pečuj doma

Po snížení příspěvku na péči účtuje služba stále stejnou částku

29.9.2023

Opatrovanému byl snížen příspěvek na péči z 4 400 Kč (nejdříve na 0 Kč, po odvolání na 880 Kč). Rozhodnutí bylo odesláno i poskytovateli sociální péče, toto zařízení ale stále účtuje 4 400 Kč za poskytnutou péči. Musím písemně tedy požádat poskytovatele, aby byla opatrovanému poskytována péče do výše 880 Kč dle rozhodnutí MPSV?

Odpověď

Situace, kterou popisujete, je poměrně specifická a v praxi se s ní nesetkávám příliš často.

Jde o to, co bylo důvodem snížení příspěvku na péči. Šlo o zlepšení zdravotního stavu, zvýšení samostatnosti, a tím snížení potřeby péče u Vašeho opatrovaného?

Pokud ano, pak je třeba zahájit jednání s poskytovatelem péče, změnit nastavení smlouvy o poskytování péče, upravit individuální plán poskytované péče, snížit počet úkonů (aby odpovídal potřebě péče a přiznanému příspěvku na péči) a zároveň žádat, aby účtovali jen částku 880 Kč, protože (ale to jistě víte sama dobře) jim ze zákona náleží za úhradu péče jen částka příspěvku na péči.

Pokud se však zdravotní stav nezlepšil, a tím ani potřeba péče není menší, ale stále stejná nebo dokonce větší. Pak je třeba zjistit, co bylo důvodem snížení ze strany úřadu práce a zamítnutí odvolání ze strany MPSV. Byly potřeby Vašeho opatrovance nesprávně posouzeny? Došlo k pochybení některého z úřadů?

Pokud ano, je otázkou, v jaké fázi je Vámi zmiňované řízení. Vydalo již MPSV své rozhodnutí nebo jste zatím ve fázi vyjadřování k podkladům před vydáním rozhodnutí. Pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí, pak doporučuji neprodleně kontaktovat MPSV, požádat o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí, zajištění všech podkladů a my Vám poradíme, jak sepsat své vyjádření, příp. můžeme společně zkoumat pochybení úřadů a žádat jejich nápravu.

Anebo již bylo vydáno rozhodnutí? (Omlouvám se, že zpochybňuji to, co jste napsala, nemyslím to zle, i tak se však často v praxi setkávám s tím, že si naši tazatelé některá oznámení úřadu nesprávně vykládají, proto zde v zájmu úplnosti odpovědi, přidávám i výše popsanou možnost).

V takovém případě je bohužel již není možné změnit. I zde bych doporučovala jednat s poskytovatelem péče, i když spíš v tom smyslu, aby Vám pomohl zajistit podklady pro další řízení. Např. individuální plán, přehled poskytované péče, kterou čerpá Váš opatrovanec, a další a další podklady, které Vám může poskytovatel dát, mohou velmi dobře posloužit pro další řízení.

Jestli skutečně nebyl přiznán příspěvek na péči ve výši odpovídající potřebám Vašeho opatrovance, pak neváhejte a co nejdříve zahajte nové řízení. Komunikujte s praktickým lékařem, aby připravil kvalitně zprávy, které si od něho vyžádá posudková služba pro posouzení nároku.

Zajistěte přítomnost pečujících pro další sociální šetření, které bude na začátku řízení požadovat úřad práce. Dobré by bylo, pokud byste jako opatrovník mohla u tohoto řízení být přítomna. A ideálně, aby byl přítomen i zástupce poskytovatele sociální služby, nejlépe sociální pracovník, který vytváří individuální plán pro Vašeho opatrovance. Jen tak docílíte toho, aby sociální pracovník úřadu práce získal všechny potřebné informace a aby zpráva ze sociálního šetření opravdu popisovala potřeby Vašeho opatrovance.

A v neposlední řadě nezapomeňte Vy sama projít všech 10 posuzovaných životních potřeb a udělat si obrázek o tom, jaký stupeň příspěvku na péči by měl být Vašemu opatrovanému přiznán. Přehled životních potřeb, tak jak jsou popsány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, pro jistotu připojuji.

Rozumím tomu, že jste možná čekala jinou odpověď na svou otázku. Situace je však bohužel taková, že povinností opatrovníka zajistit péči v takovém rozsahu, jakou opatrovaný potřebuje. Správně chcete zabránit tomu, aby sociální služba odčerpávala prostředky opatrovaného tam, kde mají být zajištěny ze sociální dávky poskytované státem. Jediná správná řešení, tedy pokud jsem správně pochopila Vámi popisovanou situaci, jsou výše popsaná.

Pokud by Vám bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás znovu obrátit, ráda Vám dovysvětlím vše potřebné.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.