pečuj doma

Podpůrčí doba při pracovní neschopnosti skončila, ale potíže trvají

5.4.2024

Byla jsem rok na neschopence. Podpůrčí doba skončila na začátku dubna, žádost o prodloužení byla zamítnuta. O zdravotních problémech jsem Vám psala už dříve, přibyly ještě další. Jsem stále ve stavu, kdy nejsem ani psychicky ani fyzicky schopná nastoupit do práce. Nevím jak postupovat, zda pokračovat v nemocenské bez nároku na dávky? (Kdo bude za mne platit zdravotní a sociální pojištění?) Jsem stále v pracovním poměru. A podat odvolání? Nebo podat odvolání a zároveň zadat o invalidní důchod? A co znamená a kdy se používá statut osoby zdravotně znevýhodněné? Jaký je rozdíl mezi invalidním důchodem a statutem...? Počítá se mi do důchodu i nemocenská bez dávek? Co je prosím nejlepší varianta z vašeho pohledu? Kde prosím najdu formulář pro odvolání, co napsat za důvod odvolání a jak je zformulovat, aby nebylo odvolání zamítnuto?

Odpověď

Co se týče délky pracovní neschopnosti, zde velmi záleží na tom, zda léčba dále probíhá, či nikoli. Píšete, podpůrčí doba skončila po roce trvání pracovní neschopnosti, ze zákona (zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) však může trvat podpůrčí doba 380 kalendářních dnů. Zákon navíc umožňuje tuto podpůrčí dobu ještě prodloužit a to o dalších 350 dnů. Zákon v § 27 tuto věc upravuje takto:

„Po uplynutí podpůrčí se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.“

Jak vidíte, velmi tedy záleží na tom, jak jste na tom po zdravotní stránce. Pokud lékař potvrdí, že Vaše léčba stále probíhá (tj. není dosud stabilizovaná), může Vám být podpůrčí doba prodloužena, a tím můžete nemocenské dávky čerpat i nadále.

Na tomto místě je třeba říci, že o prodloužení si musíte sama požádat a to na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Místní příslušnost Vám sdělí lékař (kontakty najdete na https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty). 

Existuje-li předpoklad, že pojištěnec bude ze zdravotního hlediska schopen práce v krátké době po uplynutí podpůrčí doby, může požádat o výplatu nemocenského po uplynutí této podpůrčí doby. Řízení o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby se zahajuje na základě písemné žádosti pojištěnce. Aby mohl být zdravotní stav pojištěnce ke skončení podpůrčí doby objektivně posouzen, je nutno vzít v potaz dvě podmínky:

Pokud OSSZ rozhodne o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby kladně, vyplácí se nemocenské po dobu stanovenou v tomto rozhodnutí. Výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby lze takto přiznávat (prodlužovat) i opakovaně, přičemž doba jednotlivého prodloužení výplaty nemocenského nesmí být delší než 3 měsíce. Celkem lze nemocenské takto vyplácet nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby. Pokud tedy zaměstnanec čerpal podpůrčí dobu 380 dnů, může celková doba výplaty nemocenského skončit až za 730 kalendářních dnů, tj. za 2 roky, ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Jak tedy vidíte, je třeba počítat s tím, že OSSZ (tj. posudková služba) si Vás bude vždy nejméně 1x za 3 měsíce zvát na kontroly, při kterých bude procházet lékařské zprávy a zkoumat, zda výplatu nemocenské prodloužit, protože léčba stále trvá.

Formulář pro podání žádosti o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zvnupd

Pokud by však byl Váš zdravotní stav již stabilizován. Tj. přestože není úplně dobrý, užíváte nějaké léky, docházíte na terapie apod. a (odborný) lékař ve Vašem zdravotním stavu již neočekává žádné velké změny, pak bude dobré zaměřit se na vyřizování invalidního důchodu.

Nárok na invalidní důchod by měl být posuzován ve chvíli, kdy je zdravotní stav stabilizovaný (tj. neočekávají se žádné výraznější změny) a je tedy možné jej pro nárok na invalidní důchod posoudit. To jsem Vám již podrobně popsala ve své předchozí odpovědi.

