pečuj doma

Vznikne nárok na příspěvek na mobilitu a parkovací průkaz?

16.10.2023

Přišlo nám vyrozumění, naše babička (82 let) bude mít příspěvek na péči 2. stupně. Nezvládá mobilitu, stravování, tělesnou hygienu, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost. Má problémy s páteří a s klouby, chodí s berlemi a velmi špatně. Myslíte si, že by jí měl být schválen příspěvek na mobilitu? Jak se to zkoumá? Babičku vozíme autem k lékařům, občas na návštěvy nebo i do divadla. Praktický lékař je u nás v obci, ostatní 20 km daleko ve městě. A může mít nějaké výhody při parkování?

Odpověď

Co se týče podmínek nároku na příspěvek na mobilitu, zde jsou podmínky pro přiznání úplně jiné než u příspěvku na péči. V minulosti to tak sice bylo, že příspěvek na mobilitu byl přiznáván v případě, že byla uznána závislost u příspěvku na péči v oblasti mobility (teď trochu zjednodušuji), je to však již velmi dávno a toto nastavení již dnes neplatí.

Nárok na příspěvek na mobilitu je upraven zákonem č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Dle tohoto předpisu mají na příspěvek na mobilitu nárok všichni držitelé průkazu OZP II. nebo III. stupně (tj. průkaz ZTP nebo ZTP/P).

Aby mohl nárok na příspěvek na mobilitu vzniknout, že tedy třeba požádat o průkaz OZP. Nicméně žádost o příspěvek na mobilitu doporučuji podávat spolu se žádostí o průkaz OZP. Je to proto, že tuto měsíční dávku je možné nárokovat ode dne podání žádosti. Pokud byste podali žádost až ve chvíli, kdy bude přiznán průkaz OZP, zpětné doplacení příspěvku na mobilitu by babičce nemuselo být uznáno.

Formulář pro podání žádosti o průkaz OZP najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Formulář pro podání žádosti o příspěvek na mobilitu pak zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu

Obě žádosti připojuji také jako pdf:
Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
Žádost o příspěvek na mobilitu

Co bych Vám však doporučovala ještě před podáním žádosti, je prověřit, zda babička splňuje kritéria pro přiznání průkazu OZP. Podmínky jsou totiž poměrně přísné, a ač to může působit nelogicky, nárok není posuzován podle „potřebnosti průkazu“, tj. podle toho, jak babička špatně chodí, její obtíže s páteří a klouby, že potřebuje doprovod a také, aby byla přepravována autem např. k lékařům či na jednání s úřady, ale podle toho, zda má některou z „oprávněných“ diagnóz.

To, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z diagnóz, posuzuje posudkový lékař. Posudkový lékař, resp. posudková komise vychází při posuzování zdravotního stavu žadatele o průkaz z jeho zdravotnické dokumentace (kterou si vyžádá od praktického lékaře).

Jak vyplývá ze č. zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, je povinností nás všech informovat svého praktického lékaře o všech nemocech a léčbě, kterou jsme prodělali (tj. i tam, kam nás lékař nedoporučil, tj. např. na pohotovost v případě úrazu apod.). Posudková služba tedy předpokládá, že praktický lékař má všechny informace a pro posouzení nároku se obrací na praktického lékaře se žádostí o vyplnění komplexní zprávy o zdravotním stavu.
Pokud máte s lékařem babičky „problematické“ vztahy, před řízením o průkazu OZP jej kontaktujte a zajistěte, aby zpráva pro posudkovou službu byla správně vyplněna.
Mimochodem, tuto věc doporučuji u všech řízení o dávkách pro OZP.

Posudkový lékař vypracuje posudek o zdravotním stavu, kde v posudkovém závěru uvádí, ke kterému z onemocnění uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., přirovnal zdravotní stav žadatele. 
Pozor, pro laika může být matoucí, že tam není uvedeno, že se jedná např. o autismus, hluchotu nebo vadu zraku apod. Je tam skutečně uvedeno jen vyhláška, odst. (1., 2. nebo 3.) a písmeno.
Případně tam může být uvedeno, že zdravotní stav neodpovídá žádné z nemocí a vad uvedených ve vyhlášce. V takovém případě je pak nárok zamítnut.

