pečuj doma

Společně posuzované osoby u příspěvku na bydlení

9.5.2024

Měla bych dotaz ohledně příspěvku na bydlení. Syn se zdravotním postižením, 36 let, má trvalé bydliště doma, tedy stejné jako já. Bydlí ale v jiném městě, protože se osamostatnil. Jak se prokáže, že se mnou nebydlí, abych si mohla požádat o příspěvek na bydlení a nepočítal se do příjmu jeho důchod? Stačilo by jeho čestné prohlášení?

Navazuje na: PTÁTE SE: Syn je samostatnější. Můžu být nadále vedena jako pečující?

Odpověď

Co se týče toho, že syn bydlí na jinde a příspěvku na bydlení, zde může nastat několik situací.

  1. Pokud má syn trvalé bydliště na jiné adrese, věc je velmi jednoduchá a postačí úřadu práce nahlásit jen změnu počtu osob, doložit nový evidenční list (ve kterém na rozdíl od toho předchozího již syn není uveden).
  2. Pokud však syn má v bytě dále trvalé bydliště, ale skutečné bydliště má jinde, je otázkou, jak bude úřad práce na tuto věc pohlížet. Jelikož posuzování společného bydliště hodnoceno v tomto případě dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, může být posuzováno poměrně přísně.

Jen pro úplnost dodávám, že podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a ten má o něco „mírnější“ kritéria než hmotná nouze, podle které je však hodnoceno společné bydlení.

Zde je třeba říci, že trvalé bydliště je „jen“ evidenční údaj. Pokud faktické bydliště je jiné, pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba to doložit.
Co můžete udělat, je že požádáte o tzv. vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob a budete argumentovat tím, že syn bydlí jinde a k Vám dochází jen na návštěvy.
Potřebný formulář (i vzor pro vyplnění) najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-vylouceni-osoby-z-okruhu-spolecne-posuzovanych-osob

Je však třeba říci, že se jedná o záležitost tzv. nenárokovou. V praxi je tedy ponechána velká vůle na posouzení úřadu. Tím se však nenechte odradit a žádost určitě podejte (jen proti písemně! podané žádosti máte právo na písemné! vyjádření úřadu). Jen doporučuji žádost nejen vyplnit, ale i něčím doložit.
Pokud syn bydlí jinde např. proto, že je uživatelem pobytové sociální služby, má se sociální službou jistě uzavřenu nějakou smlouvu. Tu pak můžete úřadu práce doložit nebo (nechcete-li hned dávat všechny informace o synovi, jeho osobní data apod.) ji úřadu práce k doložení nabídnout.

Pokud by došlo k zamítnutí Vaší žádosti, určitě se nám ozvěte (a pošlete zamítavé rozhodnutí), zkusili bychom hledat další možnosti řešení.

S přáním úspěšného vyřízení.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.