pečuj doma

Může se pečující manželka zaregistrovat na úřadu práce?

6.11.2022

Manželka pečuje o syna 20 let. Z počátku byla jen pečující, poté asi 13 let pracovala na částečný úvazek. Nyní dala v práci výpověď s tím, že si chce odpočinout, pečovat a časem najít třeba jiný druh pracovního uplatnění. Může se i přesto zaregistrovat na Úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti? Jsme si vědomi, že jako uchazeč o zaměstnání bude muset plnit povinnosti dané ÚP. Na druhou stranu podpora v nezaměstnanosti jí může finančně pomoct k zaplacení nějakých kurzů, které by si chtěla udělat.

Odpověď

Co se týče odpovědi na Vaši otázku, pak odpověď zní: „Ano“. Vaše manželka se může přihlásit na úřadě práce a požádat o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání a to i přesto, že je pečující osobou.

Vy se však zároveň ptáte, resp. poukazujete na to, že je pro vás důležitá i podpora v nezaměstnanosti.

Zákon stanovuje podpůrčí dobu, tj. dobu, po kterou je možné čerpat podporu v nezaměstnanosti takto:
§ 43, Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, odst. 1: „Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.
(2) Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.“

Výši podpory v nezaměstnanosti upravuje zákon takto: 65 % za první 2 měsíce, za další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.“

Situace však není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o to, že Vaše manželka není jen zaměstnanec, ale je zároveň pečující osobou. Jako taková má nárok na podporu v nezaměstnanosti z titulu, že je pečující. Ale pozor, oba nároky se nesčítají. Nárok na podporu sice vzniká z obou, ale zákon také velmi jasně stanovuje, podle kterého „nároku“ se bude podpora v nezaměstnanosti vypočítávat.

Pokud se Vaše manželka na úřad práce přihlásí (a požádá o podporu v nezaměstnanosti) do 3 dnů od skončení pracovního poměru, bude nárok z obou titulů stejný, ale podle zákona by se jí přednostně podpora vypočítávala podle příjmu, resp. odvodů ze zaměstnání.

Pokud se však bude na úřad práce hlásit později, bude se nárok vypočítávat z té činnosti, která trvala déle. A, pokud to správně chápu, tak péče stále trvá, nárok na podporu v nezaměstnanosti by se tedy vypočítával z „péče“. Jelikož však příspěvek na péči nepodléhá stejným pravidlům jako příjem ze zaměstnání, nevypočítává se v tomto případě podpora v nezaměstnanosti z přiznaného příspěvku na péči, ale z násobků minimální mzdy.

Jedná se o postup, který se využívá u uchazečů, kteří před nástupem na úřad práce neměli zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu. „Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,…“ Vaše výše podpory by se tedy vypočítávala z průměrné mzdy za leden až březen roku 2021.

Možná jste si všiml, že v médiích se často o výši průměrné mzdy hovoří různě a částky udávané z různých zdrojů bývají velmi odlišné. Výši průměrné mzdy pro výpočet různých dávek (či nároků na ně) tedy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. 495, SDĚLENÍ, Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 13. prosince 2021, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti.). Jedná se o částku 37 047 Kč.

Jak by tedy vypadala výše podpor Vaší manželky v tomto případě?  

První 2 měsíce: 5 557 Kč/měs., další 2 měsíce: 4 446 Kč/měs. a po zbývající dobu: 4 078 Kč/měs.

Neznám výši příjmu Vaší manželky v jejím zaměstnání, ale znáte ji Vy. A můžete výši její podpory tedy sám spočítat. Bylo by to výše zmíněných 65 % za první 2 měsíce, za další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Pokud po propočítání zjistíte, že výše podpory v nezaměstnanosti je buď v obou případech stejná, nebo při výpočtu z průměrné mzdy (tj. dle nároku podle péče) dokonce vyšší. Pak nemusíte nic dalšího vyřizovat. Vyčkejte zkrátka až uplynou ony 3 dny a pak ať se Vaše manželka zaevidujte na úřadě práce a požádá o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud je však podpora vypočítaná z péče nižší, pak doporučuji dobře si to ohlídat a požádat o podporu v nezaměstnanosti do 3 dnů od skončení zaměstnání.

Závěrem jen dodávám, že Vaše manželka má nárok jak na podporu v nezaměstnanosti, tak na péči ze strany úřadu práce. Zároveň je však třeba si uvědomit, že úřad práce je zde od toho, aby jí pomohl v hledání zaměstnání. Skutečnost, že je pečující osobou, by měla být zohledňována, ale je třeba počítat i s tím, že Vaší manželce budou nabízeny různé pracovní nabídky a ona, by se měla v rámci svých možností snažit některou z nich přijmout a do zaměstnání nastoupit.

Celá problematika je poměrně složitá, přesto doufám, že jsem vše vypsala srozumitelným způsobem, pokud by Vám bylo cokoli nejasného, ptejte se, ráda Vám to vysvětlím.

Přeji Vám vše dobré a úspěšné jednání s úřadem práce.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.