pečuj doma

Máme nejasnosti kolem příspěvku na bydlení

17.1.2023

S přítelkyní jsme žádali od května o příspěvek na bydlení. Od té doby jsme v komunikaci s dvěma pracovnicemi a chtějí po nás dokládat dokumenty, které jsme již vyplňovali v rámci formulářů nebo posílali (příjmy za rozhodné období, doklad o úhradě příjmů, potvrzení o studiu apod.). Naše situace je komplikovaná, protože přítelkyně je zaměstnanec, zatímco já student a vedlejší činnost OSVČ, a ve formuláři je zmíněno, že závislé činnosti jako nez. dítě nemusím udávat, ale stejně nám pracovnice píše, abych poslal své příjmy za rozhodné období. Navíc o mně v mailu hovořila jako o synovi. Zrušili formulář s přílohami, tak posíláme jednotlivé formuláře zvlášť přes datovku. Co dělat?

Odpověď

Vaše situace opravdu bude pro ÚP komplikovaná, protože pro příspěvek na bydlení se posuzuje rodina v první linii, tj. nezaopatřené dítě se svými rodiči, kteří k Vám mají vyživovací povinnost. Vy pro ÚP momentálně tvoříte nestandardní rodinu.

§ 7 zák. č. 117/1995 Sb.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum.

§ 4 zák. č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110#f3011688

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu2a); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,
c) rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti,
pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3).

(6) Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.

Budete muset souhlasně prohlašovat, že žijete s přítelkyní a nikoliv rodiči.

Dále formulář o výši příjmů dokládat musíte – podnikání je příjem. Ačkoliv se příjem ze závislé činnosti nezapočítává dle novely u nezaopatřených dětí, tak podnikání se nezohledňuje jen v červenci/srpnu.

Pokud po Vás chtějí další a další doklady, mohlo by to být tím, že už plynou další období:

  • květen-červen 2022, pro které je rozhodné období 1. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • červenec-září 2022, pro které je rozhodné období 2. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • říjen-prosinec 2022, pro které je rozhodné období 3. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • leden-březen 2023 může vycházet z předchozího období.

V příjmech za 2. čtvrtletí často dochází k vratkám daně z příjmů FO, kde se daňový bonus nezapočítává do příjmů, ale finanční úřad toto sehrává jako příjem – je nutné skutečnost doložit na samostatném potvrzení, abyste nebyli na sociálních dávkách ochuzeni. Nicméně – to by bylo v případě příjmů rodiče, který uplatňuje slevu na dani na dítě (pokud Vaši přítelkyni považují za Vaši matku, nejspíš to chtějí po ní).

V období červenec-říjen se projevily na ÚP obrovské podstavy a velká zátěž s výplatou jednorázového příspěvku 5 000 Kč. Vím, že Vás to nemusí zajímat, ale jen říkám, že průtahy v řízení jsou nyní více než běžné. Je proti tomu obrana – můžete podat podnět pro nečinnost. Doporučuji sepsat časovou osu jednotlivých podání, čísla jednací a čísla spisu a datovou správou na MPSV, Generální ředitelství a ÚP podat stížnost pro nečinnost a žádost o okamžitou nápravu a učinění úkonu.

Mělo by to dostačovat podat jen na ÚP, ale Vámi zmiňované průtahy jsou opravdu již obrovské, takže bych doporučila se ozvat „výš“.

Až pokud Vám dávky nakonec přiznají, můžete žádat (opět dopisem přes datovou schránku) náhradu škody (pravděpodobně nemajetkové) za průtahy v řízení (cca 1250 Kč/měsíc průtahů).

Držím pěsti, aby Vám brzy rozhodli o Vašich nárocích.

Mgr. Radka Pešlová

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.