pečuj doma

Příspěvek na péči o děti po rozvodu

30.10.2022

Jsem rozvedená, máme společnou péči o děti... Žiji s přítelem (vdovec se sirotčím a vdovským důchodem), který má studujícího syna (19let). Peníze na domácnost řešíme tak, že každý dáváme část výplaty na vedeni domácnosti. Ale když k nám přijdou moje dvě děti, výdaje za vše se pro mě zvednou. Děti se snažíme s bývalým manželem mít v měsíci střídavě o víkendech a v týdnu jsou víceméně u nás do večera. Když jede na služebku, cca 1x v měsíci na týden, máme moje děti u nás víc než polovinu měsíce. Bývalý manžel platí většinou výdaje ve škole a oblečení za dceru (14 let)... a já zase za syna (10 let). Mají trvale bydliště u otce, ale většinou opravdu tráví čas u nás. Mam nárok na přídavek na děti? Mám uvádět do přijmu i přítele, když za moje děti neplatí?

Odpověď

Nejprve se zmíním o tom, co mne zaujalo v předmětu Vašeho dotazu, tj. zmínka o příspěvku na péči. Nevím, zda jste jen zaměnila „příspěvek na péči“ s „přídavkem na dítě“ nebo, zda se část Vašeho dotazu někam ztratila. Každopádně nezmiňujte, že máte děti s postižením ani to, že byste řešili specifika takové péče. Ptáte se jen na přídavky na děti. Pokud tedy část dotazu chybí nebo, jsem Váš dotaz nesprávně pochopila, budu ráda za doplnění.

A nyní odpovím na otázku týkající se přídavků na Vaše dvě nezletilé děti.

Podmínky nároku na přídavky na děti upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Níže uvedené citace jsou z tohoto zákona. Chcete-li si text zákona sama projít, můžete si jej zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Bližší informace o přídavcích na děti, ale i formulář žádostí můžete najít také zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

A nyní již k odpovědi pro Vás:

„Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40.“

Chcete-li znát výši životního minima Vaší rodiny, najdete aktuální částky (nové od 07/2022) např. zde: https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum

Velmi snadno si můžete tuto výši spočítat, když sečtete 2 dospělé osoby (první osoba v pořadí a druhá osoba, která není nezaopatřeným dítětem) a 3 děti.

Částku životního minima, která Vám tímto součtem vyjde, pak vynásobte koeficientem 3,40. Výsledné číslo porovnejte s Vašimi příjmy. Budou-li příjmy nižší než životní minimum Vaší rodiny vynásobené koeficientem 3,40, pak Vám nárok na přídavky na děti vznikne a to za obě děti. Budou-li příjmy vyšší, pak nárok nevznikne a podání žádosti bude pravděpodobně neúspěšné (přesto, chcete-li, máte právo žádost podat, jen budete vědět, jaký výsledek můžete očekávat).

Co se týče toho, jak jsou děti započítávány, je-li mezi rodiči domluvena střídavá péče, pak na tuto věc odpovídá zákon takto: „... pokud rodiče dítěte... jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,“

Jde tedy o to, jak se s otcem dětí domluvíte na tom, kdo si bude nárok uplatňovat, příp., jakým způsobem se budete střídat. Text dohody pak doložíte na úřadě práce.

Ptáte se také, zda bude zohledňován příjem Vašeho druha a jeho 19letý studující syn. I na tuto otázku odpovídá zákon: „(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.“

Pokud tedy se svým druhem žijete více než 3 měsíce, jeho příjem bude zohledňován také. Chápu, že není otcem Vašich dětí, ale z pohledu zákona je přihlíženo k tomu, že společně žijete a společně se také podílíte na hospodaření vaší domácnosti.

Máte-li další dotazy nebo, pokud stále tápete, jak bude Váš nárok na přídavky na děti posuzován, neváhejte se zeptat, ráda Vám to vysvětlím.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.