pečuj doma

Příspěvek na cestovné při návštěvách otce

1.6.2022

Osmdesátiletý otec trpí stařeckou demencí a na základě zdravotního posudku jsem byla (dcera) ustanovena soudem jeho opatrovnicí. Přes soustavnou progresi mám snahu nechat tátu co nejdéle v jeho domácím prostředí, kde se ještě relativně dobře orientuje. Bydlí bohužel cca 140 km daleko, což představuje necelé dvě hodiny cesty jedním směrem. Návštěvy u něj jsou nutné minimálně 1 x za týden až deset dní, ideálně častěji. Je možné žádat o příspěvek na cestovní náklady - pohonné hmoty, jejichž cena v poslední době závratně stoupla? Jaké máme prosím další možnosti pomoci státem při péči o dementního otce, který s námi nebydlí v jedné domácnosti?

Odpověď

Bohužel Vás už v úvodu musím zklamat a konstatovat, že příspěvek na dopravu pro Vás jako pečující osobu neexistuje. A proč je tomu tak?

Jde o to, že v ČR je opatrovnický systém nastavený jako bezplatný, resp. nenáleží za tuto práci (alespoň zatím) žádná odměna. Výjimku tvoří pouze opatrovníci pro správu jmění (což asi není Váš případ, protože to nezmiňujete) a veřejní opatrovníci, což jsou zaměstnanci úřadu, tj. státní zaměstnanci, kterým jsou tyto náklady hrazeny v rámci jejich pracovněprávního vztahu.

Jak tedy postupovat?

Jako opatrovnice nejste povinna vykonávat (kromě opatrovnických činností) i péči. Naopak, je naprosto v pořádku, když otci zajistíte pomoc např. prostřednictvím terénní sociální služby, asistenta sociální péče, nebo se domluvíte v rámci rodiny a péči poskytne někdo jiný, kdo bydlí ve stejném místě jako Váš otec nebo alespoň nebydlí tak daleko jako Vy.

Vy potom jako dcera můžete otce navštěvovat, což byste jako milující dcera dělala stejně a „jen“ péči kontrolujete a koordinujete, a užíváte si čas s otcem (povídání, společné procházky apod.).

A jak takovou péči zajistit?

Není-li v okolí otcova bydliště nikdo z rodiny, kdo by se mu chtěl a mohl věnovat, je třeba hledat buď mezi registrovanými sociálními službami, nebo zkusit zajistit tzv. asistenta sociální péče.

Z registrovaných sociálních služeb bych pro Vašeho tatínka volila buď službu osobní asistence, pečovatelskou službu, příp. kombinaci těchto dvou. Je velmi obtížné doporučovat Vám služby, když neznám detailně situaci a potřeby Vašeho otce, ale dle mé zkušenosti jsou tyto služby využívány nejčastěji a jejich variabilita je taková, že vyhovuje velmi širokému okruhu lidí.

Obě jsou poskytovány terénně a obě Vám nabídnou v různé formě návštěvy u tatínka doma, příp. jeho doprovod např. k lékaři, na úřad, ale i na procházky či nákup. Jsou vhodné právě pro starší (nebo zdravotně postižené) lidi, kteří jsou schopni zvládat péči o sebe a domácnost, ale už ne v celé šíři a potřebují tu a tam s něčím pomoci.

Abyste zjistila, co tyto služby nabízejí, bude asi nejlepší několik si jich vyhledat a jejich nabídku porovnat. Pokud byste zjistila, že to pro tatínka není to pravé, napište, specifikujte blíže jeho potřeby a já Vám zkusím doporučit službu, která by se pro něho hodila lépe.

Pokud by Váš tatínek potřeboval péči častější nebo ve větším rozsahu (více hodin), pak bych doporučovala jiné typy služeb, ale velmi pravděpodobně byste pak musela hledat nejen takovou službu, ale i např. někoho, kdo ho do služby doprovodí. Napadá mne např. denní stacionář, kde by otec byl po několik hodin během dne a na noc by se vracel domů, ale jak říkám, to už jsme trochu v jiných podmínkách.

