pečuj doma

Při posuzování invalidity nerozhoduje předchozí hospitalizace

20.1.2024

Teta (ve středním věku) je dlouhodobě nemocná, má velké duševní, ale i fyzické potíže. Zastupuju ji podle § 58 obč. zákoníku, mj. v oblastech péče o zdraví, jednání s úřady. Teď vyřizuji hospitalizaci do psychiatrické léčebny, aby tetě pomohli trošku se uzdravit, jelikož nespolupracuje, její stav je velice zhoršený. Jak dlouho by teta měla být léčena v psychiatrické léčebně, aby mohla žádat a mít nárok na invalidní důchod? Cca 3 měsíce? Zatím máme odborné vyšetření od neurologa.
(Kráceno z důvodu zachování anonymity)

Odpověď

Invalidní důchod z českého sociálního systému se skládá z doby pojištění před vznikem invalidity (tj. před datem, které posudkový lékař uzná jako vznik nemoci). Předpokládejme, že dobu pojištění teta splňuje (https://www.cssz.cz/doba-pojisteni). Pokud by teta měla nějakou dobu pojištění získanou v zahraničí – pro potřeby vzniku nároku by se doba sčítala, je-li dosažená v zemích EU nebo v těch, se kterými nás pojí mezinárodní dohody.

Dále pak není podstatné, jak dlouho bude teta v nemocnici (nazývané též v psychiatrické léčebně), ale kdy vznikla nemoc, která ji zásadním způsobem omezuje, a zda lze nemoc považovat za dlouhodobou (pravděpodobně bude trvat déle než rok; příkladem zlomeninu nohy, lze vyléčit, ale amputaci ne, proto na zlomeninu nohy bez trvalých následků nelze důchod získat, ale na amputaci nohy lze a ani není nutná hospitalizace. Pokud ale půjde třeba o onkologické onemocnění, může být ve stavu, že se zaléčí rychleji než do jednoho roku, a pak na invaliditu nárok nebude, ale pokud léčba přesahuje již rok, pak je prokázána dlouhodobost a nárok na invalidní důchod vznikne.).
Pokud teta trpí duševní poruchou, je pravděpodobné, že tato nevznikla až hospitalizací, ale trvá déle, a je také pravděpodobné, že se nepodaří ji do doby jednoho roku zaléčit/vyléčit tak, že bude teta plně schopná pracovního výkonu. Proto není podstatné, jak dlouho se průběžně léčí, ale je podstatná skutečnost, že nemoc (byť v méně či více stabilizovanější formě) stále trvá.
Vy už máte v usnesení z listopadu 2023 v bodě 3 popsáno, jak teta trpí delší dobu pro svoji nemoc.

Je tedy nutné mít především formální podklady. Jak píšete, máte již zprávu z neurologie. Dále můžete využít jako důkaz znalecký posudek vyhotovovaný pro potřeby soudu k omezení svéprávnosti.

Podívejte se navíc do přílohy vyhl. č. 505/2006 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#f4031909), kde byste mohli dohledat tetino onemocnění. Najdete tam i podmínky, které by měly být ideálně dobře čitelné z lékařských zpráv, které se budou dodávat k posuzování. Můžete tak pohlídat kvalitu zpráv a zvýšit tak tetiny šance na uspění v řízení o přiznání invalidity.

Pokud je zřejmé, že teta je nemocná daleko delší období a ne jen nyní při hospitalizaci, pokuste se sehnat lékařské zprávy, které by popisovaly např. "paní .... tímto vážným onemocněním trpí již od ....". Je totiž možné, že by mohla být invalidita přiznávaná zpětně.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.