pečuj doma

Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023

Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.

Odpověď

Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně je legislativní rovina, na druhé (přiznejme si to upřímně) rovina osobní, které se lidé obávají a nechtějí, aby nějaké diskuse o úhradě ovlivnily kvalitu péče o rodinného příslušníka.

Co se týče legislativní roviny podmínek úhrady za sociální služby, zde musíme nahlédnout nejprve do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále pak do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. do jeho části věnující se rodinnému právu.

Zákon dále rozlišuje služby hrazené a služby bezplatné. Pobytová zařízení typu domovy pro seniory patří do kategorie služeb za úhradu s tím, že je dále rozlišována úhrada za ubytování, stravu a za péči.
Péče je plně hrazena z přiznaného příspěvku na péči (tj. celý příspěvek na péči náleží zařízení), ubytování a strava je hrazena z příjmu klienta (starobní, příp. invalidní či jiný důchod).
Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v tomto případě vyhláška č. 505/2006 Sb. Za zmínku stojí i skutečnost, že s účinností od ledna 2023 došlo k navýšení těchto úhrad s ohledem na rostoucí ceny energií a dalšího.
Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech seniorů musí uživateli této služby zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

Zákon však také říká v § 71, že: „Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.“
Pokud nikdo z blízkých, rodiny, přátel ani dalších osob nemůže úhradu poskytnout, přechází tato povinnost na stát (vyřizuje dané zařízení). S tím, že osoba, které jsou poskytovány sociální služby v domově pro seniory a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka 15 %, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši této úhrady.

Nahlédneme-li do občanského zákoníku, do jeho druhé části – rodinné právo. Zjistíme, že je zde poměrně jasně formulována nejen (veřejnosti dobře známá) vyživovací povinnost rodičů vůči dětem (zvláště těm nezletilým a nezaopatřeným), ale také vyživovací povinnost dětí vůči rodičům. V tomto případě především těm dospělým vůči rodičům vyššího věku, které již opouští jejich soběstačnost a samostatnost a navíc mají omezené příjmy, které jim nedostačují na úhradu např. ubytování a stravy (nejen) v domovech seniorů.

Co to znamená v praxi?
Jak můžete vidět výše, zákon o sociálních službách uvádí, že poskytovatel se může domluvit s rodinným příslušníkem. Jedná se tedy o rovinu do jisté míry dobrovolnou. Zde opravdu záleží na možnostech, ochotě a vstřícnosti rodinného příslušníka na případnou dohodu přistoupit.
Rodinné právo pak zmiňuje jednak rovinu morální (zjednodušeně řečeno: rodiče se postarali o nás, když jsme byli dětmi, my bychom se měli postarat o ně, když jsou staří a nemohoucí) a jednak rovinu právní. Tato rovina je o tom, zda Vaše maminka od Vás bude takové plnění a podporu žádat. Pokud by se obrátila na soud, ten by podrobně zkoumal její a Vaši situaci a její i Vaše příjmy a mohl by (výsledek takového soudního řízení si nedovolím předjímat) Vám vyživovací povinnost, resp. povinnost doplácet úhradu v domově seniorů i nařídit.

Jak vidíte výše, zákony jsou v této oblasti nataveny poměrně benevolentně. Tvrzení, že úhradu za služby může provést „pouze rodina“, tedy není úplně přesné. Pokud se rozhodnete nebo víte, že si úhradu ubytování a stravy v domově pro seniory nemůžete dovolit, velmi pravděpodobně Vás nikdo k soudu nepožene. Pokud je však Vaše finanční situace taková, že si podporu dovolit můžete, budou za Vaši vstřícnost a ochotu v domově pro seniory jistě rádi.

Poslední, na čem pak zbývá se domluvit, je, jak a zda vůbec tuto úhradu přijme Vaše maminka, o které píšete, že by si za služby ráda hradila sama. Na tuto poslední věc však v zákoně již odpověď najít neumím.

Mějte se moc pěkně a Vaší mamince přeji příjemný a spokojený pobyt v domově pro seniory.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.