pečuj doma

Současné posuzování stupně závislosti a invalidity

5.7.2023

Manželka je po mozkové příhodě umístěna v hospicu a v tuto chvíli se na Úřadu práce řeší příspěvek na péči 4. stupně. Zdravotní stav manželky se dle předpokladu lékařů již nezlepší. Dalo by se rozhodnutí o přiznání příspěvku považovat za přiznání invalidity 3. stupně, nebo bude potřeba o přiznání invalidity žádat zvlášť?

Odpověď

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči apriori nelze považovat za přiznání invalidního důchodu.

Aby manželce mohl být přiznán invalidní důchod, musí o něj požádat (příp. její opatrovník/zástupce) u České správy sociálního zabezpečení (podrobněji informace zde: https://www.cssz.cz/invalidni-duchod).

Ta pak předá podklady na posouzení na posudkové lékařství. Posudkový lékař (příp. nelékařský zdravotnický pracovník) posoudí manželčin stav podle přílohy vyhl. č. 359/2009 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#f4031909) a podle dodaného profesního dotazníku, kde manželka vyplní, kde a jak pracovala (resp. vyplní to její opatrovník/zástupce). Pokud bude podle lékařských zpráv a vyplněného tiskopisu (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/lnpskcv) ošetřujícím (praktickým) lékařem, zjištěno, že její postižení odpovídá poklesu pracovní schopnosti o 70 % a více, bude jí přiznána invalidita III. stupně.

Jestli pak vyjde i samotný důchod, velmi záleží na dobách pojištění, které manželka v minulosti měla.

Stejně tak automaticky nebude přiznán průkaz pro osobu se zdravotním postižením, parkovací průkaz a příspěvek na mobilitu. I o ty se musí žádat: průkaz a mobilita se vyřizuje na Úřadu práce (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#osoby-se-zdravotnim-postizenima) parkovací průkaz na odboru obce s rozšířenou působností.

Jak příspěvek na péči, invalidní důchod, tak i průkazku může ale posoudit posudkový lékař z jedněch dokladů (lékařské zprávy, tiskopis) současně, ale až poté, co budou uplatněny potřebné žádosti.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.