pečuj doma

Máme podat námitku k datu vzniku invalidity syna?

11.10.2023

Mému synovi, kterému je aktuálně 18 let, byl přiznán invalidní důchod v 2. stupni, pokles 60 %. Žádost byla podána v únoru, posudková lékařka ho uznala invalidním až k dubnu 2023, syn má vrozenou vadu (Marfanův syndrom), která sebou nese zdravotní komplikace většího rozsahu. Čtyři operace srdce, kardiostimulátor, operace očí, minulý rok náročná operace páteře kvůli těžké skolióze, následně zafixována skoro celá páteř. Nedávno jsem se dozvěděla, že o ID je možné žádat již druhý den nástupu na střední školu, u nás tedy k 2.9.2020. Chci se zeptat, zda to v tomto případě máme zkoušet, bojím se, aby mu ID nebyl následně odebrán, četla jsem, že se to již spoustě lidem stalo, i vzhledem k tomu, že navštěvuje gympl a je tedy schopný studovat SŠ. Nerozporuji posudek, jen datum.

Odpověď

Ano, máte pravdu v tom, že invalidní důchod může být přiznán již od 2. dne od nástupu na střední školu. A ano, je možné námitkou žádat o změnu data vzniku invalidity.
Řeknu-li však „A“, musím říci také „B“. Chápu Vaše obavy, a aby se nenaplnily, doporučuji námitku pečlivě připravit a věnovat pozornost všemu, co s výše uvedeným „A“ souvisí.

Co se týče data přiznání invalidního důchodu, jde o to, že toto datum (od 2. dne od nástupu na střední školu) není doporučováno nahodile. Souvisí s tím, že pro nárok na invalidní důchod je dle zákona (155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) třeba splňovat vždy 2 podmínky – zdravotní stav a dobu pojištění.

U lidí s těžkým zdravotním postižením zákon umožňuje získat dobu pojištění školní docházkou na SŠ nebo VŠ. V takovém případě postačí, u lidí do 20 let věku, méně než 1 rok pojištění. O invalidní důchod tedy mohou žádat, jakmile nastoupí na střední školu a získají, byť jeden jediný den pojištění. Podle toho, co píšete, by se splněním této podmínky neměl být problém.

Zbývá tedy zajistit potřebné doklady týkající se jeho špatného zdravotního stavu. Doporučuji začít tím, že podle posudku o invaliditě zjistíte, pro jakou diagnózu přiznala posudková lékařka invaliditu II. stupně. Vysvětlení byste měla najít v posudkovém závěru na samém konci posudku. Tam najdete informaci o tom, do jaké kapitoly, oddílu a písmene dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity bylo zdravotní postižení syna zařazeno.

Pohledem do této vyhlášky jsem zjistila, že Marfanův syndrom je ve vyhlášce zařazen do kapitoly XIII - POSTIŽENÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY. Je tedy otázkou, zda posudková lékařka zařadila syna právě do této kapitoly nebo vybrala z jeho zdravotních obtíží (srdce, oči, páteř či další) a zařadila ho jinam.
Posílám text kapitoly XIII (ke stažení). chcete-li si projít celou vyhlášku, můžete si ji zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Pokud posudková lékařka onemocnění syna klasifikovala správně, pak zbývá zjistit, proč stanovila datum vzniku invalidity od dubna 2023.
Důvodem bývá často datum v některé z lékařských zpráv nebo datum posouzení. To první můžete zkontrolovat podle seznamu lékařských zpráv, který najdete na první straně posudku, a to druhé podle data posouzení, které by mělo být hned v záhlaví posudku. Z logiky věci je však jasné, že ani jedno toto datum není datem, kdy Vašemu synovi vznikly zdravotní obtíže, resp. kdy vzniklo jeho onemocnění.
Abych byla úplně přesná, invalidní důchod je přiznáván pro postižení, které buď trvá déle než 1 rok nebo dle poznatků lékařské vědy je pravděpodobné, že bude trvat déle než 1 rok. Určitě se tedy nemusíte vracet až do doby, kdy jste se poprvé dozvěděli synovu diagnózu, ale vraťte se zpět právě někam k nástupu na střední školu.
Říkám-li „vraťte se zpět“, myslím tím, zajistěte takové lékařské zprávy, které potvrdí, že synovo postižení (to, pro které byl přiznán ID II. stupně) vzniklo ještě před datem, které stanovila posudková lékařka.
Ve své námitce pak datum stanovené posudkovou lékařkou napadněte a přiložte lékařské zprávy, kterými doložíte, že zdravotní postižení vzniklo dříve. A námitkou žádejte stanovení data vzniku invalidity do doby nástupu na střední školu. Před toto datum nemá smysl se vracet, protože tam by pak syn nesplnil první (výše zmiňovanou) podmínku, tj. dobu pojištění.

Přeji Vám úspěšné vyřízení námitky.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.