pečuj doma

Příspěvek na mobilitu v měsíci, kdy příjemce zemřel

29.1.2024

Pečoval jsem přes deset let o svou matku, měla Alzheimerovu chorobu, ztrátu hybnosti nohou a jedné ruky. Dne 5. ledna doma v poklidu zemřela. Úmrtí jsem nahlásil na úřadu práce.
Náležel jí příspěvek na mobilitu. Je nárok na přiznání tohoto příspěvku ještě v měsíci, kdy zemřela, tedy v lednu 2024?

Odpověď

Mrzí mne, že Vaše maminka zemřela, musím však vyjádřit, jak je dobře, že jste se o ni takto pěkně postaral a že nezanedbáváte této obtížné chvíli ani všechny úřední záležitosti a řešíte je hned. To je opravdu dobře.

Chápu, že je pro Vás situace okolo příspěvku na mobilitu nepřehledná, věc totiž opravdu není jednoduchá.

Nárok na příspěvek na mobilitu upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Podle tohoto zákona se „příspěvek na mobilitu vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.“ 

To znamená, že peníze, které jste v lednu obdržel, jsou vlastně úhradou příspěvku za měsíc prosinec. Ty Vám (resp. mamince) tedy náleží v každém případě a vracet je nemusíte.

V únoru by však měla přijít ještě výplata za měsíc leden, jelikož maminka byla až do 5. dne v měsíci doma a mohla tedy být přepravována po těchto 5 dnů, příspěvek tedy náleží i za měsíc leden. Výplatu byste měl obdržet v měsíci únoru (protože se opět vyplatí zpětně za předchozí měsíc).

Protože, jak píšete, jste vše již nahlásil úřadu práce, mělo by dojít od února, resp. od března k zastavení výplaty příspěvku, protože za měsíc únor ji dávka nenáleží.

Výše zmiňovaný zákon upravuje tuto věc takto:

§ 15 Změna nároku na dávku a její výplatu
(3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na mobilitu tak, že tento příspěvek nenáleží, odejme se tento příspěvek od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který dávka již byla vyplacena.“

§ 17
Přechod nároku na dávku a její výplatu
(1) Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, nabývají nárok na částky, na něž vznikl nárok do dne smrti oprávněné osoby, postupně manžel, děti a rodiče, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

Pokud by se ve Vašem případě, resp. v případě maminky, cokoli událo jinak nebo pokud byste potřeboval další radu, neváhejte se na nás opět obrátit, ráda Vám vše vysvětlím.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.