podmínka společné domácnosti zde tedy není požadována.

Věřím, že jsem Vám zde poskytla potřebné argumenty pro vyjednávání s Vaším zaměstnavatelem. Podle zákoníku práce máte nárok na volno s náhradou mzdy nebo platu k doprovodu otce do nemocnice a podle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti máte nárok na ošetřovné v případě, že by otec po návratu z nemocnice potřeboval ošetřovat a to v rozsahu až 9 dnů. Je zde i varianta tzv. dlouhodobého ošetřovného (až na 90 dnů), jelikož však podle toho, co píšete, nebude otec po návratu z nemocnice potřebovat ani zmiňované 9dennní ošetřovné, popisem dlouhodobého ošetřovného Vás již nebudu zatěžovat.

Přeji Vám dobrou domluvu s Vaším zaměstnavatelem a tatínkovi úspěšnou operaci a brzkou rekonvalescenci.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.