pečuj doma

Úmrtí babičky a výplata posledního příspěvku na péči

19.11.2023

Babičce byl uznán 4. stupeň příspěvku na péči, starala se o ni mamka, babička zemřela 3.11. po převozu toho dne v nemocnici, byla tedy od 1.11. do 3.11. v domácí péči... mamka nahlásila úmrtí a bylo jí řečeno, že příspěvek za listopad ještě dostane, chodívá na účet 12. v měsíci, ale příspěvek nedošel. Má na něj nárok?

Odpověď

Děkuji Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátil. Zároveň mi dovolte vyjádřit Vám lítost nad úmrtím Vaší babičky.

Máte však naprosto správné informace. Pokud opečovávaná osoba alespoň část měsíce stráví v domácí péči (byť by to byl jeden jediný den), náleží pečující osobě (nebo osobám) celý příspěvek za daný měsíc.
Vaše maminka postupovala navíc naprosto správně, když jako pečující osoba hned po úmrtí oznámila tuto skutečnost úřadu práce.
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky nároku (a také výplaty) příspěvku na péči, příspěvek Vaší mamince náleží.

Jak tedy postupovat dále?

Připojuji část textu zmiňovaného zákona, kde si můžete přečíst podrobně všechny podmínky, za kterých příspěvek po úmrtí příjemce náleží.
Ty, které jste zmínil (babička nastoupila k hospitalizaci až poté, co část měsíce strávila doma, maminka úmrtí ohlásila, maminka je pečující osoba), potvrzuji. Jsou zde však další a tím i další úskalí, která mohla nedoručení příspěvku na péči způsobit.

Zbývá tedy položit si pár otázek:

Byla maminka vedena jako hlavní pečující osoba u úřadu práce? Či alespoň jako jedna z pečujících? Pokud ano, výplata celého příspěvku jí náleží (pokud pečovala jako hlavní) a nebo část (pokud byla jednou z pečujících).

Byl zasílán příspěvek na účet maminky nebo babičky? Pokud babičky, pak ten je nyní spravován notářem a není do něj přístup. Resp. neměl by být. V takovém případě je třeba oslovit notáře, aby částku příspěvku za měsíc listopad z účtu odebral a předal Vaší mamince, protože příspěvek nespadá do dědictví.

Odešla výplata z úřadu práce, anebo vůbec peníze z úřadu práce neodešly? Napadá mne, že mohlo jít o úřednickou chybu, zpoždění výplaty apod. V takovém případě použijte připojený text zákona a přiložte jej k žádosti o vysvětlení, kterou zašlete (nebo dáte na podatelnu) úřadu práce. Resp. tuto žádost by měla podat Vaše maminka.

Pokud byla maminka vedena u úřadu práce jako hlavní pečující osoba, má právo vstoupit do jednání s úřadem práce, nahlédnout do spisu a zkusit hledat vysvětlení tam. Má právo klást otázky týkající se příspěvku, přestože příjemcem byla babička.

Pokud by maminka na tuto věc neměla sílu (což možná nemá, usuzuji i z toho, že dotaz pokládáte Vy), může někoho zplnomocnit, aby ji v těchto jednáních zastupoval.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(ze dne 16.11.2023)

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.