pečuj doma

Výpočet důchodu při kombinaci péče a práce

16.6.2024

Můžu pro vypočtení důchodu žádat o vyloučení doby pojištění pouze na část doby, která se kryje s náhradní dobou péče? Během péče o dítě do čtyř let jsem pracovala pouze na 0,1 úvazku (chodila jsem učit dvě hodiny týdně - roční vyměřovací základ 2 778 Kč celkem 122 dní, rok 1995). Předpokládám, že tuto dobu pojištění by bylo asi lepší vyloučit a započítat náhradní dobu péče v průběhu celé mateřské a rodičovské dovolené (4 roky). Během náhradní doby péče o osobu závislou na péči ve III. stupni (trvající od roku 2015) by však bylo lepší cca dva roky započítat dobu pojištění (pracovala jsem z domova jako OSVČ po nocích s nadprůměrným vyměřovacím základem). Je nutné započítat buď jen náhradní dobu péče, nebo jen dobu pojištění, nebo je možná nějaká forma kombinace?

Odpověď

Vylučuje se vždy doba jako celek (nelze si vybrat výhodnější části).

Vychází se zde z § 16 odst. 7 zák. č. 155/1995 Sb.

(7) Doby uvedené v odstavci 4 větě třetí písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou účasti na pojištění podle § 6, s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první; u osob účastných pojištění podle § 6 se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc nebo poměrnou část tohoto měsíce, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Věty první až třetí se použijí přiměřeně též pro vyloučené doby uvedené v odstavci 4 větách první a druhé, pokud se kryjí s dobami uvedenými v části věty první před středníkem. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).

Můžete vyloučit dobu péče o dítě do čtyř let, resp. v té době dosahovanou dobu pojištění, ale péči o osobu závislou ponechat tak, aby byla započtena práce (resp. doba pojištění, kdy jste dosahovala nadprůměrného vyměřovacího základu).

Můžete úřadu následně po výpočtu důchodu adresovat námitku, příp. v mezičase, pokud již důchod pobíráte, tak žádost:

„ŽÁDÁM O VYLOUČENÍ DOBY POJIŠTĚNÍ, KTERÁ SE KRYJE S NÁHRADNÍ DOBOU PÉČE v období od ... do ..., POKUD TO ZVÝŠÍ MŮJ VYPOČTENÝ DŮCHOD.

Pokud ke zvýšení nedojde, vezměte moji námitku jako bezpředmětnou.“

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.