pečuj doma

Několik otázek kolem snížení příspěvku na péči

24.11.2022

Starám se o dceru, 52, více zdravotních problémů, léčena u více specialistů, měla PnP 2. stupně do 30.6.2022, nyní jí byl snížen na 1. stupeň, na úřadu mně řekli, podat námitku - pouze jsem měla napsat, že nesouhlasím, a doložit lékařské zprávy, to jsem učinila. Jak dlouho má úřad na vyřízení námitky? Pokud bude uznaná, doplatí se peněžní rozdíl mezi 1. a 2. stupněm nebo zůstává pořád běžet 2. stupeň, který dcera měla, až do konečného rozhodnutí? V posudku je zapsáno - do dne 27.8.2022 přiznám 2. stupeň a od 28.8.2022 přiznám 1. stupeň. Jako důvod napsáno, že ke zlepšení stavu již došlo v 7. měsíci 2022. Zdravotní dokumentace hovoří o stálých zdrav. problémech. Pokud bude námitka zamítnuta co dál? Sepsat klasické odvolání? Na co nezapomenout?

Odpověď

Dotazů pokládáte hned několik, dovolím si na ně tedy postupně zareagovat.

Jestli tomu správně rozumím, tak Vaše dcera (52 let) má závažné zdravotní postižení, pro které je závislá na pomoci svého okolí. Z toho důvodu jí byl přiznán příspěvek na péči, který však po (skončení platnosti posudku a) novém posouzení byl snížen z II. na I. stupeň.
Než úřad práce vydal rozhodnutí, vyzval Vás k vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí (lidově se to označuje jako „námitka“). Svého, resp. dceřina práva jste využila, námitku podala a nyní čekáte na odpověď úřadu.

Jak to tedy bude dále?

Úřad práce po podání Vaší námitky znovu kontaktuje posudkového lékaře a požádá o nové posouzení nároku, resp., aby zkontroloval, jestli při předchozím posuzování neudělal chybu.
Trvat to bude cca 1-3 měsíce (záleží na tom, jaký je to úřad, napříč naší republikou se doba vyřízení liší).
Po celou dobu by měla dcera dostávat výplatu příspěvku ve II. stupni. Dokud není vydáno nové rozhodnutí, náleží PnP ve II. stupni. Přeplatek se nevrací, nemusíte se tedy ničeho obávat.
Jakmile bude hotová zpráva posudkového lékaře, úřad práce by Vás měl znovu vyzvat k vyjádření k podkladům, měla byste mít znovu možnost podat „námitku“ a to klidně i opakovaně, dokud nebudou všechny Vaše námitky vyřešeny. Praxe je ovšem taková, že některé úřady už další právo k vyjádření neposkytují a vydávaní rovnou rozhodnutí.
Pokud bude vydáno rozhodnutí, budete mít s dcerou právo podat odvolání.

Jak psát odvolání a jak psát námitku?

Podle toho, co píšete, usuzuji, že jste na úřadě uvedla, že s rozhodnutím (a snížením stupně příspěvku dcery) nesouhlasíte, a doložila jste aktuální lékařské zprávy. Tento postup není špatný, pravda je ovšem taková, že taková námitka se úřadu velmi snadno vyhodnocuje a bohužel i snadno zamítá.
My v naší poradně doporučujeme postup trochu jiný. I když nepopírám, že pracnější. Šance na úspěch však bývá podstatně vyšší.

Dovolím si nejprve trochu zrekapitulovat podmínky nároku na příspěvek na péči. Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.
Jak již patrně víte, u příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé…).

To, že jste k námitce přiložily zdravotnickou dokumentaci, která potvrzuje, že ke zlepšení zdravotního stavu dcery nedošlo, je dobré, bohužel však z těchto lékařských zpráv nemusí být úplně jasné, co dcera nezvládá a se kterými životními potřebami potřebuje tedy pomoci.
Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, včetně toho, kolik jich je třeba splňovat, resp. nezvládat pro jednotlivé stupně příspěvku, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 (přehled ke stažení).
U každé životní potřeby je uvedeno několik „podbodů“. Pro uznání celé životní potřeby toho, postačí, aby dcera nezvládala kterýkoli ze zmíněných podbodů (tj. stačí nezvládat jeden jediný). 

