pečuj doma

Mám možnost získat invalidní důchod?

11.6.2021

V září 2020 jsem podstoupila operaci tří meningiomů. Byl mi předepsán lék Valproat. Následně jsem byla do konce roku v pracovní neschopnosti. Cítila jsem se dobře, proto jsem začala znovu pracovat (referentka). Koncem ledna 2021 mi bylo odstraněno gama nožem pět meningiomů (bez pracovní neschopnosti). Nyní při cca 6hodinové pracovní době jsem se začala cítit vyčerpaně, ale přikládala jsem to medikaci a pooperačnímu stavu. Situace se nezlepšuje, práci, kterou nestihnu v zaměstnání si nosím domů a po 1-2 hod. odpočinku tuto práci dodělám. K mé únavě přispívá i fakt, že se starám o nemocnou maminku, která je po operaci kyčelního kloubu - chodí o holích, trpí intersticiální plicní nemocí a začínající Alzheimerovou chorobou. Bylo by možné v mém případě zažádat o částečný důchod? Nebo nějaké jiné řešení?

Odpověď

Co se týče nároku na invalidní důchod, odpověď na Vaši otázku zní ano, žádat můžete prakticky kdykoli prakticky o cokoli. Pro Vás je však důležitější, zda můžete invalidní důchod získat a zde je odpověď trochu složitější. Pokusím se podmínky nároku na invalidní důchod trochu popsat.

Dvoustupňový systém invalidních důchodů (plných a částečných) je od roku 2010 zrušený a nahradil ho systém třístupňový (I., II. a III. stupeň).

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

To zda Vám bude přiznán invalidní důchod, záleží na velikosti poklesu tzv. schopnosti výdělečné činnosti, ta musí být neméně 35 %, aby byla přiznána invalidita I. stupně. V následujících stupních jsou pak tyto hodnoty: 

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Přiznávání poklesu schopnosti výdělečné činnosti je závislé na zdravotním stavu, resp. posouzení daného žadatele. Posudkový lékař vždy vychází ze zprávy (zpráv) odborných lékařů, které mu poskytne praktický lékař (který by měl mít přehled o celkovém zdravotním stavu žadatele) a také z osobního posouzení žadatele před posudkovou komisí. V poslední době, zvláště teď, kdy je zvýšené riziko nákazy Covidem, je osobní posouzení stále častěji nahrazeno lékařskými zprávami a k osobnímu posouzení až na výjimky nedochází.

Při určování počtu procent je však posudkový lékař limitován vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Abyste si tuto vyhlášku uměla představit, jedná se o jakýsi výčet nejrůznějších nemocí a vad s tím, že u každého zdravotního omezení je stanovený počet %. Podle tohoto přehledu pak posudkový lékař postupuje a procenta přiznává.

Aby posudkový lékař mohl správně posoudit zdravotní stav, je třeba připravit kvalitní lékařské zprávy. Poraďte se o této věci se svým (odborným i praktickým) lékařem. Nejlépe uděláte, pokud se seznámíte s obsahem zmiňované vyhlášky a sama (příp. po konzultaci s lékařem) se pokusíte zjistit, jak by mohl být Váš zdravotní stav posuzován.

Co zohledněno bohužel nebude, je péče o Vaši maminku. Na tu již čerpáte (resp. maminka čerpá) příspěvek na péči, jinak však můžete zahrnout vše, co nějakým způsobem ovlivňuje Vaši možnost pracovat, tj. to, že jste více unavena, že můžete pracovat jen v menším rozsahu, že jste častěji nemocná atd… to vše je však třeba „propojit“ s konkrétní diagnózou (viz dále posudková hlediska a zásady).

Já bohužel nejsem lékař, posouzení meningiomu mi tedy nepřísluší, mohu Vám však pomoci ve zmiňované vyhlášce se zorientovat, abyste vše mohla posoudit sama nebo konzultací s Vaším lékařem/lékaři.

Vyhláška je poměrně rozsáhlá (více než 100 stran), můžete si ji zdarma stáhnout na www.zakonyprolidi.cz. Můžete ji i zakoupit v některé z prodejen s právnickou literaturou (např. SEVT). Vyhláška je rozdělena do 15 kapitol (přehled kapitol ke stažení). V úvodu každé kapitoly jsou Obecné posudkové zásady a v každém oddílu ještě Posudková hlediska, tedy jakýsi popis toho, co má být u kterého zdravotního postižení zohledněno.

