pečuj doma

Průtahy při vyřizování příspěvku na péči

12.12.2022

Mohli byste mi prosím poslat vzor žádosti o náhradu za průtahy při schvalování příspěvku na péči? Čekali jsme 225 dní. Můj tatínek se rozhodnutí bohužel už nedožil. Při podání žádosti nám na úřadě řekli, že by ten příspěvek mohl být cca 3 tisíce měsíčně. Dnes mi pani úřednice sdělila, že bylo tatínkovi přiznáno pouze 880 Kč měsíčně. Ptala jsem se na možnost odvolání, ale prý je to složitější, když už tatínek nežije.

Odpověď

Prosím přijměte předem moji upřímnou soustrast.

Snad Vás v této nelehké době mohu alespoň podpořit a vyjasnit informaci od pracovnice, „že je to složitější“.

Pokud osoba během řízení o příspěvku na péči zemře, přechází možnost odvolání, a dokonce i možnost podání po skončení odvolacího řízení žaloby, na pečující osobu (viz níže § 16 zák. o sociálních službách, v platném znění + judikát ke stažení).

Tedy, pokud se budete odvolávat, můžete dál právo na příspěvek hájit. Jen se samozřejmě nedá dořešit další vyšetření, ale musí se vycházet ze starých zpráv, které bohužel nemusely být vždy napsané potřebným způsobem (mohly nemoc tatínka zlehčovat, mohlo v nich být nedobře popsané, co tatínek ve skutečnosti nezvládal). O jaké zprávy šlo, byste se dozvěděla na lékařské posudkové službě ve spise, kam máte právo dle § 38 správního řádu jako účastník řízení nahlížet. Současně ale máte jeden krutý, přesto pravdivý argument, že na tom tatínek asi opravdu musel být špatně, když i za pomoci a péče zemřel.

Mnoho pozůstalých ale častěji „vezme co je“ a dál se nepřou a neuplatňují procesní kroky (vyjádření do řízení, odvolání, žalobu, nebo třeba i náhradu škody). Je to nejspíš způsobeno několika okolnostmi:

  1. v bolesti ze ztráty jim to přijde cynické, nedůstojné nebo vlastně už namáhavé,
  2. po ukončení náročné péče se svým způsobem uleví a může i sám pečující mít cosi jako postresovou poruchu a může být prostě rád, že je vše za ním, a nechce se vracet, nadto se mohou objevit nemoci, které ve stresu tělo odložilo,
  3. po ukončení péče se vše přežilo a pečující může být hrdý, že se vše zvládlo i bez finanční pomoci a teď už vlastně třeba může jít do práce, tak finanční pomoc už oželí.

Tímto výčtem Vás od žádných kroků nechci odradit, jen se možná setkáte častěji s tím, že „po smrti už to nikdo neřeší“. Pro sebe ale zvažte, zda řízení potřebujete vést, kvůli zpětnému uznání doby péče, hrazenému zdravotnímu pojištění a možná i jisté finanční satisfakci. Právo situaci (řízení) řešit máte a snad Vás podpoří i judikát a § 16 ZSS.

Prosila jste i o vzor žádosti o náhradu škody. Připojuji – upravte si ho dle Vaší situace. Do vzoru bych se odkázala i na § 16 a judikát, že máte právo požadovat jako pečující osoba, aby Vás náhodou neodbyli – to jsem Vám do vzoru dala také jednou větou.

Budu ráda, když pošlete informaci, jak jste s náhradou uspěla, zda je pro Vás vzor funkční a na MPSV dostatečně účinný.

Mějte poklidné dny

Mgr. Radka Pešlová


§ 16

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu
(1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby podle § 48, 49 nebo 50, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc69), dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud některá z těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na pomoci žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky příspěvku splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovaly pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
(2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c). Pokud se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo na pomoci oprávněné osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud jí od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
(3) Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.