Jak již víte, celé řízení se skládá ze 3 kroků:
- nejprve sociální pracovník (v domácnosti žadatele) provede sociální šetření
- a pak posudkový lékař vypracuje svoji zprávu
- jako podklad k této zprávě mu slouží vyjádření sociálního pracovníka a zpráva ošetřujícího (praktického) lékaře.

Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto 3 institucí a to jsou také podklady, se kterými jste se mohla seznámit, když jste dostala Vyrozumění účastníka řízení, na jehož základě jste podávala námitku. Resp. zprávu ze sociálního šetření a posudek posudkového lékaře Vám dají k nahlédnutí na úřadě práce, zprávu praktického lékaře můžete získat od praktického lékaře nebo na posudkové službě (adresa viz posudek posudkového lékaře).
Jakékoli zprávy ze spisu si můžete nechat okopírovat (pozor, kopie mohou být placené) nebo si je ofotit např. chytrým telefonem.

Při vyjadřování k podkladům rozhodnutí je dobré tyto zprávy pečlivě projít, a pokud jsou v nich nějaké chyby nebo nedostatky, v námitce na ně upozornit. Čím konkrétněji, tím lépe. Pokud tam něco chybí, je dobré to do námitky podrobně popsat a to především s ohledem na nezvládání životních potřeb a jako důkaz přiložit lékařskou zprávu.
Určitě se nebojte připsat i životní potřeby, které dcera nezvládá a nebyly uznány ani v minulosti, ani v novém řízení. Při popisu toho, co dcera nezvládá, nejste názorem posudkového lékaře nijak limitována, jde jen o to popsat vše podle pravdy a doložit důkazy = lékařské zprávy nebo třeba vyjádření sociální služby, kterou dcera navštěvuje apod.

Příklad (teď fabuluji, protože Vaši dceru vůbec neznám): Dcera nezvládá životní potřebu KOMUNIKACE, protože neovládá komunikaci běžným způsobem. Není schopna telefonovat ani poslat SMS. Vzhledem ke svému mentálnímu postižení neumí dobře psát, její zprávy jsou srozumitelné jen pro mne, ale už ne pro cizího člověka.
Toto omezení potvrzuje ve své zprávě ze dne i … psycholožka….. Stupeň dceřina mentálního postižení dokladuje zpráva ze dne…. MUDr….. psychiatrie, kde je uvedeno, že IQ dcery je…. s neschopností komunikace…

Obdobným způsobem doporučuji „obhajovat“ nezvládání všech životních potřeb, které dceři nebyly uznány. Pokud Vám úřad práce umožní podat námitku ještě před vydáním rozhodnutí, můžete tuto „obhajobu“ uvést do své námitky. Pokud ne, můžete stejným způsobem formulovat odvolání.

Ještě je dobré říci, že nepotřebujete vždy shánět nové a nové lékařské zprávy. Naopak, můžete využít zprávy, které již máte doma, a dokonce i ty, které již mají úřady, resp. posudkový lékař k dispozici (seznam lékařských zpráv, ze kterých posudkový lékař čerpá, najdete na první straně posudku) a upozornit na to, že nebyly zohledněny skutečnosti ve zprávách uvedené.

Ze zákona je lhůta pro podání námitky jen 5 dnů (někdy úřady dávají 8 nebo 5 pracovních dnů). Je tedy třeba jednat rychle. Naše poradna je hodně vytížena. Může se tedy stát, že se Vám nepodaří kontaktovat nás včas. V tom případě se nebojte na úřadě práce požádat o prodloužení lhůty např. na 2 týdny.

Děkuji za pochopení a přeji úspěšné dokončení celého řízení.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.