pečuj doma

Otce po amputaci přestěhovali do vzdálenějšího zařízení

11.1.2024

Mám otce, který je v pečovatelském domě, přišel o nohy a potřebuje péči. Jenže byl v pečovatelském domě blíž našeho bydliště a teď ho přesunuli asi 100 kilometrů daleko. Potřebuji ho dostat blíž k nám. Jenže tam, kde teď je, mi nechtějí sdělit, jaké má finanční prostředky. Kam můžu zavolat, abych to zjistila?

Odpověď

Ve svém dotazu píšete „oni přesunuli“ a „oni zrušili“ a „oni nechtějí říct“, píšete také, že se jedná o Vašeho otce. Na jedné straně je třeba si uvědomit, že dnes již sdělování osobních informací (a zvláště týkajících se financí) není tak snadné, přece jen žijeme v době zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. dnes již hlavně nařízení GDPR. Čímž bych chtěla trochu zastat nové pobytové služby v tom, že tím, že Vám neposkytla tyto informace, postupovala naprosto správně a chránila Vašeho otce. Na druhé straně je zde však skutečnost, že jste dcera a jistě chcete pro svého otce to nejlepší, a tak zmiňované informace potřebujete, čemuž také rozumím.

Píšete, že potřebujete znát informace týkající se financí svého otce, je však otázkou, zda tyto údaje opravdu tolik potřebujete.

Jde o to, že při umístění do domova pro seniory (nebo jiného pobytového sociálního zařízení dle potřeb Vašeho tatínka) by finanční stránka neměla být pro poskytovatele sociální služby tím nejdůležitějším.

Zákon je (teď trochu zjednodušuji) nastaven tak, že poskytovateli sociální služby náleží celý přiznaný příspěvek na péči, z toho pak hradí poskytovanou péči (pomoc se sebeobsluhou, nácvik či procvičování některých dovedností apod.) a z příjmu, kterým bude v případě Vašeho otce pravděpodobně starobní (nebo invalidní) důchod, jsou pak hrazeny platby za ubytování a stravu.

Pokud je přiznaný důchod příliš nízký, je sociální služba povinna požádat stát o to, aby rozdíl doplatil, a to tak, že Vašemu otci musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (jako kapesné, např. na úhradu léků či drobností pro každodenní potřebu – osobní hygienu, sem tam nějaká sladkost, ovoce apod.)

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 73 tuto věc upravuje takto:

„Sociální služby poskytované za úhradu:

§ 73

(1) Za pobytové služby poskytované v
a) týdenních stacionářích (§ 47),
b) domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
c) domovech pro seniory (§ 49),
d) domovech se zvláštním režimem (§ 50),
e) zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52),
hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

(2) Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v § 35 odst. 1 písm. a), b), e), f) a h) až j).

(3) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

(4) Úhrada za péči se stanoví při poskytování
a) pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku,
b) pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.

(5) Osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1 a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka uvedená v odstavci 3, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady podle odstavce 3 a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle odstavce 3.“

Tolik tedy teorie daná zákonem. Bohužel si však musíme přiznat, že praxe je o něco složitější. Některá zařízení chtějí znát příjmy svých žadatelů předem (aby věděli, zda budou muset vyřizovat doplácení od státu), jiná požadují různé sponzorské dary, příspěvky apod., další požadují, aby měl žadatel před nástupem vyřízen co nejvyšší stupeň příspěvku na péči atd. atd… A přestože všichni víme, že tento postup je nelegální, v praxi se bohužel děje, a tak rozumím tomu, že chcete být na příp. vyjednávání připravena.

Jak tedy postupovat?

Je-li otec svéprávný, pak nejlepší cestou k informacím je samozřejmě mluvit s ním. Jelikož se však obracíte na naši poradnu, pak předpokládám, že tato cesta je z nějakého důvodu neprůchodná.

Je-li tedy otec omezený ve svéprávnosti (např. kvůli stařecké demenci apod.), pak je třeba komunikovat s jeho opatrovníkem. Je pochopitelné, že ani opatrovník Vám nemůže sdělit všechny detaily týkající se finanční situace Vašeho otce, a zvláště pak ne po telefonu, ale zkusit se s ním domluvit (raději tedy osobně) určitě můžete.

Šla bych však spíše „oklikou“. Jelikož, jak jsem pochopila z Vašeho dotazu, je Vaším cílem především to, aby byl otec umístěný v nějakém vhodném zařízení, které pro Vás bude lépe dostupné, tj. bude blíže, doporučila bych začít tím, že se poohlédnete po vhodných zařízeních v okolí svého bydliště.

Pobytové sociální služby (ale nejen ty) můžete vyhledávat v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který najdete zde: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Z Vašeho dotazu jsem pochopila, že otec je krátce po amputaci, je tedy otázkou, zda je změna zařízení záležitost trvalá nebo se jedná jen o nějaké rehabilitační zařízení, kde je např. na 3 měsíce, aby se naučil pohybovat, cvičit apod., aby se adaptoval na to, že nemá dolní končetiny.

V takovém případě by pak mohlo dojít k tomu, že po uplynutí doby rehabilitace se vrátí buď zpět do původního zařízení, anebo že bude přesunut jinam.

A právě na tyto informace bych se opatrovníka vyptávala s tím, že Vaším cílem je tatínka navštěvovat a příp. vědět, jaká je jeho budoucnost nebo pomoci s přemístěním do vhodnějšího zařízení.

Nepodaří-li se Vám vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb vhodné zařízení, můžete se obrátit se na Sociální odbor, kde Vám mohou pomoci vyhledávat další, případně mohou poskytnout adresář sociálních služeb.

Přeji Vám úspěšné vyhledání vhodné služby a péče pro Vašeho tatínka

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.