pečuj doma

Nebude po navýšení úvazku přehodnocen stupeň invalidity?

22.3.2024

Opatrovankyně, ročník 1999, má ve znaleckém posudku uvedenou kromě jiného lehkou mentální retardaci, od svých 18 let má přiznaný a pobírá invalidní důchod III. stupně. V současné době dochází do chráněné dílny na 8 hodin týdně. Vzhledem k tomu, že jak v posudku, tak i v rozsudku o omezení svéprávnosti a stanovení opatrovníka je uvedeno, že se jedná o nevyléčitelnou dušení poruchu, můžeme slečně domluvit bez obav ze ztráty nebo snížení stupně invalidity úvazek na 20 hodin týdně? Vykonává lehkou práci, baví ji to, je díky tomu v kolektivu = socializace, uvědomění si kompetencí ve smyslu, že má povinnosti, které se musí dodržovat. Vzhledem k tomu, jak mnohdy dochází k přehodnocení stupně invalidity, zatím jsme z obav toto navýšení úvazku neřešili. Jaký máte prosím názor?

Odpověď

Nelze předem odhadnout postup posudkového orgánu při využití § 4 vyhl. č. 359/2009 Sb. a možnost snížení dolní hranice procentického poklesu pracovní schopnosti za adaptaci při zdravotním postižení. Trvalost postižení jako taková není zárukou. I na trvalé postižení se lze adaptovat.

Nicméně 20 hod. týdně a ještě v chráněné dílně, by teoreticky mohlo v klidu projít a nemuselo by to snížení způsobit. Záruku Vám k tomu ale bohužel nikdo nedá.

Kdyby snad ke snížení docházelo, lze ještě dokazovat, že jde spíše o rehabilitaci, ústupy ze strany zaměstnavatele, ne vždy dokonalý výkon činnosti... tj., že celkově nejde o adaptaci. Byť i krátkodobý přínos ze zaměstnání by měl riziko „boje“ proti snížení vyvážit.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.