pečuj doma

Příspěvek na péči, vyjádření se k podkladům, žaloba

12.2.2023

Žádala jsem o příspěvek na péči pro dceru, dnes dvouletou, která má život ohrožující metabolickou poruchu vyžadující přísnou nízkobílkovinnou dietu. Přišlo mi Vyrozumění o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v rámci odvolacího řízení u MPSV, Posudek od posudkového lékaře je zamítavý. Oba posudkoví lékaři uznali péči o zdraví a stravování, ale ne osobní aktivity, proti čemuž jsem se odvolávala. Chci podat žalobu. Je to pro tento účel důležité, abych využila a jakým způsobem využiju aktuální právo se vyjádřit? Shrnu, proč s posudkem nesouhlasím? Dále, když podám žalobu, mohu souběžně žádat znovu o PnP? Soud může trvat roky… tak kdyby mi teď uznali z druhé žádosti příspěvek na péči např. od 6/2023, soud by případně jen uznal nárok pro období první žádosti, tedy 1/2021 až 6/2023?

Odpověď

Je vhodné se vyjádřit – u soudu je to vnímáno tak, že uděláte maximum k získání.

Ale abyste mohla uspět (možná to i zvrátit), je třeba nemít jen vyjádření, ale také důkaz (v žalobě bychom ho pak mohli zopakovat, ale už nelze v žalobě předkládat nové důkazy). Bylo by vhodné, aby Vám pediatr/pediatrička napsali zprávu, že dítě ohrožuje nízkobílkovinová dieta, a proto je zásadně omezena možnost navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, a to třeba účastí v dětské skupině, protože dietetický přístup vážně omezuje možnosti využití volnočasových aktivit přiměřených věku. I hlídání prarodiči je náročné, neboť dítěti nejsou schopni zajistit vždy odpovídající stravování, proto dítě nepobývá u prarodičů třeba přes noc, aby byla péče zajištěna.

Cílem tvrzení je prokázat, jak je dítě v osobních aktivitách omezeno oproti zdravým dětem. Jen dieta – je péče o zdraví a stravování, ale potřebujete, aby bylo od lékaře popsáno, jak je nezvládnuto i v osobních aktivitách.

Nicméně – nechci Vás od žaloby odrazovat, ale přece jen máme judikaturu, že není nutné přiznat PNP pro celiakii. Tak, abyste případně mírnila naděje v soudní spravedlnost. Neříkám to vzdát, ale...

Současně s žalobou pak můžete požádat i nově o příspěvek na péči. To jde udělat v podobný čas. Nicméně u nové žádosti – počítejte, že z podobných dokladů posudkový lékař o moc jiný závěr neudělá. Proto soustřeďte i sílu do zajištění nových důkazů. Přidávám Vám navíc metodiku – zvláště psychomotorický vývoj dítěte je pro Váš náhled důležitý.

Pokud byste soud vyhrála, soud Vám nic nepřizná – jen řekne, že řízení bylo vadné, ale vrátí vše na MPSV, a to pak může ještě řízení vrátit na ÚP a pak je otázkou, zda PNP zpětně od úplně původní žádosti přiznají, nebo jen lépe zdůvodní, že stále nárok není, případně řeknou, že je nárok od pozdějšího data. Častěji dají PNP zpětně, ale není to stoprocentní.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.