pečuj doma

Sestra má demenci a odmítá jakoukoliv pomoc

5.5.2024

Mám starší sestru, ročník 1951, a bohužel jsem z ní čím dál víc zoufalá. Je naprosto zřejmé, že trpí demencí anebo Alzheimerovou chorobou, ale ona si to nechce vůbec připustit a jakoukoliv pomoc z mé strany, i ze strany ostatních příbuzných a známých, neustále odmítá a situaci zlehčuje. Co mám dělat a jaké kroky bych měla podniknout, dokud to snad ještě jde? Podle lékařky se může nemoc bez léčby zhoršovat v řádu měsíců nebo i týdnů.
(Red. kráceno z důvodu zachování anonymity)

Odpověď

Je zjevné, že Vám na sestře velmi záleží a současně, i když je sestra mnohdy nepříjemná, dokážete jí v mnohém pomoci.

Abyste měla Vaši pomoc právně snadnější, bylo by vhodné:

 1. Obvodní lékařka:
  1. Lékařka má povinnost návštěvní služby u pacienta neschopného pro zdravotní stav přijít. Bylo by vhodné požádat lékařku o úkon 911 W dle vyhl. 134/1998 Sb.: Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí nebo Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v domácím prostředí.
  2. Lékařka může provést „časný záchyt demence“ – může otestovat Vaši sestru (kód 01026 dle vyhl. 134/1998 Sb.)
  3. Lékařka může předepsat poukaz k vyšetření psychiatra, příp. klinického pacienta ve vlastním sociálním prostředí pacienta – jen se velmi těžko takový lékař hledá.
   1. Pokud by to pomohlo, kontaktujte Centrum duševního zdraví: https://www.reformapsychiatrie.cz/projekty/centra-dusevniho-zdravi-cdz
  4. Lékařka může předepsat domácí péči – návštěvu zdravotní sestrou, jak všeobecnou, tak sestrou pro péči v psychiatrii (kód 9.3. dle vyhl. 134/1998 Sb.). Sestry by mohly mít lepší schopnost s pacientkou komunikovat a současně by se její zloba nemusela obracet proti Vám.
 2. Zastupování sestry:
  1. Je viditelné, že sestra není schopna vyřizovat své vlastní záležitosti a dost možná bude potřebovat v budoucnu více zastoupit.
  2. Dočasně pomůže požádat na obecním úřadu, abyste byla zvláštním příjemcem důchodu (pokud by Vám nedostačovalo dispoziční právo s účtem sestry).
  3. Stejně tak můžete být procesním opatrovníkem dle § 23 zákona o sociálních službách a § 32 správního řádu a pak také zvláštním příjemcem, pokud byste sestře vyřizovala: příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu a příspěvek na bydlení. S lékařským posudkem od obvodní lékařky, že sestra není schopná samostatně jednat, byste za ni mohla podat žádosti (bez jejího podpisu). Ustanovili by Vás opatrovníkem pro řízení o sociálních dávkách a pak zvláštním příjemcem a mohla byste v těchto věcech za sestru jednat.
  4. Na širší zastupování to ale nestačí. Protože sestra si ještě může svým aktivním jednáním uškodit, doporučila bych Vám podat návrh na omezení svéprávnosti sestry a po dobu řízení pro akutní záležitosti (např. sjednání sociálních služeb, zdravotní souhlasy, řešení nájemních vztahů, nakládání s prostředky v bance a řešení každoměsíčních plateb apod.) požádat o ustanovení opatrovníka dle § 58 občanského zákoníku. Vzor naleznete na str. 117 zde: Opatrovník v praxi. Pokud si netroufnete sestru zastupovat, aby se její hněv neobrátil proti Vám, je možné, aby opatrovníka dělala třeba obec, ve které žijete.
 3. Řešení zdravotní péče:
  1. viz bod 1 – obvodní lékařka
  2. Pokud sestra ohrožuje sebe nebo okolí, může být hospitalizovaná bez svého souhlasu, tzv. detenčně se souhlasem soudu, o který si žádá nemocnice. Sestra by nejspíš byla hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici (jak se obává v „blázinci“). Ale nejspíš sama tušíte, jak moc by to pro stabilizaci sestry znamenalo.
  3. Proto by bylo vhodné volat rychlou záchrannou službu, pokud by sestra byla v ohrožení a po lékaři sdělit své podezření na psychiatrické onemocnění.
 4. Řešení sociální péče:
  1. To zpravidla nejde, dokud nejste opatrovníkem. Sociální služby budou jednat se sestrou – ta bude péči dementovat (odmítat). Proti její vůli může službu sjednat její opatrovník, pokud je to v jejím zájmu. Tím se vracím k bodu č. 2.
  2. Sociální služby mohou dohlížet, že si sestra vezme léky, mohou ji doprovázet k lékaři...
  3. V pozdějším čase mohou být poskytovány i pobytové sociální služby (např. domov se zvláštním režimem – obdoba domova pro seniory, ale pro dezorientované osoby).
  4. Na úhradu péče je možné použít úspory, ale také by bylo vhodné na ÚP vyřídit příspěvek na péči (viz zastoupení v bodě č. 2).

Pokud byste se stala opatrovníkem, automaticky nemůžete určovat, aby se sestra léčila (nemůžete na ní páchat medicínské násilí), ale můžete pohodlněji jednat se všemi okolo a vytahovat sestru z průšvihu (uhradit z jejích prostředků její dluhy, nepožádané sociální dávky, sjednávání smluv, zajištění sociální a zdravotní péče). Částečně někteří lékaři vyhoví více opatrovníkovi v pečlivosti při vyšetření nebo při ochotě hospitalizovat opatrovanou. Ale také to není vždy. Někdy je to spíš o umění vyjednávat než o právech pacienta na lékařskou pomoc.

Prosím, projděte si výše uvedené a napište, co je reálné, co jste schopná zařídit, případně samozřejmě zkuste rozšířit své dotazy. Zastoupení duševně nemocného člověka je velmi široké.

Mgr. Radka Pešlová

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.