pečuj doma

Příspěvek na bydlení při změněné situaci v rodině

17.4.2023

Jsem pečující osobou (a současně i opatrovníkem ve finančních věcech) o svoji sestru, a též pečuji o jejího mentálně retardovaného syna, oba žijí ve společné domácnosti, oba mají invalidní důchod 3. stupně, ona 3. stupeň příspěvku na péči, on 2. stupeň. Oba žijí v družstevním bytě, kde sestra je nájemcem. Nyní je sestra již delší dobu v LDN, čekáme na umístění do domova. Finanční prostředky z jejího ID padnou na platbu za pobytové služby v domově, naopak to nebude ani stačit, a uvažuji o příspěvku na bydlení. V bytě, který je napsán na sestru, se bude muset nadále platit nájem, ale její důchod bude spotřebován na platby v domově, a z invalidního důchodu jejího syna neutáhnu platby za jejich byt a na jejich spotřebu. Které příjmy mám v žádosti o příspěvek na bydlení uvést, a které výdaje?

Odpověď

Ve Vaší situaci bude třeba pamatovat hned na několik věcí, které bude třeba vyřídit.

Co se týče příspěvku na bydlení, základní informace, formuláře žádosti, vč. velmi pěkného a srozumitelného návodu na vyplnění naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Přiznám se, že z Vašeho popisu mi není jasné, zda Vaše sestra užívala byt sama se svým synem, nebo, zda v bytě žijete s nimi (resp. nyní jen se synem).

Musím bohužel potvrdit to, že pobytové sociální služby jsou poměrně drahá, a má-li Vaše sestra nízký ID, pravděpodobně žádné prostředky na úhradu nájmu a poplatků v družstevním bytě nezbydou.

V této souvislosti mne napadá několik rovin:

Píšete, že sestra bude umístěna do „domova“, není mi však jasné, zda se jedná o domov pro seniory nebo o domov pro osoby se zdravotním postižením či jiný typ „domova“.

Pokud by šlo o domov pro seniory nebo o domov pro osoby se zdravotním postižením, bylo by výhodou, že, pokud by invalidní důchod sestry nepostačoval na úhradu, bylo by možné požádat o doplatek stát, a ještě by sestře muselo zůstat alespoň 15 % jejího příjmu (vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Tím by odpadly starosti, jak uhradit pobyt sestry.

Co se týče úhrady nájmu a dalších nákladů spojený s užíváním družstevního bytu, zde doporučuji především (jakmile bude sestra umístěna do domova), odhlásit ji jako uživatele bytu. Podotýkám, že vlastníkem družstevního podílu zůstane, na tom se nic nezmění, ale v bytě bude hlášeno o 1 osobu méně a tím i o trochu klesnou poplatky.

A nyní již k tomu, na co jste se ptala. Pro příspěvek na bydlení bude třeba doložit především náklady spojené s užíváním bytu (elektrika, plyn) a přehled uvedený v evidenčním listu. Minimálně 1x ročně pak také vyúčtování všech těchto nákladů.

Bude třeba doložit užívací právo k bytu, tj. nájemní smlouvu, ve které je syn sestry uveden.

Příjmy syna. Pokud byt užíváte i Vy nebo další osoby, pak také příjmy těchto osob. Pozor, zohledňovány jsou dle zákona (č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) nejen osoby v bytě trvale hlášeny k pobytu, ale i osoby, které v bytě fakticky bydlí.

Co není možné hradit z příspěvku na bydlení – pokud byl byt zakoupen na úvěr, pak splátky tohoto úvěru. Hypotéku sice na družstevní byt získat nelze, některé družstevní byty se však na hypotéku přesto kupují s tím, že úvěr je jištěn jinou nemovitostí. Je-li tohle případ Vaší sestry, resp. jejího syna, pak splátky bohužel příspěvek na bydlení nekryje.

Dále z něho bohužel nelze hradit tzv. poplatky do fondu oprav. Přestože se jedná o poplatky, které nelze neplatit, příspěvek na bydlení se na jejich úhradu využít nedá.

Pokud by příspěvek na bydlení nedostačoval na úhradu všech nákladů spojených s bydlením, je možné „doplnit“ jej tzv. doplatkem na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni

A dále pak můžete čerpat další sociální dávky. Tím, že synovi sestry byl přiznán ID III. st., přestal být nezaopatřeným a není tedy možné čerpat přídavky na děti. Možná by však mohl „dosáhnout“ na další dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi, tj. na příspěvek na živobytí a pro úhradu některých větších jednorázových výdajů pak na tzv. mimořádnou okamžitou pomoc.