Sociální služby můžete vyhledávat např. v Registru poskytovatelů sociálních služeb zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vyhledavani-v-rejstriku-poskytovatelu-socialnich-sluzeb

Velmi doporučuji volit služby tzv. registrované, tj. vedené a kontrolované státními úřady. Můžete se setkat i s neregistrovanými (rozumějte nelegálními) sociálními službami, ale jejich kvalita bývá velmi špatná a tím i kvalita poskytovaná péče.

A jak tyto služby uhradit?

Překvapuje mne, že nezmiňujete příspěvek na péči, tedy dávku přímo určenou na úhradu péče. Jelikož však píšete, že tatínek je schopen být většinu času sám a stačí ho „jen“ občas navštívit a „zkontrolovat“, usuzuji z toho, že jeho demence je teprve v počátečních stadiích a příspěvek na péči nebyl zatím potřeba.

Pokud tedy tatínek nemá příspěvek dosud vyřízen, pak doporučuji o něj požádat. Základní informace a formuláře pro podání žádosti najdete např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Každopádně, pokud byste o příspěvek na péči žádali, doporučuji podmínky nároku na tuto dávku projít a příp. se na nás znovu obrátit, velmi rádi Vám poradíme, jak se na řízení připravit. Vyřízení totiž není vůbec jednoduché. (Pozn. red.: Přečíst si můžete i detailní návod v našich novinách Pečujeme doma č. 1/2022 a 2/2022)

Dalším příspěvkem, který byste mohla pro tatínka vyřídit, je příspěvek na mobilitu. Tato dávka je určená na úhradu placené dopravy, avšak ne pro Vás, ale pro tatínka. Nárok mají držitelé průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením) II. a III. stupně, tj. průkazu ZTP a ZTP/P, pokud prohlásí, že se pravidelně přepravují. Může se jednat např. o cestování k lékařům, na úřady, ale i na návštěvy rodiny, na kulturní či společenské akce. Základní informace a formuláře pro podání žádosti najdete např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-mobilitu

Jak už jsem zmínila, nárok na příspěvek na mobilitu mají jen držitelé průkazu OZP II. a III. stupně. Základní informace a formuláře pro podání žádosti o průkaz OZP najdete např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/priznani-prukazu-ozp

V neposlední řadě je pak dobré vědět, že některé cestovní náhrady k lékařům může proplatit nebo zajistit zdravotní pojišťovna. Jedná se o úhradu výdajů v případě, že je třeba cestovat na vyšetření a zdravotní stav pacienta neumožňuje využívat běžnou dopravu (např. MHD), pozor důvod pro úhradu od zdravotní pojišťovny nesmí být sociální (tedy např. to, že v místě není veřejná doprava dobře dostupná), ale vždy zdravotní (úhradu je třeba domluvit s ošetřujícím lékařem, který ji musí předepsat). Pro bližší informace k této věci doporučuji kontaktovat přímo infolinku zdravotní pojišťovny Vašeho otce. Číslo na ni najdete na průkazce od zdravotní pojišťovny.

Milá paní, pokusila jsem se zde vyjmenovat některé sociální služby, podmínky pro jejich úhradu a několik věcí, které s touto problematikou souvisejí. Zcela určitě není výčet úplný, nezmínila jsem např. úhradu kompenzačních pomůcek a další a další, pokud tedy zjistíte, že by Váš tatínek potřeboval cokoli dalšího nebo, že nevíte, jak službu či potřebu tatínka pojmenovat, neváhejte nás znovu kontaktovat, ráda Vám pomohu pro něho hledat další možnosti péči či podpory.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

ZPRÁVY: Umři do měsíce, jinak nezaplatíme...

25.3.2023 Ví, že už brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic PAHOP. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže. Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí… více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.