pečuj doma

Při posuzování invalidity nerozhoduje předchozí hospitalizace

20.1.2024

Teta (ve středním věku) je dlouhodobě nemocná, má velké duševní, ale i fyzické potíže. Zastupuju ji podle § 58 obč. zákoníku, mj. v oblastech péče o zdraví, jednání s úřady. Teď vyřizuji hospitalizaci do psychiatrické léčebny, aby tetě pomohli trošku se uzdravit, jelikož nespolupracuje, její stav je velice zhoršený. Jak dlouho by teta měla být léčena v psychiatrické léčebně, aby mohla žádat a mít nárok na invalidní důchod? Cca 3 měsíce? Zatím máme odborné vyšetření od neurologa.
(Kráceno z důvodu zachování anonymity)

Odpověď

Invalidní důchod z českého sociálního systému se skládá z doby pojištění před vznikem invalidity (tj. před datem, které posudkový lékař uzná jako vznik nemoci). Předpokládejme, že dobu pojištění teta splňuje (https://www.cssz.cz/doba-pojisteni). Pokud by teta měla nějakou dobu pojištění získanou v zahraničí – pro potřeby vzniku nároku by se doba sčítala, je-li dosažená v zemích EU nebo v těch, se kterými nás pojí mezinárodní dohody.

Dále pak není podstatné, jak dlouho bude teta v nemocnici (nazývané též v psychiatrické léčebně), ale kdy vznikla nemoc, která ji zásadním způsobem omezuje, a zda lze nemoc považovat za dlouhodobou (pravděpodobně bude trvat déle než rok; příkladem zlomeninu nohy, lze vyléčit, ale amputaci ne, proto na zlomeninu nohy bez trvalých následků nelze důchod získat, ale na amputaci nohy lze a ani není nutná hospitalizace. Pokud ale půjde třeba o onkologické onemocnění, může být ve stavu, že se zaléčí rychleji než do jednoho roku, a pak na invaliditu nárok nebude, ale pokud léčba přesahuje již rok, pak je prokázána dlouhodobost a nárok na invalidní důchod vznikne.).
Pokud teta trpí duševní poruchou, je pravděpodobné, že tato nevznikla až hospitalizací, ale trvá déle, a je také pravděpodobné, že se nepodaří ji do doby jednoho roku zaléčit/vyléčit tak, že bude teta plně schopná pracovního výkonu. Proto není podstatné, jak dlouho se průběžně léčí, ale je podstatná skutečnost, že nemoc (byť v méně či více stabilizovanější formě) stále trvá.
Vy už máte v usnesení z listopadu 2023 v bodě 3 popsáno, jak teta trpí delší dobu pro svoji nemoc.

Je tedy nutné mít především formální podklady. Jak píšete, máte již zprávu z neurologie. Dále můžete využít jako důkaz znalecký posudek vyhotovovaný pro potřeby soudu k omezení svéprávnosti.

Podívejte se navíc do přílohy vyhl. č. 505/2006 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#f4031909), kde byste mohli dohledat tetino onemocnění. Najdete tam i podmínky, které by měly být ideálně dobře čitelné z lékařských zpráv, které se budou dodávat k posuzování. Můžete tak pohlídat kvalitu zpráv a zvýšit tak tetiny šance na uspění v řízení o přiznání invalidity.

Pokud je zřejmé, že teta je nemocná daleko delší období a ne jen nyní při hospitalizaci, pokuste se sehnat lékařské zprávy, které by popisovaly např. "paní .... tímto vážným onemocněním trpí již od ....". Je totiž možné, že by mohla být invalidita přiznávaná zpětně.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.