pečuj doma

Po úrazu pobírám rentu, zvažuji ještě péči nebo práci

19.2.2023

Mám invalidní důchod 2. stupně následkem pracovního úrazu a jsem na úřadu práce. Když pošlu každý měsíc potvrzení, že jsem v evidenci, pojišťovna mi vyplatí rentu. Hledají mi práci na 4-6 hodin z důvodu omezení chůze, amputace palce a prstu. Práci bych mohl mít nebo můžu pečovat o invalidního bratra, který má příspěvek na péči IV. stupeň, úplná závislost, o kterého se stará otec. Ptám se, jestli bych nepřišel o rentu, jestli by mi bratr dával celou částku, kterou dostává, nebo mi dá půl. Jak se to počítá a na co mám nárok, když o někoho pečuji. Na úřadu práce mi přepočítají rentu, když mi zvednou důchod.

Odpověď

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 271b zákoníku práce), lidově nazývaná renta, se hradí při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Pokud nepracujete a jste evidován na Úřadu práce, tak se za výdělek považuje výše minimální mzdy platná v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Tj. Váš původní průměrný příjem minus důchod minus minimální mzda a to, co zbyde, je výše renty.

Pokud ale nepracujete ze své vůle (např. odmítnete zaměstnání), pak se odečte jako výdělek pravděpodobný příjem. Pokud nebudete pracovat, protože se budete starat o bratra – je to Vaše vůle nepracovat. Proto se odečte pravděpodobný výdělek, jehož byste dosáhl při práci odpovídající Vašim schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již byste prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránila okolnost, že pečujete o bratra. K tomuto postupu je i soudem rozhodnutý spor (judikát ke stažení).
Některé pojišťovny takto odečtou výdělek, který za péči obdržíte.
Výpočet renty by pak vypadal: Váš původní příjem minus důchod minus pravděpodobný výdělek (příp. úhrada za péči), co zbyde, by byla výše renty.

Ptáte se dále, co by Vám za péči bratr platil? To záleží na dohodě mezi bratrem a Vámi. Toto není nikde regulované. Bratr má z příspěvku na péči uhradit péči, kterou potřebuje, ale s kým se na péči domluví, jakou částku si domluví a kdo bude ochoten se za dohodnuté podmínky starat, to je otázkou. Tedy tady se obraťte na bratra, o co by stál, co potřebuje, co za to nabízí a podle toho se rozhodujte.
Jen pokud budete pečující osobou, tak je potřeba Vás nahlásit jako pečující na Úřad práce a z titulu péče pak za Vás může být hrazeno zdravotní pojištění a případně Vám doba péče může být započtena do důchodu.

Do důchodu si pak nezapomeňte nechat potvrdit i výši vyplácené renty. ČSSZ tuto informaci nemá automaticky, a kdybyste si ji později sám nedoložil, měl byste nižší starobní důchod.

Mgr. Radka Pešlová

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Pronájem výminku matce opatrovaného

24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.