pečuj doma

Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023

Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení.

Odpověď

Jako pečující osoba (nemáte-li zaměstnání ani nejste OSVČ) máte právo přihlásit se po skončení péče na úřad práce. Nezáleží na tom, co bylo důvodem skončení péče, nárok na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání máte v každém případě. Pochopitelně při splnění podmínek, tj. že nemáte zaměstnání, nejste ve starobním důchodu ani OSVČ a další.

Jelikož doba péče je považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, a jak píšete, pečujete už nyní 22 měsíců, budete mít splněnu podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Aby mohl nárok vzniknout, je třeba doložit dobu zaměstnání nebo (jako je to ve Vašem případě) náhradní dobu v délce alespoň 12 měsíců, a to v období posledních 2 let. Jelikož pečujete 22 měsíců, podmínka je splněna.

Tím také budete mít (opět, tj. stejně jako teď, když pečujete) zajištěno zdravotní i sociální pojištění. Zdravotní po celou dobu evidence na úřadu práce, sociální pak po celou dobu, kdy budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, a v omezeném rozsahu i z doby, kdy už nárok na podporu mít nebudete.

Výše podpory v nezaměstnanosti není bohužel v těchto případech příliš vysoká. Je to proto, že podpora pro pečující nepodléhá stejným pravidlům jako podpora v případě, že je příjem ze zaměstnání. Nevypočítává se totiž z přiznaného příspěvku na péči, ale z násobků minimální mzdy.

Jedná se o postup, který se využívá u uchazečů, kteří před nástupem na úřad práce neměli zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu (a tou je i doba pobírání příspěvku na péči, resp. poskytování péče osobě závislé). „Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání…“ 

Vaše výše podpory by se tedy vypočítávala z průměrné mzdy za leden až březen roku 2022.

Možná jste si všiml, že v médiích se často o výši průměrné mzdy hovoří různě a částky udávané z různých zdrojů bývají velmi odlišné. Výši průměrné mzdy pro výpočet různých dávek (či nároků na ně) tedy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. 426, SDĚLENÍ, Ministerstva práce a sociálních věcí, ze dne 12. prosince 2022, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti.). Jedná se o částku 39 306 Kč.

Jak by tedy vypadala výše Vaší podpor v tomto případě?  

První 2 měsíce: 5 896 Kč/měs., další 2 měsíce: 4 717 Kč/měs. a po zbývající dobu: 4 324 Kč/měs.

Ještě si dovolím připomenout, abyste po skončení péče nezapomněl tuto skutečnost nahlásit úřadu práce, a to do 8 dnů. Úřad práce, tj. odbor dávek – příspěvek na péči – Vám pak vystaví potvrzení o době trvání péče.

S tímto potvrzením se pak můžete přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti.

Stejné potvrzení, příp. jeho kopii doložte zdravotní pojišťovně, na tu však doporučuji zajít až ve chvíli, kdy budete přihlášen jako uchazeč o zaměstnání. Pro Vás se sice co se týče zdravotního pojištění nic nezmění (v obou případech jste tzv. státním pojištěncem a zdravotní pojištění za Vás platí stát), ale pojišťovna musí mít informaci o tom, že jeden titul, z kterého nárok na pojištění plyne, skončil (tj. skončila doba péče), a druhý (doba evidence u úřadu práce) začal. Po skončení evidence na úřadě práce opět nezapomeňte informovat zdravotní pojišťovnu. Pokud potom nastoupíte do zaměstnání, nové přihlášení již zajistí Váš nový zaměstnavatel.

A toto potvrzení o době péče budete potřebovat ještě pro třetí úřad a tím je Správa sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/). Zde doporučuji po skončení péče požádat, aby Vám doba péče byla započítána jako náhradní doba pojištění a to pro nárok na starobní důchod. Jelikož se jedná o téměř 2 roky, mohou být pro nárok nebo výši Vašeho budoucího starobního důchodu velmi důležité. ČSSZ zahájí takové malé řízení, na jehož základě vystaví rozhodnutí a dobu péče pak přidá k Vašim předchozím dobám pojištění (zaměstnání, studium, doba vojenské či civilní služby atd.).

Zda dobu pojištění správně zaznamenali, pak můžete pro jistotu ještě ověřit. Toto pojištění = doba péče by měla být zaznamenána na Vašem důchodovém „účtu“ a můžete si je vyhledat v aplikaci IDA tj. v Informativní důchodové aplikaci. Tuto aplikaci můžete využívat, máte-li datovou schránku či bankovní identitu apod. na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace. Na uvedeném portálu najdete návod, jak postupovat.

Nemáte-li bankovní identitu nebo datovou schránku, můžete si u ČSSZ (kontakty na https://www.cssz.cz/) požádat o zaslání (zdarma) Vašeho Osobního informativního listu důchodového pojištění – OILDP.

Stejným způsobem si můžete buď v IDA nebo v OILDP zkontrolovat všechny své doby pojištění, resp. zaměstnání a příp. je doplnit. Nevím, kolik je Vám let, ale i v případě, že jste ještě mladý a do starobního důchodu máte daleko, není na škodu, mít své doby pojištění ošetřeny a ohlídány, abyste měl zaznamenány všechny doby, kdy jste pracoval nebo pečoval apod.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

Pozvánka na bezplatné kurzy:

https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2024-v-brne

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.