pečuj doma

Po úrazu pobírám rentu, zvažuji ještě péči nebo práci

19.2.2023

Mám invalidní důchod 2. stupně následkem pracovního úrazu a jsem na úřadu práce. Když pošlu každý měsíc potvrzení, že jsem v evidenci, pojišťovna mi vyplatí rentu. Hledají mi práci na 4-6 hodin z důvodu omezení chůze, amputace palce a prstu. Práci bych mohl mít nebo můžu pečovat o invalidního bratra, který má příspěvek na péči IV. stupeň, úplná závislost, o kterého se stará otec. Ptám se, jestli bych nepřišel o rentu, jestli by mi bratr dával celou částku, kterou dostává, nebo mi dá půl. Jak se to počítá a na co mám nárok, když o někoho pečuji. Na úřadu práce mi přepočítají rentu, když mi zvednou důchod.

Odpověď

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 271b zákoníku práce), lidově nazývaná renta, se hradí při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Pokud nepracujete a jste evidován na Úřadu práce, tak se za výdělek považuje výše minimální mzdy platná v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Tj. Váš původní průměrný příjem minus důchod minus minimální mzda a to, co zbyde, je výše renty.

Pokud ale nepracujete ze své vůle (např. odmítnete zaměstnání), pak se odečte jako výdělek pravděpodobný příjem. Pokud nebudete pracovat, protože se budete starat o bratra – je to Vaše vůle nepracovat. Proto se odečte pravděpodobný výdělek, jehož byste dosáhl při práci odpovídající Vašim schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již byste prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránila okolnost, že pečujete o bratra. K tomuto postupu je i soudem rozhodnutý spor (judikát ke stažení).
Některé pojišťovny takto odečtou výdělek, který za péči obdržíte.
Výpočet renty by pak vypadal: Váš původní příjem minus důchod minus pravděpodobný výdělek (příp. úhrada za péči), co zbyde, by byla výše renty.

Ptáte se dále, co by Vám za péči bratr platil? To záleží na dohodě mezi bratrem a Vámi. Toto není nikde regulované. Bratr má z příspěvku na péči uhradit péči, kterou potřebuje, ale s kým se na péči domluví, jakou částku si domluví a kdo bude ochoten se za dohodnuté podmínky starat, to je otázkou. Tedy tady se obraťte na bratra, o co by stál, co potřebuje, co za to nabízí a podle toho se rozhodujte.
Jen pokud budete pečující osobou, tak je potřeba Vás nahlásit jako pečující na Úřad práce a z titulu péče pak za Vás může být hrazeno zdravotní pojištění a případně Vám doba péče může být započtena do důchodu.

Do důchodu si pak nezapomeňte nechat potvrdit i výši vyplácené renty. ČSSZ tuto informaci nemá automaticky, a kdybyste si ji později sám nedoložil, měl byste nižší starobní důchod.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.