Má-li žadatel více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.

Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele o důchod jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.

Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus nebo mínus 10 %.

Ještě je třeba říci, že v po podání žádosti nemáte příliš možností do řízení zasahovat. Posudková služba „jen“ kontaktuje Vašeho (praktického) lékaře a požádá ho o vyplnění příslušných formulářů, tj. o popis Vašeho zdravotního stavu. Je tedy důležité lékaře dopředu upozornit na to, že žádost podáváte, aby věděl, co do zprávy napsat (formulář je obecný, vč. obecné anamnézy, výšky, váhy a dalších údajů), příp. co zdůraznit.

Váš praktický (ani odborný) lékař sice nemůže do zprávy napsat, že Váš zdravotní stav odpovídá té a té kapitole a tomu a tomu oddílu, to může udělat jen lékař s atestací z posudkového lékařství. Váš lékař však může zdravotní stav kvalitně popsat a zejm. zdůraznit omezení, která z něho vyplývají pro možnosti Vašeho pracovního uplatnění.

Abyste nebyla překvapena, musím Vás upozornit na určitou zvláštnost řízení. Nejprve obdržíte posudek, proti němu se odvolat (ani podat námitku) nemůžete. Již v té chvíli však v posudku (na zadní straně, poslední odstavec) uvidíte, zda Vám byl invalidní důchod přiznán či nikoli. Po obdržení posudku se tedy můžete na námitkové řízení připravit (např. tím, že se s námi spojíte, zajistíte další lékařské zprávy apod.) a až obdržíte rozhodnutí (někdy to trvá 2-3 týdny, někdy i 2-3 měsíce, záleží, jak je správa sociálního zabezpečení vytížena), pak teprve začíná běžet lhůta pro podání námitek.

Pokud byste v prvním řízení neuspěla, máte právo podat námitky (do 30 dnů od doručení rozhodnutí – lhůta začíná běžet další den po převzetí rozhodnutí na poště, je-li dopis uložen delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení), s jejich sestavením Vám můžeme pomoci, pokud však v řízení uspějete, bude samozřejmě i pro Vás komfortnější, pokud námitku nebudete muset podávat.

Problematika invalidních důchodů je poměrně složitá a orientace v legislativě pro Vás může být obtížná. Pokud by Vám tedy bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás opět obrátit, ráda Vám vše vysvětlím.

Závěrem doporučuji zvážit také revizi maminčina příspěvku na péči. Pokud jí byl přiznán v době, kdy neměla Alzheimerovu chorobu, byla její potřeba zcela určitě menší, než je dnes. Mohla by tedy „dosáhnout“ na více životních potřeb a získat tak vyšší stupeň příspěvku.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(29.4.2021)

Potřebujete si promluvit s terapeutkou? Zřídili jsme službu pro pečující a pozůstalé. Objednejte se.
Zveme vás na podpůrnou skupinu do Prahy na 22. a 23. října. Téma Senioři v pandemické době.
Máte psychické problémy, které se objevily během pandemie a stále přetrvávají? Pomůže psycholožka.
Přihlaste se na podpůrnou skupinu do Rokycan 26. a 27. listopadu. Téma Senioři v pandemické době.

Články

GLOSOZPRÁVA: Britům mrtví na covid už nevadí. Bude to brzy stejné i u nás?

17.10.2021 Ve Velké Británii rychle stoupá úmrtnost na covid. Přesto je veřejnost už v klidu. Lidé si zvykli, žijí v představě, že se život vrátil do normálu, vysvětlují psychologové oslovení Guardianem. Dodejme, že i Němci si rychle zvykli na plynové komory, došlo u nich k jisté otupělosti. více...

INFO: Tisíce dávek léků na covid leží u nás ve skladech. Proč?

17.10.2021 V posledních dnech přibývají nakažení covidem. Řada z nich jsou chronici nebo senioři ohrožení vážnými komplikacemi. Těm by mohli snadno předejít tím, že se krátce po prvních projevech dostaví do nemocnice na léčbu monoklonálními látkami. Ty jsou v první fázi velice účinné. více...

ZPRÁVY: Do Senátu jde špatný zákon o sociálních službách

16.10.2021 Návrh zákona o sociálních službách schválila Poslanecká sněmovna České republiky na své poslední schůzi v září. Jen připomínáme, že se jedná o návrh, který slučuje pobytové služby do jedné služby s názvem Domy sociální péče a dále slučuje osobní asistenci a pečovatelskou službu. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.