Posudek je podkladem pro vydání rozhodnutí úřadem práce. Úřad práce o obsahu posudku nejedná (a to bohužel ani v případech, kdy by měl), jen „otrocky“ převezme závěr a na jeho základě vydá rozhodnutí.
Vyjednávat a přesvědčovat pracovnici úřadu práce je tedy zcela zbytečné (jejich pravomoc je naprosto minimální).

Aby mohl nárok vzniknout, je třeba porovnat zdravotní stav s diagnózami dle vyhlášky (ke stažení).  Pokud zdravotní stav žádné z diagnóz neodpovídá (byť je sebezávažnější), je cesta k průkazu mírně řečeno složitá. Mohu v takovém případě postup doporučit, ale výsledek je velmi nejistý.
Pokud však zdravotní stav některé z diagnóz odpovídá, ukažte text vyhlášky odbornému lékaři babičky a požádejte ho, aby vypracoval zprávu, z které tato skutečnost vyplyne. Tj. odborný lékař popíše zdravotní stav tak, aby bylo jasné, že se jedná o diagnózu dle vyhlášky. Tuto zprávu pak předejte praktickému lékaři a kopii si uschovejte pro případ, že bude třeba podávat odvolání.
Pozor, žádný (běžný) lékař není oprávněn potvrdit, že zdravotní stav babičky odpovídá vyhlášce. Toto oprávnění má jen lékař s atestací z posudkového lékařství.
K připojeném textu vyhlášky jsem (zeleným písmem) připsala, ke kterým stupňům průkazu se které diagnózy vztahují.

Co se týče parkování a přepravování babičky, zde jsou dvě možnosti. Co se týče přepravování, tak s ohledem na špatnou dostupnost odborných lékařů v místě, kde babička bydlí, můžete požádat o přepravu od zdravotní pojišťovny. Tuto přepravu by měl předepsat babičce praktický lékař. Nejedná se o přepravu sanitou ani rychlou záchrannou službou, ta slouží pro případy, kdy se jedná o akutní záležitost (v takovém případě není potřeba doporučení praktického lékaře).
Jde o tzv. zdravotnickou přepravu. Tu právě předepíše praktický lékař a objednat ji můžete i s určitým předstihem (s ohledem na plánované termíny vyšetření a ošetření) a hradí ji zdravotní pojišťovna ze zdravotního pojištění. Pro její čerpání tedy není třeba mít přiznaný příspěvek na mobilitu. Čerpat ji tedy pro babičku můžete klidně hned na další naplánovanou kontrolu u lékaře.

Parkování jako takové je možné „ošetřit“ parkovacím průkazem. Ten opravňuje svého držitele k parkování na vyhrazených parkovacích místech (nejen pro vozíčkáře), a tím i před zdravotnickým zařízením nebo v areálech nemocnic a podobně.
Nárok na parkovací průkaz je také podmíněn přiznáním průkazu ZTP nebo ZTP/P (podmínky ke stažení). Po přiznání průkazu OZP úřadem práce je třeba se obrátit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádat o parkovací průkaz.

Jak tedy vidíte, podání žádosti o průkaz OZP se patrně nevyhnete. Přiznáním průkazu Vám však vznikne několik dalších nároků.

Možná Vás bude zajímat i jedna věc, která s výše uvedeným souvisí, a tou je osvobození od dálničních poplatků. Mnoho lidí si myslí, že parkovací průkaz nahrazuje dálniční známku. Ve skutečnosti to tak úplně není. Jde o to, že nárok na osvobození od dálničních poplatků vzniká držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Průkazy jako takové by měla na dálnicích kontrolovat policie, když kontroluje, zda mají řidiči vylepeny dálniční známky.
Praxe je ovšem taková, že policie sleduje, která auta mají dálniční známky a ta, která je nemají, zastavují a kontrolují jejich doklady nebo je pokutují. Když však policista vidí za okénkem vozu parkovací průkaz, nechá automobil rovnou projet, protože ví, že parkovací průkaz by měl mít jen ten, kdo má průkaz ZTP nebo ZTP/P. Na kontrolu průkazu však v praxi ve většině případů vůbec nedojde.

Pokud by Vám bylo cokoli nejasného, neváhejte se na nás znovu obrátit, ráda Vám dovysvětlím vše potřebné.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.