Pojištění

Dokud čerpáte nemocenské dávky, jste sociálně i zdravotně pojištěna. Podle toho, co jsem popsala výše, zákon předpokládá, že buď po skončení pracovní neschopnosti nastoupíte zpět do zaměstnání (a opět budete pojištěna, tentokrát z titulu zaměstnance), a nebo budete plynule přecházet do invalidního důchodu a budete pojištěna z titulu invalidního důchodce.

Jen pro úplnost dodávám, že pokud by Vám byl přiznán invalidní důchod I. nebo II. stupně (dříve částečný invalidní), budete za zákona pojištěna jen zdravotně, protože se předpokládá, že k invalidním důchodům nižších stupňů (I. nebo II.) budete dále pracovat byť na zkrácený úvazek a sociální pojištění za Vás bude hradit Váš zaměstnavatel.

Pokud by i přes výše uvedené nastala situace, kdy nebudete moci nastoupit do zaměstnání, ale podpůrčí doba nemocenského skončí, nebudete již pojištěna. V tomto případě se nabízí několik možností, jak pojištění zajistit:

  • Můžete se domluvit se svým stávajícím zaměstnavatelem, a pokud to provoz firmy umožňuje, nastoupit např. na zkrácený úvazek. Tím byste pojištění měla hrazeno jako zaměstnanec.
  • Pokud Váš pracovní poměr skončil nebo skončí (což ve svém dotazu nezmiňujete), můžete se přihlásit na úřad práce. Pozor, pro přihlášení na úřad práce nesmíte být v pracovní neschopnosti. Znamenalo by to tedy pracovní neschopnost ukončit (to však neznamená, že musíte ukončit léčbu) a přihlásit se do evidence úřadu práce. Při splnění podmínek byste mohla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a i v případě, že by Vám nárok na podporu nevznikl, byla byste zdravotně (bez časového omezení) a sociálně (po omezenou dobu) pojištěna.
  • Pokud byste neměla žádné příjmy nebo jen velmi malé, mohla byste si požádat o sociální dávky. V případě, že by Vám vznikl nárok na tzv. pomoc v hmotné nouzi, stát by za Vás zdravotní pojištění platil.

Více informací o pomoci v hmotné nouzi si můžete vyhledat zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi

Pozor, aby Vám mohl vzniknout nárok na doplatek na bydlení z dávek pomoci v hmotné nouzi, je třeba si nejprve vyřídit příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a příp. i další dávky, pokud byste na ně mohla mít nárok (např. přídavky na děti, máte-li děti). Více informací o dávkách sociální podpory najdete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/statni-socialni-podpora

Status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)

Ten, kdo získá status OZZ, je dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti považován za osobu se zdravotním postižením, stejně jako osoby invalidní ve třetím stupni a osoby invalidními v prvním nebo druhém stupni.

Na rozdíl od poživatelů invalidních důchodů však osoba zdravotně znevýhodněná nemá nárok na žádnou měsíční dávku související s tímto statutem. Jedná se především o informaci pro zaměstnavatele, že se jedná o člověka se zdravotním postižením, který má nějaké zdravotní omezení, které mu brání pracovat v plném rozsahu nebo ho jinak (po pracovní stránce) limituje.

Zaměstnavatel, který osobu se statusem OZZ zaměstná, má právo čerpat různé příspěvky od úřadu práce určené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, může získat příspěvek na mzdu (jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením), příspěvek na vytvoření jeho pracovního místa a může získat i různá další zvýhodnění.

Tím se může zvýšit šance člověka s OZZ na získání (a udržení) pracovního místa. Nejedná se však o to, že by tento člověk „sám na sebe“ dostával od státu nějaký příspěvek. Jen výše zmiňované příspěvky určené jeho zaměstnavateli.

Více informací o statutu OZZ a podmínky pro jeho získání můžete najít zde: https://www.cssz.cz/osoby-zdravotne-znevyhodnene

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.