pečuj doma

Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024

Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.

Odpověď

Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou Vaše obavy o omezení práv a zájmů mentálně postiženého syna zemřelého.

Pokud se jedná o osobu (soudně) omezenou ve svéprávnosti a zemřelý byl jeho opatrovníkem, pak notář (může to však udělat i kdokoli jiný), který bude vyřizovat pozůstalost, informuje opatrovnický soud. Ten zajistí, aby byl synovi ustanoven jiný opatrovník.

Pokud by hrozilo prodlení a bylo třeba vyřizovat různé záležitosti (uzavírání smluv, nakládání s penězi z účtu apod.), kterých není mentálně postižený syn schopen, může se kdokoli z rodiny či blízkých (tedy i Vy) obrátit na soud a žádat, aby byl ustanoven opatrovník pro tyto naléhavé záležitosti ještě před tím, než bude jmenován nový opatrovník.

Další záležitosti (např. dědictví pro mentálně postiženého syna), bude řešit notář, který bude řešit pozůstalost po zemřelém. Je-li syn omezení ve svéprávnosti, pak i v případě, že není schopen nakládat s majetkem a finančními prostředky, nic nebrání tomu, aby byl příjemcem dědictví, na což notář jistě dohlédne.

Co se týče dalších oblastí, přijímání sociálních dávek, čerpání invalidního důchodu, byl-li přiznán, apod., vše patří do kategorie „nakládání s penězi“ a vše by tedy měl řešit opatrovnický soud a následně tímto soudem jmenovaný nový opatrovník.

Pokud se jedná o záležitosti související s bydlením nebo zajišťováním potřeb mentálně postiženého syna, vše by mělo probíhat tak, jako dosud. Příp. na základě poslední vůle po zemřelém nebo dle vyřízení pozůstalosti po zemřelém.

Doufám, že se mi podařilo trochu rozptýlit Vaše obavy o ochranu práv mentálně postiženého syna zemřelého. Pokud jsem však zapomněla zmínit některou důležitou oblast nebo špatně pochopila Vámi položený dotaz, budu ráda, když jej doplníte, abych mohla lépe a přesněji odpovědět.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.