pečuj doma

Máme nejasnosti kolem příspěvku na bydlení

17.1.2023

S přítelkyní jsme žádali od května o příspěvek na bydlení. Od té doby jsme v komunikaci s dvěma pracovnicemi a chtějí po nás dokládat dokumenty, které jsme již vyplňovali v rámci formulářů nebo posílali (příjmy za rozhodné období, doklad o úhradě příjmů, potvrzení o studiu apod.). Naše situace je komplikovaná, protože přítelkyně je zaměstnanec, zatímco já student a vedlejší činnost OSVČ, a ve formuláři je zmíněno, že závislé činnosti jako nez. dítě nemusím udávat, ale stejně nám pracovnice píše, abych poslal své příjmy za rozhodné období. Navíc o mně v mailu hovořila jako o synovi. Zrušili formulář s přílohami, tak posíláme jednotlivé formuláře zvlášť přes datovku. Co dělat?

Odpověď

Vaše situace opravdu bude pro ÚP komplikovaná, protože pro příspěvek na bydlení se posuzuje rodina v první linii, tj. nezaopatřené dítě se svými rodiči, kteří k Vám mají vyživovací povinnost. Vy pro ÚP momentálně tvoříte nestandardní rodinu.

§ 7 zák. č. 117/1995 Sb.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum.

§ 4 zák. č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110#f3011688

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu2a); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,
c) rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti,
pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3).

(6) Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.

Budete muset souhlasně prohlašovat, že žijete s přítelkyní a nikoliv rodiči.

Dále formulář o výši příjmů dokládat musíte – podnikání je příjem. Ačkoliv se příjem ze závislé činnosti nezapočítává dle novely u nezaopatřených dětí, tak podnikání se nezohledňuje jen v červenci/srpnu.

Pokud po Vás chtějí další a další doklady, mohlo by to být tím, že už plynou další období:

  • květen-červen 2022, pro které je rozhodné období 1. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • červenec-září 2022, pro které je rozhodné období 2. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • říjen-prosinec 2022, pro které je rozhodné období 3. čtvrtletí 2022 (pro dokládání příjmů a nákladů)
  • leden-březen 2023 může vycházet z předchozího období.

V příjmech za 2. čtvrtletí často dochází k vratkám daně z příjmů FO, kde se daňový bonus nezapočítává do příjmů, ale finanční úřad toto sehrává jako příjem – je nutné skutečnost doložit na samostatném potvrzení, abyste nebyli na sociálních dávkách ochuzeni. Nicméně – to by bylo v případě příjmů rodiče, který uplatňuje slevu na dani na dítě (pokud Vaši přítelkyni považují za Vaši matku, nejspíš to chtějí po ní).

V období červenec-říjen se projevily na ÚP obrovské podstavy a velká zátěž s výplatou jednorázového příspěvku 5 000 Kč. Vím, že Vás to nemusí zajímat, ale jen říkám, že průtahy v řízení jsou nyní více než běžné. Je proti tomu obrana – můžete podat podnět pro nečinnost. Doporučuji sepsat časovou osu jednotlivých podání, čísla jednací a čísla spisu a datovou správou na MPSV, Generální ředitelství a ÚP podat stížnost pro nečinnost a žádost o okamžitou nápravu a učinění úkonu.

Mělo by to dostačovat podat jen na ÚP, ale Vámi zmiňované průtahy jsou opravdu již obrovské, takže bych doporučila se ozvat „výš“.

Až pokud Vám dávky nakonec přiznají, můžete žádat (opět dopisem přes datovou schránku) náhradu škody (pravděpodobně nemajetkové) za průtahy v řízení (cca 1250 Kč/měsíc průtahů).

Držím pěsti, aby Vám brzy rozhodli o Vašich nárocích.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.