pečuj doma

Uvolnění ze zaměstnání a hrazení pojistného při péči

6.2.2024

Starám se o tchyni s Alzheimerovou nemoci, má 4. stupeň příspěvku na péči, máme již rok zažádáno do domova, který je specializovaný pro tyto osoby, ale zatím nic. Chodím do práce, ale její stav se začíná opět zhoršovat a cítím, že samotná už určitě nemůže zůstávat. Přes den se u ní zatím nějak střídáme s manželem a dcerou, ale je to čím dál náročnější. Nechceme najímat cizího člověka, co by byl u ní. Moje otázka zní, kdybych s ní zůstala doma, musela bych dát v práci výpověď? Nebo se na to vztahuje dlouhodobé ošetřovné? Nebo se musím evidovat na úřadu práce? Kdo by za mě platil zdravotní a sociální pojištění?

Odpověď

Co se týče dlouhodobého ošetřovného, jedná se o dávku určenou tomu, kdo přeruší zaměstnání proto, aby se mohl starat o někoho blízkého, který náhle onemocněl nebo měl úraz, byl hospitalizován (nejméně 4 dny) a po propuštění z nemocnice potvrdí lékař, že trvá potřeba péče ještě dalších nejméně 30 dnů.
Hospitalizace se nevyžaduje u nemocných „v inkurabilním stavu vyžadujícím paliativní péči“.
V takovém případě pak nastupuje k péči někdo z rodiny či přátel (zde je podmínka společné domácnosti s opečovávaným). Dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat až 90 dnů.
Když to zjednoduším, dlouhodobé ošetřovné je určené pro případy, kdy se ze samostatného člověka (nejčastěji seniorského věku) stane více méně ze dne na den člověk (ležící nebo špatně mobilní) závislý na péči okolí.
Zmiňovaných 90 dnů pak slouží k tomu, aby pečující nepřišel ze dne na den o příjem, ale mohl zajistit péči, udržet si zaměstnání a vyřídit vše potřebné, mj. např. příspěvek na péči, který je pak možné čerpat neomezeně dlouhou dobu, resp. po celou dobu, po kterou bude poskytována potřebná péče.
Z výše uvedeného popisu je Vám patrně jasné, že dlouhodobé ošetřovné není dávkou, která by řešila Vaši situaci. Resp. bez zmiňované hospitalizace na ni nárok nevznikne.

Jelikož píšete, že Vaše tchyně má přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni, pak ten, kdo by se o ni staral jako tzv. hlavní pečující osoba, by měl tento příspěvek dostat a měl by mu do jisté míry nahrazovat jeho příjem (že se jedná o náhradu, která patrně Váš příjem nahradí jen z části, si zde asi vysvětlovat nemusíme).
Hlavní pečující osoba by měla být zaznamenána u úřadu práce (pokud byl dosud hlavní pečující osobou někdo jiný, je třeba do 8 dnů na úřadě práce nahlásit změnu pečující osoby viz tento formulář: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/hlaseni-zm-3).
Hlavní pečující osoba má pak státem hrazeno zdravotní pojištění (to, že pečující nárokuje úhradu pojištění státem, je třeba nahlásit co nejdříve na zdravotní pojišťovně a doložit potvrzením od úřadu práce) a sociální, čili důchodové pojištění (uznání doby péče jako tzv. náhradní doby pojištění důchod se žádá po skončení péče, opět s potvrzením úřadu práce, kde bude uvedeno, od kdy do kdy péče trvala).

Co se týče zaměstnavatele, zde je to bohužel velmi obtížné. Máte-li vstřícného zaměstnavatele, můžete požádat o neplacené volno, změnu pracovní doby, kombinaci s home office apod. Pokud vstřícný není, budete muset pracovní poměr ukončit.

