pečuj doma

Při odvolání byl příspěvek na péči místo navýšení snížen

1.7.2024

Podal jsem odvolání proti rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči pouze ve II. stupni, které jsem rozporoval a žádal jsem s přihlédnutím k příloze č. 1 Vyhlášky 505/2006 Sb. o přiznání příspěvku na péči ve III. stupni. Bohužel při odvolacím řízení mi byl příspěvek ponížen ještě z II. stupně na I. stupeň. Je to prosím zákonný postup? Nebo je porušena zásada dvojinstančnosti řízení o dávkách? Nebo i zde může platit stejný postup, jako v řízení o námitce při přezkumu invalidního důchodu. Kde podle nálezu NSS NSS 4 Ads 42/2013 – 43 (Pokud Česká správa sociálního zabezpečení v řízení o námitkách dle § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podaných proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zvýšení invalidního důchodu zcela přehodnotí skutková zjištění a právní hodnocení věci v neprospěch pojištěnce a změní rozhodnutí I. stupně tak, že se invalidní důchod snižuje, je její rozhodnutí nezákonné. Správní orgán totiž takto odňal pojištěnci právo podat námitky proti rozhodnutí o snížení invalidního důchodu a porušil zásadu dvojinstančnosti řízení o dávkách důchodového pojištění). Lze prosím tuto zásadu použít i ve správní žalobě Proti snížení příspěvku na péči ze II. stupně na I. stupeň. Když jsem žádal zvýšení na III. stupeň?

Odpověď

Uvažujete zcela logicky, a ačkoliv jde o námitkové řízení u invalidního důchodu, lze daný judikát použít a postup zpochybnit i u příspěvku na péči. Judikát je pro danou věc aplikovatelný.

Jen pro úplnost:

Úřady se odvolávají na judikát:

43 Ad 55/2013 - 36

Uplatňuje-li odvolací správní orgán výjimku z obecně platného zákazu změny k horšímu podle § 90 odst. 3 správního řádu z roku 2004, je vždy (vyjma případů, kdy odvolání podal i jiný účastník, jehož zájmy nejsou se zájmy odvolatele shodné) nezbytné, aby v rozhodnutí řádně a přesvědčivě odůvodnil, proč je přezkoumávané rozhodnutí „v rozporu s právními předpisy“, případně v rozporu s „jiným veřejným zájmem“. Neobsahuje-li rozhodnutí odvolacího správního orgánu takové odůvodnění, soud jej zruší pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.

Tím dokazují, že dle § 90 správního řádu může správní orgán v odvolání/námitce zhoršit původní rozhodnutí (pokud v řízení o dávkách poskytoval výhody, může poskytnout nižší výhody; zákaz zhoršení při odvolání je pouze, pokud se ukládá povinnost (např. při rozhodnutí zbourat kůlnu není možné pak nařídit zbourat kůlnu a dům).

Proto, pokud se budete bránit žalobou proti snížení příspěvku na péči, rozhodně zmiňte, že ačkoliv lze výsledek změnit v odvolacím řízení, nemá být upřeno právo obrany (viz Vámi uvedený judikát).

Přeji úspěch

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.