pečuj doma

Nesprávně vypočítané dávky v hmotné nouzi

3.6.2023

Žiju se svým manželem, který je starobní důchodce, má vážné onemocnění. Já jsem jeho pečující osoba, má příspěvek na péči 4 400 korun. Náš příjem je manželův důchod, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči a příspěvek na živobytí. Stalo se, že exekutor manželovi strhl dvakrát 5 000 Kč z důchodu. To jsme řešili v občanské poradně a teď nám peníze byly vráceny. Chtějí nám odejmout příspěvek na živobytí, protože mu započítají vyšší důchod (s vrácenými neoprávněnými srážkami). Předtím nám ale započítali důchod bez ohledu na skutečně vyplacený, takže jsme dvakrát potrestáni. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat. Dotaz mi pomohla sepsat pracovnice městského úřadu.

Odpověď

Co se týče hmotné nouze, přiznávám, že při vyřizování této dávky se často setkáváme s chybami, nepochopením, či nesprávným postupem úřadu práce. Je tedy velmi dobře, že se bráníte a hledáte způsob, jak chybu úřadu práce napravit.

Co se týče dávek pomoci v hmotné nouzi (ale i třeba dávek státní sociální podpory), úřady práce nevydávají vždy rozhodnutí, ale v některých případech mohou vydat „jen“ oznámení. Pro běžného občana, který tyto dávky čerpá, to může být matoucí, protože pak neví, jak postupovat a jak se bránit, když s postupem úřadu nesouhlasí.

Tak tedy, dochází-li k odebrání dávky, je povinností úřadu práce vydat rozhodnutí, proti kterému máte právo podat do 15 dnů (!) odvolání.

Pokud dávka odebrána nebyla a došlo „jen“ k jejímu snížení, úřad práce může vydat „oznámení“, ve kterém by měly být uvedeny důvody snížení a výše přiznané dávky. Také proti oznámení se můžete bránit, budete však podávat námitku. I zde je lhůta 15 dnů.

V obou případech začíná lhůta běžet následující den po převzetí dopisu. Pokud byl dopis uložen delší dobu na poště, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení na poště. Rozhodně tedy na nic nečekejte a podejte buď námitku nebo odvolání co nejdříve. V obou případech neuděláte chybu, když své vyjádření dáte na podatelnu úřadu práce, a ještě si podání vyfotíte např. chytrým telefonem, abyste měla doklad o tom, že vyjádření (= námitka nebo odvolání) bylo podáno.

Jelikož píšete, že Vám dotaz pro nás pomáhala sestavit pracovnice městského úřadu, zkuste ji požádat, aby Vám pomohla sestavit i Vaše vyjádření. Pokud by z nějakého důvodu nemohla nebo nechtěla, nenechte se tím odradit a napište je (čitelně a srozumitelně, věcně a konkrétně) v ruce. I takové podání je platné a úřad je musí přijmout a zabývat se jím.

A jak text formulovat? Do záhlaví nezapomeňte uvést adresu úřadu práce a také číslo jednací z dopisu (rozhodnutí nebo oznámení), proti kterému se vyjadřujete. Na konec nezapomeňte uvést své identifikační údaje (adresa, telefon, e-mail apod.). Do textu popište situaci tak, jak jste ji popsala nám. Zdůrazněte především to, že Vám jeden příjem byl započítán 2x, což je skutečně chybou. Uvedla bych i to, jak k tomu došlo (zápočet příjmu, přestože nebyl vyplacen, a následný druhý zápočet příjmu, když byl konečně vyplacen).

Pokud byste na toto své vyjádření/odvolání dostala negativní rozhodnutí (tentokrát už to musí být určitě rozhodnutí, zde už oznámení nestačí), pošlete nám jeho kopii a poradíme Vám, jak postupovat dále.


Ještě si dovolím reagovat na další věc, kterou jste ve svém dotazu napsala. Píšete, že manžel má přiznaný příspěvek na péči ve výši 4 400 Kč měsíčně, a ve výčtu příjmů nevidím žádný Váš příjem ze zaměstnání.

Jelikož částka 4 400 Kč odpovídá příspěvku na péči ve II. stupni, předpokládá se, že péče, byť je náročná, není náročná tolik, aby pečující nemohl mít ještě zaměstnání. Pochopitelně by se jednalo o práci na zkrácený úvazek, brigádu (např. na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), tj. práci po večerech, na doma, nebo nějako občasnou výpomoc. Doporučila bych tedy přihlásit se na úřad práce a požádat o pomoc při hledání zaměstnání.

Kromě toho, pokud péče trvá nejméně 12 měsíců, nebo, pokud jste před péčí pracovala a jste tak schopná v posledních 2 letech doložit 12 měsíců zaměstnání a péče nebo 12 měsíců péče, měla byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.  

Pokud je péče tak náročná (časově, fyzicky), že víte, že byste zaměstnání nezvládala, aby nedošlo k zanedbávání potřeb Vašeho manžela, pak doporučuji prověřit, zda by neměl Váš manžel mít přiznán příspěvek na péči ve vyšším stupni.

Jaký stupeň příspěvku na péči by měl Váš manžel mít, zjistíte, když si projdete 10 životních potřeb, podle kterých je nárok na příspěvek na péči posuzován. Vypište si, jakou péči manželovi poskytujete. Vždy se musí jednat o pomoc každodenní, opakovanou, a to jak v situacích, kdy vykonáváte činnosti, které Váš manžel nezvládá, protože mu v tom brání jeho zdravotní postižení, nebo mu s nimi „jen“ pomáháte, protože je zvládá částečně, příp. musíte kontrolovat jejich správnost, připomínat mu, aby činnost provedl, protože např. zapomíná apod.

Připojuji přehled životních potřeb, i počet, který je třeba „nezvládat“, aby byl ten který stupeň přiznán. Více informací k příspěvku na péči pak najdete např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Formulář pro podání žádosti o vyšší stupeň příspěvku pak najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zvyseni-prispevku-na-peci

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.