Přihlásit na úřadě práce se můžete, ale nemusíte, dokonce by Vám měl vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud máte v posledních 2 letech odpracováno nejméně 12 měsíců). Hlásit se však nemusíte, protože, jak jsem uvedla výše, sociální i zdravotní pojištění by Vám bylo hrazeno z titulu „hlavní pečující osoby“ o osobu závislou s přiznaným příspěvkem na péči IV. stupně.
Pokud byste se chtěla na úřadě práce přihlásit, nezapomínejte na to, že se tím stanete uchazečem o zaměstnání. Tj. měla byste se aktivně podílet na hledání zaměstnání a zaměstnání (byť na zkrácený úvazek) byste měla být schopna také přijmout a vykonávat.
Je tedy na zvážení, zda chcete, aby pro Vás úřad práce vyhledával nějaké zaměstnání, když to stávající byste kvůli péči vykonávat nemohla.
Je-li to však tak, že máte v současné době velmi náročné zaměstnání, které je s péčí zcela neslučitelné, ale jiné (lehčí, kombinované např. částečně s home office) byste spolu s péčí vykonávat mohla, pak hledání zaměstnání prostřednictvím úřadu práce pochopitelně smysl dává.

Poslední, co mne v souvislosti s Vaším dotazem napadá, je otázka umístění manželovy maminky do zařízení pro osoby s alz. demencí. Máte patrně na mysli domov se zvláštním režimem. Píšete, že máte zažádáno již rok a že se zatím nic neděje.
Napadá mne, zda to není proto, že před rokem, kdy jste žádali, nebyl zdravotní stav tchyně ještě tolik vážný, tj. péči jste zvládali a umístění pro Vás ještě nebylo tak důležité. Zatímco dnes je situace mnohem závažnější a umístění byste tedy chtěli nějak „uspíšit“.
Pokud je tomu tak, pak začněte tím, že zvolené zařízení zkontaktujete, situaci jim popíšete a požádáte o uspíšení. Správný postup zařízení by měl být takový, že jednak pohovorem s Vámi a jednak tzv. sociálním šetřením prověří celou situaci maminky a tzv. ji „obodují“. Čím více bodů, tím vyšší místo mezi žadateli a tím také bližší doba umístění.
Dnes již to není tak jako v minulosti, kdy si žadatel místo v domově tzv. vyčekal. Naopak, dnes může být žadatel, který má „lehčí“ situaci a méně bodů, v pořadníku i několik let a ten, jehož situace je opravdu vážná (je nesamostatný, nemá se o něho kdo postarat, bydlí v bariérové domácnosti apod.), může být umístěn téměř okamžitě. Samozřejmě jakmile se uvolní místo.
Pokud Vámi vybrané zařízení je opravdu plné a i přes zohlednění všech skutečností je jasné, že byste čekali na místo velmi dlouho, pak můžete zkusit podat žádost do jiného zařízení. Nic nebrání tomu mít zažádáno o umístění v několika zařízeních (jediným limitem je Váš čas a možnosti takové zařízení hledat, navštívit, o umístění vyjednávat apod.). Jiné vhodné zařízení můžete vyhledávat např. v registru poskytovatelů sociálních služeb zde: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Výhodou zařízení, která jsou v tomto registru uvedena, je skutečnost, že jsou státem tzv. registrována a mělo by být tedy (státem) dohlíženo na jejich kvalitu, resp. kvalitu jejich služeb a měli by dodržovat všechna zákonem daná pravidla a omezení (např. zastropování cen, dodržování smluv, standardů kvality apod.).

Nepodaří-li se Vám v registru žádné vhodné zařízení vyhledat nebo bydlíte na místě, kde je jen jedno zařízení, pak další možností je obrátit se na sociální odbor. Pozor, teď nemám na mysli úřad práce, ale sociální pracovníky na obci, tj. sociální odbor, kde je např. odbor péče o děti, o zdravotně postižené apod. Pokud byste nevěděla, jak jej vyhledat, napište nám obec nebo městskou část, kde bydlíte, resp. tchyně a my Vám adresu vyhledáme.
Pracovníci sociálního odboru mohou jednak podpořit Vaši žádost v domově se zvláštním režimem a pomoci s umístěním, měli by však pomoci vyhledat další zařízení nebo i jiné sociální služby, které by pomohly řešit Vaši situaci. Možností je možná více než si v této chvíli myslíte.

Je mi jasné, že Vás čeká nelehké zařizování, rozhodování a zvažování všech pro a proti. Pokud by vám bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás opět obrátit, ráda vám vše vysvětlím, příp. poskytnu další informace.

S přáním spokojenosti Vám i Vaší tchyni.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.