pečuj doma

Příspěvek na péči o děti po rozvodu

30.10.2022

Jsem rozvedená, máme společnou péči o děti... Žiji s přítelem (vdovec se sirotčím a vdovským důchodem), který má studujícího syna (19let). Peníze na domácnost řešíme tak, že každý dáváme část výplaty na vedeni domácnosti. Ale když k nám přijdou moje dvě děti, výdaje za vše se pro mě zvednou. Děti se snažíme s bývalým manželem mít v měsíci střídavě o víkendech a v týdnu jsou víceméně u nás do večera. Když jede na služebku, cca 1x v měsíci na týden, máme moje děti u nás víc než polovinu měsíce. Bývalý manžel platí většinou výdaje ve škole a oblečení za dceru (14 let)... a já zase za syna (10 let). Mají trvale bydliště u otce, ale většinou opravdu tráví čas u nás. Mam nárok na přídavek na děti? Mám uvádět do přijmu i přítele, když za moje děti neplatí?

Odpověď

Nejprve se zmíním o tom, co mne zaujalo v předmětu Vašeho dotazu, tj. zmínka o příspěvku na péči. Nevím, zda jste jen zaměnila „příspěvek na péči“ s „přídavkem na dítě“ nebo, zda se část Vašeho dotazu někam ztratila. Každopádně nezmiňujte, že máte děti s postižením ani to, že byste řešili specifika takové péče. Ptáte se jen na přídavky na děti. Pokud tedy část dotazu chybí nebo, jsem Váš dotaz nesprávně pochopila, budu ráda za doplnění.

A nyní odpovím na otázku týkající se přídavků na Vaše dvě nezletilé děti.

Podmínky nároku na přídavky na děti upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Níže uvedené citace jsou z tohoto zákona. Chcete-li si text zákona sama projít, můžete si jej zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz.

Bližší informace o přídavcích na děti, ale i formulář žádostí můžete najít také zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

A nyní již k odpovědi pro Vás:

„Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40.“

Chcete-li znát výši životního minima Vaší rodiny, najdete aktuální částky (nové od 07/2022) např. zde: https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum

Velmi snadno si můžete tuto výši spočítat, když sečtete 2 dospělé osoby (první osoba v pořadí a druhá osoba, která není nezaopatřeným dítětem) a 3 děti.

Částku životního minima, která Vám tímto součtem vyjde, pak vynásobte koeficientem 3,40. Výsledné číslo porovnejte s Vašimi příjmy. Budou-li příjmy nižší než životní minimum Vaší rodiny vynásobené koeficientem 3,40, pak Vám nárok na přídavky na děti vznikne a to za obě děti. Budou-li příjmy vyšší, pak nárok nevznikne a podání žádosti bude pravděpodobně neúspěšné (přesto, chcete-li, máte právo žádost podat, jen budete vědět, jaký výsledek můžete očekávat).

Co se týče toho, jak jsou děti započítávány, je-li mezi rodiči domluvena střídavá péče, pak na tuto věc odpovídá zákon takto: „... pokud rodiče dítěte... jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,“

Jde tedy o to, jak se s otcem dětí domluvíte na tom, kdo si bude nárok uplatňovat, příp., jakým způsobem se budete střídat. Text dohody pak doložíte na úřadě práce.

Ptáte se také, zda bude zohledňován příjem Vašeho druha a jeho 19letý studující syn. I na tuto otázku odpovídá zákon: „(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.“

Pokud tedy se svým druhem žijete více než 3 měsíce, jeho příjem bude zohledňován také. Chápu, že není otcem Vašich dětí, ale z pohledu zákona je přihlíženo k tomu, že společně žijete a společně se také podílíte na hospodaření vaší domácnosti.

Máte-li další dotazy nebo, pokud stále tápete, jak bude Váš nárok na přídavky na děti posuzován, neváhejte se zeptat, ráda Vám to vysvětlím.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Duben je v Brně Měsícem bláznovství

28.3.2023 Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně bude probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA. více...

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.