pečuj doma

Příspěvek na péči o děti po rozvodu

30.10.2022

Jsem rozvedená, máme společnou péči o děti... Žiji s přítelem (vdovec se sirotčím a vdovským důchodem), který má studujícího syna (19let). Peníze na domácnost řešíme tak, že každý dáváme část výplaty na vedeni domácnosti. Ale když k nám přijdou moje dvě děti, výdaje za vše se pro mě zvednou. Děti se snažíme s bývalým manželem mít v měsíci střídavě o víkendech a v týdnu jsou víceméně u nás do večera. Když jede na služebku, cca 1x v měsíci na týden, máme moje děti u nás víc než polovinu měsíce. Bývalý manžel platí většinou výdaje ve škole a oblečení za dceru (14 let)... a já zase za syna (10 let). Mají trvale bydliště u otce, ale většinou opravdu tráví čas u nás. Mam nárok na přídavek na děti? Mám uvádět do přijmu i přítele, když za moje děti neplatí?

Odpověď

Nejprve se zmíním o tom, co mne zaujalo v předmětu Vašeho dotazu, tj. zmínka o příspěvku na péči. Nevím, zda jste jen zaměnila „příspěvek na péči“ s „přídavkem na dítě“ nebo, zda se část Vašeho dotazu někam ztratila. Každopádně nezmiňujte, že máte děti s postižením ani to, že byste řešili specifika takové péče. Ptáte se jen na přídavky na děti. Pokud tedy část dotazu chybí nebo, jsem Váš dotaz nesprávně pochopila, budu ráda za doplnění.

A nyní odpovím na otázku týkající se přídavků na Vaše dvě nezletilé děti.

Podmínky nároku na přídavky na děti upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Níže uvedené citace jsou z tohoto zákona. Chcete-li si text zákona sama projít, můžete si jej zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Bližší informace o přídavcích na děti, ale i formulář žádostí můžete najít také zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

A nyní již k odpovědi pro Vás:

„Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40.“

Chcete-li znát výši životního minima Vaší rodiny, najdete aktuální částky (nové od 07/2022) např. zde: https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum

Velmi snadno si můžete tuto výši spočítat, když sečtete 2 dospělé osoby (první osoba v pořadí a druhá osoba, která není nezaopatřeným dítětem) a 3 děti.

Částku životního minima, která Vám tímto součtem vyjde, pak vynásobte koeficientem 3,40. Výsledné číslo porovnejte s Vašimi příjmy. Budou-li příjmy nižší než životní minimum Vaší rodiny vynásobené koeficientem 3,40, pak Vám nárok na přídavky na děti vznikne a to za obě děti. Budou-li příjmy vyšší, pak nárok nevznikne a podání žádosti bude pravděpodobně neúspěšné (přesto, chcete-li, máte právo žádost podat, jen budete vědět, jaký výsledek můžete očekávat).

Co se týče toho, jak jsou děti započítávány, je-li mezi rodiči domluvena střídavá péče, pak na tuto věc odpovídá zákon takto: „... pokud rodiče dítěte... jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,“

Jde tedy o to, jak se s otcem dětí domluvíte na tom, kdo si bude nárok uplatňovat, příp., jakým způsobem se budete střídat. Text dohody pak doložíte na úřadě práce.

Ptáte se také, zda bude zohledňován příjem Vašeho druha a jeho 19letý studující syn. I na tuto otázku odpovídá zákon: „(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.“

Pokud tedy se svým druhem žijete více než 3 měsíce, jeho příjem bude zohledňován také. Chápu, že není otcem Vašich dětí, ale z pohledu zákona je přihlíženo k tomu, že společně žijete a společně se také podílíte na hospodaření vaší domácnosti.

Máte-li další dotazy nebo, pokud stále tápete, jak bude Váš nárok na přídavky na děti posuzován, neváhejte se zeptat, ráda Vám to vysvětlím.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.