pečuj doma

Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024

Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo, že to vliv má, uvedli, že vzhledem k souběhu nároku na výplatu důchodů náleží sirotčí důchod v plné výši (4 400 Kč základní výměra 5 812 Kč procentní vým.) a ID ve výši poloviny procentní výměry. ID = 2 035 Kč. Je to v pořádku? Jak to bude, až chlapec dostuduje? Přestane brát sirotčí důchod a ID bude mít tak nízký? Nebo bude nutné požádat o přepočet? Jak dál postupovat? Je možné se proti rozhodnutí ČSSZ odvolat, tedy podat námitky?

Odpověď

Bohužel Vás tak úplně nepotěším.
Zákonem je stanoveno, že, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu invalidního důchodu a na výplatu sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních (může jich být i několik) důchodů se vyplácí jen polovina procentní výměry. Tedy nejde ani o polovinu důchodu, ale jen o polovinu procentní výměry.
A dále, je-li výše několika důchodů stejná, krátí se podle nejdříve sirotčí důchod a poté invalidní důchod. Z toho vyplývá, že chlapci byl přiznán invalidní důchod nižší než důchod sirotčí. Sirotčí důchod je tedy vyplácen v plné výši a invalidní je krácen dle výše popsaného postupu.
Chápu i Vaše rozhořčení poté, co jste dostali informaci o tom, že sirotčí důchod nemá na invalidní důchod vliv. Tedy, tato informace je pravdivá do té míry, že invalidní důchod je po podání žádosti posuzován a také vypočítáván bez ohledu na cokoli dalšího (tedy i bez ohledu na sirotčí důchod).
Teprve poté, co je důchod přiznán a vypočítána jeho výše, dochází kvůli souběhu se sirotčím důchodem ke krácení. Pochopitelně, pokud by invalidní důchod byl vyšší než sirotčí, byl by krácen sirotčí důchod a ne invalidní.
Až chlapci skončí nárok na sirotčí důchod, tedy v době, kdy přestane být nezaopatřeným (zpravidla je to v době, kdy dokončí řádné studium a nastoupí do zaměstnání), máte (Vy jako opatrovník nebo chlapec jako poživatel důchodu – záleží na tom, pro jaké oblasti je omezen ve svéprávnosti) ze zákona povinnost tuto skutečnost nahlásit na ČSSZ, resp. na OSSZ. Jakmile se to stane, sirotčí důchod chlapci přestanou vyplácet.
Až budete tedy hlásit, že chlapec již není nezaopatřeným, rovnou se zeptejte, zda je třeba žádat o přepočítání (a tím i navýšení) invalidního důchodu nebo zda to udělají automaticky.
V každém případě, jakmile skončí souběh se sirotčím důchodem, invalidní důchod by měl být navýšen do plné výše, která náleží.

Ptáte-li se, zda má smysl podávat proti tomuto rozhodnutí námitku, pak odpověď zní: proti krácení, které vyplývá ze zákona, je námitka zbytečná.
Doporučila bych však prověřit, zda u rodiče, po kterém sirotčí důchod náleží, byla zohledněna celá doba pojištění. Tj. zda v přehledu jeho zaměstnání (= dob pojištění) nějaká doba nechybí. Někdy se to stává v případě, že zaměstnavatel je nedbalý a doklady nedoloží, příp. se mohly ztratit. Někdy mohou chybět i celé roky, ale na výši důchodu může mít vliv i několik málo měsíců.
Budete-li tedy jednat na OSSZ, vyžádejte si tzv. Osobní informativní list důchodového pojištění (OILDP) zemřelého rodiče, a máte-li k dokladům o jeho zaměstnání přístup, zkontrolujte, zda nějaká doba nechybí. Zjistíte-li jakékoli nedostatky, doložte doklady a následně požádejte o přepočet (již přiznaného) důchodu. Doložením a doplněním tak může dojít k jeho zvýšení.
U chlapce toto prověření dělat nemusíte, protože tím, že je osobou, která je zdravotně postižená již od dětství (či narození), doba pojištění se u něj nezohledňuje.

S přáním všeho dobrého Vám i chlapci.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.