pečuj doma

Výživné a sirotčí důchod pro vysokoškolačku

30.6.2024

Prosím o radu pro vnučku. Je přijatá na vysokou školu v jiném městě, než bydlí - s matkou nemají dobrý vztah. Ta jí řekla, že jí nedá její sirotčí důchod, ale jen nějakou část - prý si musí doma platit výdaje spojené s domem, má na něm nějaký díl po svém zemřelém otci. Může to dcera po vnučce vyžadovat? Víme, že už může zažádat, aby jí sirotčí důchod chodil na její účet. Ale musí pro OSSZ dodat potvrzení o přijetí na VŠ, které nejdříve podepíše její matka, a ta to odmítla. Ještě se chci zeptat, zda by jí měla po dobu studií finančně přispívat - prý ne, protože je vdova a má doma další nezaopatřené dítě, které má taky sirotčí důchod.
Vaše čtenářka (pečující o těžce postiženého syna)

Odpověď

Sirotčí důchod je od 18 let dávkou nezaopatřeného pozůstalého dítěte a matka není oprávněna s ním nakládat bez dohody se zletilou dcerou.

Potvrzení o studiu dodává na samostatném formuláři a matčin souhlas k tomu není potřeba (na formuláři je jen podpis příjemce důchodu, a to může již podepsat sama). Je akorát možné, že je matka vyzvána u dalších nezletilých, aby studium dodala ona a současně od dcery potřebuje její studium k udržení svého vdovského důchodu a dcera tak nemá fakticky formulář k dispozici. Lze si ho vyžádat na ČSSZ.

Dcera, pokud má nějaké závazky k nemovitosti či bydlení u matky, jako běžný dospělý člověk, by je měla řešit. Je tedy pravděpodobné, že ze sirotčího důchodu bude třeba hradit podíl na nákladech bydlení, na opravě domu... vše je ale o dohodě majitelů domu, případně o uznání nákladů na domácnost.

Pokud dcera bude bydlet mimo domácnost matky (trvale), pak si hradí své bydlení a nehradí bydlení matce.

Co se týče výživného od matky, každé nezaopatřené dítě má právo na výživu od svého rodiče po dobu, kdy není schopné se živit samo. Jeví se, že dcera by měla mít nárok na výživné od matky. Výživné by se mělo kopírovat životní úroveň matky. K odhadu lze využít TABULKU S DOPORUČENÝM VÝŽIVNÝM STANOVOVANÉ SOUDEM 2022: https://www.ceska-justice.cz/2022/09/ministerstvo-pripravilo-novou-tabulku-s-doporucenou-vysi-vyzivneho-melo-by-cinit-az-petinu-prijmu/

Pokud s matkou není dohoda o výživném, měla by se dcera obrátit na soud s návrhem na stanovení vyživovací povinnosti matce.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.