pečuj doma

Nesprávně vypočítané dávky v hmotné nouzi

3.6.2023

Žiju se svým manželem, který je starobní důchodce, má vážné onemocnění. Já jsem jeho pečující osoba, má příspěvek na péči 4 400 korun. Náš příjem je manželův důchod, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči a příspěvek na živobytí. Stalo se, že exekutor manželovi strhl dvakrát 5 000 Kč z důchodu. To jsme řešili v občanské poradně a teď nám peníze byly vráceny. Chtějí nám odejmout příspěvek na živobytí, protože mu započítají vyšší důchod (s vrácenými neoprávněnými srážkami). Předtím nám ale započítali důchod bez ohledu na skutečně vyplacený, takže jsme dvakrát potrestáni. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat. Dotaz mi pomohla sepsat pracovnice městského úřadu.

Odpověď

Co se týče hmotné nouze, přiznávám, že při vyřizování této dávky se často setkáváme s chybami, nepochopením, či nesprávným postupem úřadu práce. Je tedy velmi dobře, že se bráníte a hledáte způsob, jak chybu úřadu práce napravit.

Co se týče dávek pomoci v hmotné nouzi (ale i třeba dávek státní sociální podpory), úřady práce nevydávají vždy rozhodnutí, ale v některých případech mohou vydat „jen“ oznámení. Pro běžného občana, který tyto dávky čerpá, to může být matoucí, protože pak neví, jak postupovat a jak se bránit, když s postupem úřadu nesouhlasí.

Tak tedy, dochází-li k odebrání dávky, je povinností úřadu práce vydat rozhodnutí, proti kterému máte právo podat do 15 dnů (!) odvolání.

Pokud dávka odebrána nebyla a došlo „jen“ k jejímu snížení, úřad práce může vydat „oznámení“, ve kterém by měly být uvedeny důvody snížení a výše přiznané dávky. Také proti oznámení se můžete bránit, budete však podávat námitku. I zde je lhůta 15 dnů.

V obou případech začíná lhůta běžet následující den po převzetí dopisu. Pokud byl dopis uložen delší dobu na poště, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení na poště. Rozhodně tedy na nic nečekejte a podejte buď námitku nebo odvolání co nejdříve. V obou případech neuděláte chybu, když své vyjádření dáte na podatelnu úřadu práce, a ještě si podání vyfotíte např. chytrým telefonem, abyste měla doklad o tom, že vyjádření (= námitka nebo odvolání) bylo podáno.

Jelikož píšete, že Vám dotaz pro nás pomáhala sestavit pracovnice městského úřadu, zkuste ji požádat, aby Vám pomohla sestavit i Vaše vyjádření. Pokud by z nějakého důvodu nemohla nebo nechtěla, nenechte se tím odradit a napište je (čitelně a srozumitelně, věcně a konkrétně) v ruce. I takové podání je platné a úřad je musí přijmout a zabývat se jím.

A jak text formulovat? Do záhlaví nezapomeňte uvést adresu úřadu práce a také číslo jednací z dopisu (rozhodnutí nebo oznámení), proti kterému se vyjadřujete. Na konec nezapomeňte uvést své identifikační údaje (adresa, telefon, e-mail apod.). Do textu popište situaci tak, jak jste ji popsala nám. Zdůrazněte především to, že Vám jeden příjem byl započítán 2x, což je skutečně chybou. Uvedla bych i to, jak k tomu došlo (zápočet příjmu, přestože nebyl vyplacen, a následný druhý zápočet příjmu, když byl konečně vyplacen).

Pokud byste na toto své vyjádření/odvolání dostala negativní rozhodnutí (tentokrát už to musí být určitě rozhodnutí, zde už oznámení nestačí), pošlete nám jeho kopii a poradíme Vám, jak postupovat dále.


Ještě si dovolím reagovat na další věc, kterou jste ve svém dotazu napsala. Píšete, že manžel má přiznaný příspěvek na péči ve výši 4 400 Kč měsíčně, a ve výčtu příjmů nevidím žádný Váš příjem ze zaměstnání.

Jelikož částka 4 400 Kč odpovídá příspěvku na péči ve II. stupni, předpokládá se, že péče, byť je náročná, není náročná tolik, aby pečující nemohl mít ještě zaměstnání. Pochopitelně by se jednalo o práci na zkrácený úvazek, brigádu (např. na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), tj. práci po večerech, na doma, nebo nějako občasnou výpomoc. Doporučila bych tedy přihlásit se na úřad práce a požádat o pomoc při hledání zaměstnání.

Kromě toho, pokud péče trvá nejméně 12 měsíců, nebo, pokud jste před péčí pracovala a jste tak schopná v posledních 2 letech doložit 12 měsíců zaměstnání a péče nebo 12 měsíců péče, měla byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.  

Pokud je péče tak náročná (časově, fyzicky), že víte, že byste zaměstnání nezvládala, aby nedošlo k zanedbávání potřeb Vašeho manžela, pak doporučuji prověřit, zda by neměl Váš manžel mít přiznán příspěvek na péči ve vyšším stupni.

Jaký stupeň příspěvku na péči by měl Váš manžel mít, zjistíte, když si projdete 10 životních potřeb, podle kterých je nárok na příspěvek na péči posuzován. Vypište si, jakou péči manželovi poskytujete. Vždy se musí jednat o pomoc každodenní, opakovanou, a to jak v situacích, kdy vykonáváte činnosti, které Váš manžel nezvládá, protože mu v tom brání jeho zdravotní postižení, nebo mu s nimi „jen“ pomáháte, protože je zvládá částečně, příp. musíte kontrolovat jejich správnost, připomínat mu, aby činnost provedl, protože např. zapomíná apod.

Připojuji přehled životních potřeb, i počet, který je třeba „nezvládat“, aby byl ten který stupeň přiznán. Více informací k příspěvku na péči pak najdete např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Formulář pro podání žádosti o vyšší stupeň příspěvku pak najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zvyseni-prispevku-na-peci

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.