pečuj doma

Po snížení příspěvku na péči účtuje služba stále stejnou částku

29.9.2023

Opatrovanému byl snížen příspěvek na péči z 4 400 Kč (nejdříve na 0 Kč, po odvolání na 880 Kč). Rozhodnutí bylo odesláno i poskytovateli sociální péče, toto zařízení ale stále účtuje 4 400 Kč za poskytnutou péči. Musím písemně tedy požádat poskytovatele, aby byla opatrovanému poskytována péče do výše 880 Kč dle rozhodnutí MPSV?

Odpověď

Situace, kterou popisujete, je poměrně specifická a v praxi se s ní nesetkávám příliš často.

Jde o to, co bylo důvodem snížení příspěvku na péči. Šlo o zlepšení zdravotního stavu, zvýšení samostatnosti, a tím snížení potřeby péče u Vašeho opatrovaného?

Pokud ano, pak je třeba zahájit jednání s poskytovatelem péče, změnit nastavení smlouvy o poskytování péče, upravit individuální plán poskytované péče, snížit počet úkonů (aby odpovídal potřebě péče a přiznanému příspěvku na péči) a zároveň žádat, aby účtovali jen částku 880 Kč, protože (ale to jistě víte sama dobře) jim ze zákona náleží za úhradu péče jen částka příspěvku na péči.

Pokud se však zdravotní stav nezlepšil, a tím ani potřeba péče není menší, ale stále stejná nebo dokonce větší. Pak je třeba zjistit, co bylo důvodem snížení ze strany úřadu práce a zamítnutí odvolání ze strany MPSV. Byly potřeby Vašeho opatrovance nesprávně posouzeny? Došlo k pochybení některého z úřadů?

Pokud ano, je otázkou, v jaké fázi je Vámi zmiňované řízení. Vydalo již MPSV své rozhodnutí nebo jste zatím ve fázi vyjadřování k podkladům před vydáním rozhodnutí. Pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí, pak doporučuji neprodleně kontaktovat MPSV, požádat o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí, zajištění všech podkladů a my Vám poradíme, jak sepsat své vyjádření, příp. můžeme společně zkoumat pochybení úřadů a žádat jejich nápravu.

Anebo již bylo vydáno rozhodnutí? (Omlouvám se, že zpochybňuji to, co jste napsala, nemyslím to zle, i tak se však často v praxi setkávám s tím, že si naši tazatelé některá oznámení úřadu nesprávně vykládají, proto zde v zájmu úplnosti odpovědi, přidávám i výše popsanou možnost).

V takovém případě je bohužel již není možné změnit. I zde bych doporučovala jednat s poskytovatelem péče, i když spíš v tom smyslu, aby Vám pomohl zajistit podklady pro další řízení. Např. individuální plán, přehled poskytované péče, kterou čerpá Váš opatrovanec, a další a další podklady, které Vám může poskytovatel dát, mohou velmi dobře posloužit pro další řízení.

Jestli skutečně nebyl přiznán příspěvek na péči ve výši odpovídající potřebám Vašeho opatrovance, pak neváhejte a co nejdříve zahajte nové řízení. Komunikujte s praktickým lékařem, aby připravil kvalitně zprávy, které si od něho vyžádá posudková služba pro posouzení nároku.

Zajistěte přítomnost pečujících pro další sociální šetření, které bude na začátku řízení požadovat úřad práce. Dobré by bylo, pokud byste jako opatrovník mohla u tohoto řízení být přítomna. A ideálně, aby byl přítomen i zástupce poskytovatele sociální služby, nejlépe sociální pracovník, který vytváří individuální plán pro Vašeho opatrovance. Jen tak docílíte toho, aby sociální pracovník úřadu práce získal všechny potřebné informace a aby zpráva ze sociálního šetření opravdu popisovala potřeby Vašeho opatrovance.

A v neposlední řadě nezapomeňte Vy sama projít všech 10 posuzovaných životních potřeb a udělat si obrázek o tom, jaký stupeň příspěvku na péči by měl být Vašemu opatrovanému přiznán. Přehled životních potřeb, tak jak jsou popsány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, pro jistotu připojuji.

Rozumím tomu, že jste možná čekala jinou odpověď na svou otázku. Situace je však bohužel taková, že povinností opatrovníka zajistit péči v takovém rozsahu, jakou opatrovaný potřebuje. Správně chcete zabránit tomu, aby sociální služba odčerpávala prostředky opatrovaného tam, kde mají být zajištěny ze sociální dávky poskytované státem. Jediná správná řešení, tedy pokud jsem správně pochopila Vámi popisovanou situaci, jsou výše popsaná.

Pokud by Vám bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás znovu obrátit, ráda Vám dovysvětlím vše potřebné.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Zajímá vás fungování hospicu a odlehčovací služby?

17.4.2024 Připravili jsme dvě nová videa ze seriálu Představujeme pět typů služeb: o pobytové odlehčovací službě a hospicu. Seriál má pomoci především rodinným pečujícím, kteří se starají o dospělé. Měli by se lépe zorientovat, v čem může být ta která prospěšná, v čem pomoci nemůže, jaké potíže mohou při využívání služeb nastat a jak jsou řešeny, jak služby dojednat více...

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.