pečuj doma

Máme nejasnosti kolem příspěvku na bydlení

17.1.2023

S přítelkyní jsme žádali od května o příspěvek na bydlení. Od té doby jsme v komunikaci s dvěma pracovnicemi a chtějí po nás dokládat dokumenty, které jsme již vyplňovali v rámci formulářů nebo posílali (příjmy za rozhodné období, doklad o úhradě příjmů, potvrzení o studiu apod.). Naše situace je komplikovaná, protože přítelkyně je zaměstnanec, zatímco já student a vedlejší činnost OSVČ, a ve formuláři je zmíněno, že závislé činnosti jako nez. dítě nemusím udávat, ale stejně nám pracovnice píše, abych poslal své příjmy za rozhodné období. Navíc o mně v mailu hovořila jako o synovi. Zrušili formulář s přílohami, tak posíláme jednotlivé formuláře zvlášť přes datovku. Co dělat?

Odpověď

Vaše situace opravdu bude pro ÚP komplikovaná, protože pro příspěvek na bydlení se posuzuje rodina v první linii, tj. nezaopatřené dítě se svými rodiči, kteří k Vám mají vyživovací povinnost. Vy pro ÚP momentálně tvoříte nestandardní rodinu.

§ 7 zák. č. 117/1995 Sb.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum.

§ 4 zák. č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110#f3011688

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu2a); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,
c) rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti,
pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3).

(6) Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.

Budete muset souhlasně prohlašovat, že žijete s přítelkyní a nikoliv rodiči.

Dále formulář o výši příjmů dokládat musíte – podnikání je příjem. Ačkoliv se příjem ze závislé činnosti nezapočítává dle novely u nezaopatřených dětí, tak podnikání se nezohledňuje jen v červenci/srpnu.

Pokud po Vás chtějí další a další doklady, mohlo by to být tím, že už plynou další období:

  • květen-červen 2022, pro které je rozhodné období 1. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • červenec-září 2022, pro které je rozhodné období 2. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • říjen-prosinec 2022, pro které je rozhodné období 3. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • leden-březen 2023 může vycházet z předchozího období.

V příjmech za 2. čtvrtletí často dochází k vratkám daně z příjmů FO, kde se daňový bonus nezapočítává do příjmů, ale finanční úřad toto sehrává jako příjem – je nutné skutečnost doložit na samostatném potvrzení, abyste nebyli na sociálních dávkách ochuzeni. Nicméně – to by bylo v případě příjmů rodiče, který uplatňuje slevu na dani na dítě (pokud Vaši přítelkyni považují za Vaši matku, nejspíš to chtějí po ní).

V období červenec-říjen se projevily na ÚP obrovské podstavy a velká zátěž s výplatou jednorázového příspěvku 5 000 Kč. Vím, že Vás to nemusí zajímat, ale jen říkám, že průtahy v řízení jsou nyní více než běžné. Je proti tomu obrana – můžete podat podnět pro nečinnost. Doporučuji sepsat časovou osu jednotlivých podání, čísla jednací a čísla spisu a datovou správou na MPSV, Generální ředitelství a ÚP podat stížnost pro nečinnost a žádost o okamžitou nápravu a učinění úkonu.

Mělo by to dostačovat podat jen na ÚP, ale Vámi zmiňované průtahy jsou opravdu již obrovské, takže bych doporučila se ozvat „výš“.

Až pokud Vám dávky nakonec přiznají, můžete žádat (opět dopisem přes datovou schránku) náhradu škody (pravděpodobně nemajetkové) za průtahy v řízení (cca 1250 Kč/měsíc průtahů).

Držím pěsti, aby Vám brzy rozhodli o Vašich nárocích.

Mgr. Radka Pešlová

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.