Více informací najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti

a zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

Tolik tedy základní informace. Vyřizování výše uvedených sociálních dávek je bohužel poměrně komplikované, pokud by se tedy v průběhu podávání žádosti objevily další otázky, neváhejte nás znovu kontaktovat, rádi Vám vysvětlíme vše potřebné.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doplnění dotazu

Pokud bych můj dotaz mohla doplnit - sestra má 63 roků, je tedy seniorka, její syn má 38 roků, v jejich bytě žijí jen oni dva, a umístění hledám v Domově pro seniory se zvláštním režimem.
Šlo mi hlavně o to, jestli v žádosti o příspěvek na bydlení se budou uvádět (zohledňovat) příjmy (tedy ID 3. st. obou těchto osob = sestry + jejího syna, i když ona bude umístěna v domově). Obávám se, že v družstevním bytě, kde oni dva spolu bydlí, jsou tzv. normativy tak nízké, že nedosáhnou na příspěvek na bydlení. Ona má ID 16 tis. (překlopeno bude v dohledné době na starobní důchod) a syn má ID 14 tis, tedy společně mají 30 tis., a to se obávám, že pokud neplatí za nájem + elektřinu více než 9 tis. (platí jen cca 7. tis), tak že na příspěvek na bydlení nedosáhnou. Proto jsem si dovolila položit můj dotaz, abych věděla, jestli bude posuzován jakožto příjem jen a pouze ID syna (když ona bude bydlet v domově), anebo - jestli bude na straně výdajů jak nájem ze jejich byt, tak i náklady na její pobyt v domově.

Odpověď

Jelikož bude Vaše sestra umístěna v Domově pro seniory se zvláštním režimem, vztahují se na ni stejná pravidla týkající se plateb a zůstatku peněz, které jsem uvedla ve svém předchozím e-mailu. Situace Vaší sestry by se tím tedy měla vyřešit a alespoň zde byste s finanční stránkou neměli mít potíže.

Každopádně doporučuji, jelikož jste opatrovníkem sestry, na finanční záležitosti a na „tok peněz“ do domova se zvláštním dohlížet, kontrolovat všechna vyúčtování, aby vše odpovídalo podmínkám dojednaným ve smlouvě, a ukládat doklady pro každoroční vyúčtování, které předkládáte soudu. Tím by se Vám však mělo znatelně ulehčit. Ostatně již pocit, že je o sestru postaráno, bude pro Vás jistě velkou úlevou.

Co se týče jejího syna a příspěvku na bydlení. Ani zde by nemělo dojít k žádným větším obtížím. Jak jsem již zmiňovala, kontaktujte družstvo a domluvte se s nimi na snížení počtu osob v bytě (když tam sestra fakticky nebydlí).

Nebudou-li chtít vyhovět nebo do té doby, než se tato administrativa vyřídí, požádejte na úřadě práce (již při podávání žádosti o příspěvek na bydlení), aby Vaši sestru tzv. vyloučili z okruhu společně posuzovaných osob. V praxi budete žádat o to, co zde popisujete – sestra v bytě nebydlí, bydlí jinde, kde si musí hradit všechny náklady, proto na poplatky spojené s užíváním družstevního bytu, kde bydlí její syn, nebude a nemůže přispívat.

Žádostí o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob byste měla docílit toho, že úřad příjme fakt, že v bytě ve skutečnosti bydlí jen syn, tj. 1 osoba a bude podle toho nárok posuzovat. Tj. bude hodnotit jen jeden příjem jen jedné osoby.

Potřebný formulář najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-vylouceni-osoby-z-okruhu-spolecne-posuzovanych-osob

Podle toho, co píšete, a mým hrubým (!) odhadem, vidím, že náklady na bydlení syna Vaší sestry překračují částku součinu rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 a současně součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení by mu tedy vzniknout měl.

Abyste si byla jistější, můžete pro orientační výpočet použít tuto kalkulačku: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Pokud by úřad práce nechtěl žádosti o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob vyhovět, kontaktujte nás, poradíme Vám s dalším postupem. Jen podotýkám, že žádost je třeba podat (nebude-li ji chtít přijmout úřednice, nenechte se odradit a podejte ji přes podatelnu úřadu). Nejedná se totiž o úplně běžnou záležitost a někteří úředníci tuto věc neumí či nechtějí řešit. V praxi se tak často setkáváme s tím, že žádosti našich klientů jsou ústně (!) zamítnuty. Podáním žádosti je pak výsledek zcela opačný. Nebo je alespoň řádně odůvodněný a proti zamítavému rozhodnutí je možné podat odvolání.

V případě Vaší sestry a jejího syna by vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob mělo být snadno doložitelné (např. zprávou o hospitalizaci a potvrzením o nástupu do domova se zvláštním režimem) a tím i jasné, že Vaše sestra v bytě již nějaký čas nežije a (bohužel) ani žít nebude.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.