pečuj doma

Mám nárok na paragraf při vyšetření dítěte a jeho operaci?

26.12.2022

Mému 12letému dítěti diagnostikovali nádor. Museli jsme urgentní na vyšetření do Brna, což bylo na celý den (máme to skoro 200 km). Mám tento den nárok na paragraf, i když je dítě starší 10 let? V úterý 27.12. nastoupíme na operaci opět do Brna, kde budeme minimálně 3-4 dny. Budu s ním v nemocnici jako zákonný zástupce od 7 do 22 hod, každý den. Mám nárok na paragraf? Děkuji vám velmi za odpověď.

Odpověď

Děkuji Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila.

Ptáte se na tzv. „paragraf“, ale ve Vašem případě bude třeba rozlišovat dvě věci.

1) Volno na 1 den, kdy doprovázíte syna do nemocnice

2) „Paragraf“, tedy oficiálně „ošetřování člena rodiny“ na ty 3-4 dny, kdy budete spolu s dítětem v nemocnici.

Odpověď zní v obou případech „ano“, ale postup pro vyřízení a také dokladování bude pokaždé trochu odlišný. V druhém případě již také ono „ano“ není tak jednoznačné. Podrobněji viz dále.

Pro volno na doprovod Vašeho dítěte do nemocnice „využijeme“ zákoník práce, resp. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Dle tohoto nařízení vlády máte jako matka právo na „pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.“

Jelikož se jedná o doprovod dítěte, náleží v tomto případě volno s náhradou mzdy nebo platu.

Pokud byste ve stejný den čerpala i ošetřovné (např. proto, že jste se již o nemocné dítě starala doma), nárok na náhradu mzdy nebo platu byste neměla.

Z jednoho důvodu je možné čerpat vždy jen jednu formu náhrady mzdy, buď ošetřovné nebo volno s náhradou mzdy dle výše uvedeného nařízení vlády.

Pro Vaši informaci připojuji text nařízení vlády, kde si podmínky můžete pročíst, a v případě, že zaměstnavatel nebude chtít volno uznat (a mzdu či plat vyplatit), můžete mu jej předložit.


V druhém případě (Vaše přítomnost při hospitalizaci dítěte po dobu 3-4 dnů) se již na výše uvedené nařízení vlády odvolávat nemůžeme, mimo jiné proto, že budete potřebovat volno delší než 1 den.

V tomto případě využijete Vámi zmiňovaný „paragraf“, tedy ošetřování člena rodiny dle § 39 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Máte pravdu v tom, že ošetřovné se nejčastěji poskytuje rodiči dítěte do 10 let. A také vyřízení bývá nejsnazší.

Zákon však umožňuje tuto dávku čerpat i na „jinou osobu“, tedy i na dítě starší 10 let, pokud její „zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou…“

Jak již patrně ze zkušenosti víte, nárok na ošetřovné potvrzuje lékař toho, kdo péči potřebuje. To, zda Vám nárok na ošetřovné po dobu hospitalizace dítěte vznikne, tedy záleží na tom, zda Vaši přítomnost v nemocnici podpoří lékař a potvrzení pro ošetřovné Vám vystaví, příp. napíše zprávu pro pediatra Vašeho dítěte, aby podklady pro ošetřovné mohl vystavit on.

Opět připojuji text zákona o nemocenském pojištění, abyste si mohla podmínky nároku sama podrobně projít.


Poslední, co mne v této souvislosti napadá, je otázka možnosti hospitalizace spolu s dítětem a tu považuji v tomto případě za nejproblematičtější.

Podmínky nároku na pobyt rodiče s dítětem v nemocnici, resp. jeho úhradu ze zdravotního pojištění upravuje § 25 zákona č.  48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Do 6 let je zde nárok celkem jednoznačný, u dětí starších (ale také např. u osob se zdravotním postižením a dalších, kdo to potřebují) však musí schválit zdravotní pojišťovna. Ta se bude rozhodovat na základě toho, co jí napíše ošetřující lékař Vašeho dítěte.

Zcela určitě tedy neuděláte chybu, pokud se již teď před nástupem do nemocnice poradíte s lékařem, který hospitalizaci doporučil a příp. vše ještě zkonzultujete ve zdravotní pojišťovně dítěte. Kontakt na zdravotní pojišťovnu najdete na kartě pojištěnce.

Je mi líto, že musíte právě před Vánocemi řešit takovou náročnou situaci. Přeji Vám, aby u dítěte vše probíhalo dobře a aby díky svému věku léčbu úspěšně zvládlo.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

23.12.2022

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.