pečuj doma

Ukončení péče a opakovaná podpora v nezaměstnanosti

3.7.2023

Dne 30. 6. 2021 jsem odešla po mnoha letech z mého zaměstnání z důvodu péče o osobu závislou a neměla jsem již zaměstnání, ale náhradní dobu zaměstnání, kdy jsem poskytovala uvedenou péči (osobě blízké, druhý stupeň postižení). Tato péče začala v červenci 2020 (ještě v době mého zaměstnání). Trvala nepřetržitě až do 25. dubna 2023, kdy byla má péče ukončena z důvodu zhoršení zdravotního stavu osoby blízké, která je nyní umístěná ve zdravotnickém zařízení. Dne 26. května 2023 jsem se přihlásila na Úřad práce České republiky. Před tímto nástupem na úřad práce jsem tedy neměla zaměstnání, ale tzv. náhradní dobu poskytování péče osobě závislé. Jelikož doba péče je považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, měla bych mít splněnu podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Aby mohl nárok vzniknout, je třeba doložit náhradní dobu v délce alespoň 12 měsíců, a to v období posledních 2 let. Jelikož jsem pečovala od července 2020 nepřetržitě do 25. dubna 2023, myslím si, že podmínka je splněna. Dne 30. května 2023 jsem podala žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Ale Úřad práce České republiky mi podle ust. § 49 zákona nepřiznává podporu v nezaměstnanosti. Pokud se jedná o podporu v nezaměstnanosti, tak ta mi skončila 31. 5. 2022.

V odůvodnění uvedeného zamítajícího rozhodnutí je uvedeno:
Dne 26. května 2023 jste byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a dne 30. května 2023 jste požádala o podporu v nezaměstnanosti. V posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání Vám uplynula celá podpůrčí doba a to od 1. 7. 2021 do 31. 5. 2022. Po uplynutí této podpúrčí doby jste nedoložila dobu zaměstnání nebo výdělečné činnosti. Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti po uplynutí celé podpůrčí doby nesplňujete podmínku stanovenou zákonem.

Má cenu se proti rozhodnutí odvolávat?

Odpověď

Jako pečující osoba (nemáte-li zaměstnání ani nejste OSVČ) máte právo přihlásit se po skončení péče na úřad práce. Nezáleží na tom, co bylo důvodem skončení péče, nárok na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání máte v každém případě. Pro Vás je však důležité, jak to bude s Vaším nárokem na podporu v nezaměstnanosti.

Máte pravdu v tom, že doba péče je považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, chápu, že tedy očekáváte, že budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Jestli správně rozumím tomu, co Vám napsali z úřadu práce a co píšete Vy, pečovala jste a v době péče jste (po skončení v zaměstnání) byla v evidenci úřadu práce, a to v době od 1. 7. 2021 do 31. 5. 2022. V této době jste také vyčerpala celou dobu, po kterou máte (s ohledem na Váš věk) nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Jelikož jste po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti dále pečovala, a to téměř celý další rok, chápu, že chcete znovu čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Úskalí Vašeho případu však tkví v tom, že jste svoji podpůrčí dobu, tj. dobu, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, vyčerpala a následně jste nepracovala, ale „jen“ pečovala. Vůbec teď nechci zlehčovat náročnost péče jako takové, zákon však v tomto případě rozlišuje dobu pojištění získanou ze zaměstnání a takovou, která byla získána tzv. náhradní dobou pojištění. Věc je v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ošetřena takto:
„§ 49  
(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].
(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

Aby Vám mohl vzniknout nový nárok na podporu v nezaměstnanosti, musela by doba péče trvat buď déle než 2 roky (počítáno od data vyčerpání podpůrčí doby pro podporu v nezaměstnanosti, tj. od 31. 5. 2022) nebo byste musela získat nejméně 6 měsíců doby pojištění, avšak zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.

Pokud jsem tedy správně pochopila Vaši situaci, tak nárok na podporu v této chvíli nemáte. I tak bych však doporučila, abyste na úřadě práce setrvala, a to jednak proto, že Vám mohou pomoci při hledání zaměstnání, ale také proto, že po dobu, kdy jste vedena u úřadu práce, máte státem hrazeno zdravotní pojištění. Nemůže se tedy stát, že Vám vznikne dluh na pojištění. Z doby, kdy není nárok na podporu v nezaměstnanosti, je hrazeno i sociální pojištění, avšak jen po omezenou dobu – 1 roku z doby do 55 let a 3 roky za celý život.

Mrzí mne, že jsem Vám nemohla poskytnout lepší zprávy.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.