pečuj doma

Musí zaměstnavatel vědět, že pobírám invalidní důchod?

10.3.2024

Zřejmě mi bude přiznán invalidní důchod 3. stupně, doteď jsem na nemocenské. Mám za sebou operace a ještě mě čeká léčba, ale myslím, že bych se zvládl vrátit do zaměstnání a pracovat na 0,5 úvazku. Zvažuji, zda bych měl oznámit zaměstnavateli, že pobírám invalidní důchod 3. stupně, nebo mu to nesdělovat. Určitě půjdu k závodnímu lékaři, který bude posuzovat, jestli jsem schopen. A bojím se, že když bude o důchodu vědět, mohlo by to mít při posuzování negativní dopad a mohl by říct, že budu schopný práce třeba na 0,2 úvazku, jen z principu. Zřejmě bych po ukončené byl schopen opět plného úvazku. A zároveň bych pobíral i ID, třeba do konce roku nebo do doby, kdy by se přezkoumával. Může/musí vlastně vědět závodní lékař, že pobírám ID? Samozřejmě zprávy od specializovaných lékařů bych mu musel poskytnout, to je jasné.

Odpověď

Není sice povinností hlásit zaměstnavateli, že Vám byl přiznán invalidní důchod, je však otázkou, zda se to stejně (z určitých indicií) nedozví. Jde navíc i o to, že jako osoba ve III. stupni invalidity byste měl nárok (kromě stávajících i na další) daňové úlevy.

Další věc, která se Vás možná dotkne, je skutečnost, že osoby invalidní ve III. stupni invalidity mají nárok na čerpání nemocenských dávek (v případě další dlouhodobější pracovní neschopnosti) maximálně 70 dnů. V pracovní neschopnosti byste mohl být i déle, avšak opět bez výplaty nemocenských dávek.

V případě, že se rozhodnete tuto informaci svému zaměstnavateli sdělit, dovolila bych si doporučit Vám prezentovat to spíš jako výhodu.

Organizace, kde pracujete, má jistě více než 25 zaměstnanců a jako taková má povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (viz zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Osoba invalidní ve III. stupni invalidity se vaši organizaci započítává dokonce 3x. To je velká výhoda, zvláště když uvážíme, že zde pracujete již delší čas, jste tedy „osvědčeným“ pracovníkem (v tom nejlepším smyslu), přinášíte svému zaměstnavateli tedy velkou výhodu.

A pokud se rozhodnete svou případnou invaliditu nahlásit, pak nemáte samozřejmě povinnost hlásit výši přiznaného důchodu, ale jen skutečnost, že jste invalidní. Pokud byste to dokladoval svému zaměstnavateli „papírově“, požádejte si na OSSZ o vydání dokladu bez uvedené částky důchodu (příp. si tento doklad můžete sám vytisknout z tzv. Informativní důchodové aplikace – podrobněji viz dále).

Co se týče toho, jak zhodnotí Vaši „práceschopnost“ závodní lékař, zde si nedovolím dělat žádné odhady. Ostatně ten musí vše posoudit podle lékařských zpráv dokladujících Váš zdravotní stav, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu by na to nemělo mít v podstatě žádný vliv.

Z invalidity jako takové žádné omezení související s výkonem zaměstnání nevyplývá. České zákony výdělečnou činnost osobám invalidním nezakazují ani neomezují. Omezení však vyplývají ze zdravotního stavu a ten musíte (v plném rozsahu a se všemi podrobnostmi) závodnímu lékaři hlásit.

Povinností lékaře preventivní závodní péče je posoudit, zda zdravotní stav neomezuje daného pracovníka v činnosti, kterou pro zaměstnavatele vykonává, ale také by měl být schopen posoudit, zda daná činnost nemůže zapříčinit zhoršení zdravotního stavu pracovníka. To vše může jedině v případě, že má všechny dostupné informace o zdravotním stavu.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(red. kráceno)

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.