pečuj doma

Možnost vyššího invalidního důchodu a příspěvku na péči

7.3.2023

Dcera má 3. stupeň invalidního důchodu. Od září je omezená častecně ve svéprávnosti a je jí určen opatrovník. Má tedy nárok na vyšší důchod, pokud došlo k omezení? Dlouhou dobu studovala, důchod má 5113 Kč. Je jí 28 let.
Dále pobírá prostředky na péčí 4 400 Kč, 2. stupeň. Mám zažádat o přezkoumání?

Odpověď

Patrně Vás příliš nepotěším, když řeknu, že opatrovnictví, resp. omezení svéprávnosti s výší invalidního důchodu vůbec nesouvisí. Tím, že Vaší dceři byl přiznán ID III. stupně, získala nejvyšší stupeň, který získat mohla, jeho zvýšení na žádný další stupeň možné není.

Určité možnosti, jak zvýšit invalidní důchod Vaší dcery, zde však jsou.

Nárok na invalidní důchod je posuzován dle zdravotního stavu, resp. toho, jak daného jedince jeho (špatný) zdravotní stav či jeho zdravotní postižení omezuje ve schopnosti pracovat, tj. vydělávat si prací.

Jak jsem již řekla ID III. stupně je nejvyšší možný stupeň. Přesto mne překvapuje výše důchodu Vaší dcery. Podle toho, jaké píšete, že má zdravotní postižení, předpokládala bych, že jí byl (v době jejích 18. narozenin) přiznán tzv. invalidní důchod z mládí.

Abyste tomu rozuměla správně, pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit 2 podmínky:

1) Zdravotní stav – o tom asi není v případě Vaší dcery pochyb
2) Dobu pojištění

Doba pojištění je doba, kdy žadatel o důchod pracoval a zaměstnavatel za něho odváděl tzv. sociální, resp. důchodové pojištění. Nebo nepracoval či podnikal a sociální pojištění si hradil (zpravidla v minimální výši) sám. Pokud nepracoval, protože mu to zdravotní stav neumožňoval, je třeba to doložit lékařskou zprávou a doba pojištění není požadována.

Podle odvedeného sociálního pojištění je pak vypočítávána výše invalidního důchodu. (Teď velmi zjednodušuji, pro snadné pochopení, ale výpočet je pochopitelně mnohem složitější.) Jedná se o tzv. zásluhovost. Čím vyšší sociální pojištění si žadatel odvádí, tím vyšší by mu měl být přiznán invalidní (u seniorů starobní) důchod.

Jelikož ti, komu zdravotní stav výdělečnou činnost nedovoluje, nemají možnost si pojištění zajistit, byli by na tom tedy biti. Proto na ně zákon pamatuje a dochází u nich ke speciálnímu výpočtu.

Jak jsem uvedla výše, z toho, co píšete, usuzuji, že právě toto je případ Vaší dcery. Invalidní důchody vypočítávané lidem bez výdělečné činnosti (kteří nemohli pro svůj zdravotní stav pracovat) jsou od roku 2017 přes 10 tis. a valorizacemi a navyšováním různých koeficientů (opět zjednodušuji) postupně stoupají.

Není mi tedy jasné, jak se mohlo stát, že Vaše dcera získala důchod ve výši jen 5 tisíc.

Jediné vysvětlení, které mám je, že šlo o zdravotní postižení získané v dospělosti, dcera byla do té doby člověkem bez zdravotního postižení, a jelikož, jak píšete, dlouho studovala a krátce (a asi za nižší příjem) pracovala, promítla se tato skutečnost do výše jejího invalidního důchodu.

Pokud se u Vaší dcery jedná o tzv. invaliditu z mládí, tj. byla člověkem se zdravotním postižením od narození nebo od útlého dětství, pak pravděpodobně došlo k chybě. V takovém případě bychom potřebovali od Vás získat podklady (rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, posudek o zdravotním stavu, který byl podkladem pro přiznání invalidního důchodu). Nevím, zda to bude možné, ale zkusili bychom zjistit, zda není možné provést revizi a důchod nějakým způsobem navýšit.

Pokud je pravdivá druhá možnost, kterou jsem popsala (dcera dlouho studovala, krátce a za málo peněz pracovala nebo si sama odváděla velmi nízké sociální pojištění a pak měla závažný úraz či onemocnění, v důsledku, kterého se stala invalidní), pak bohužel důchod příliš navýšit asi nepůjde.

V tomto případě bych doporučovala požádat o tzv. IOLDP, tj. informativní osobní list důchodového pojištění. Podle něho uvidíte všechna zaměstnání, která dcera vystřídala, a můžete zkontrolovat, zda některé doby (a tím i příjmy) ve výčtu nechybí. Ty pak můžete doplnit a následně požádat o přepočet jejího invalidního důchodu.

Pokud z IOLDP zjistíte, že žádná doba pojištění nechybí, zkuste i tak požádat o přepočet.

Je zde (byť malá) šance, že ČSSZ při výpočtu důchodu udělala někde chybu a důchod špatně vypočítala. Pokud by došlo při přepočtu k navýšení, je povinností ČSSZ doplatit rozdíl až 5 let zpětně (nebo do data přiznání důchodu).

Ještě je zde otázka příspěvku na péči ve II. stupni. Neumím takto na dálku a z těch několika málo informací, které jste poskytla, posoudit, zda by Vaše dcera neměla mít vyšší stupeň příspěvku, dovolím si zde však stručně shrnout podmínky nároku na příspěvek, abyste její nárok mohla posoudit Vy sama.

Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.

U příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé…).

Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, vč. toho, kolik jich je třeba splňovat, resp. nezvládat pro jednotlivé stupně příspěvku, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 (text ke stažení).

U každé životní potřeby je uvedeno několik „podbodů“ pro uznání toho, že žadatel nezvládá celou životní potřebu, postačí, aby nezvládal kterýkoli (tj. jeden jediný!) ze zmíněných podbodů. 

Celé řízení se skládá ze 3 kroků:

  • nejprve sociální pracovník (v domácnosti žadatele) provede sociální šetření
  • a pak posudkový lékař vypracuje svoji zprávu
  • jako podklad k této zprávě mu slouží vyjádření sociálního pracovníka a zpráva ošetřujícího (praktického) lékaře.

Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto 3 institucí.

Jelikož píšete, že dceři byl uznán II. stupeň příspěvku, znamená to, že bylo uznáno, že nezvládá 5 nebo 6 životních potřeb. To jednak nemusí odpovídat jejím potřebám, ale mohlo se také postupem času stát, že se její zdravotní stav zhoršit.

Což jí ani Vám pochopitelně nepřeji, ale pokud se tak stalo, je to důvod pro požádání o znovuposouzení nároku, resp. o přiznání vyššího stupně příspěvku.

Podrobné podmínky a pravidla pro přiznání příspěvku najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.