pečuj doma

Žádat o navýšení příspěvku na péči, nebo se odvolat?

13.6.2022

Pečuji o matku a bude mi zasláno rozhodnutí o příspěvku na péči 1. stupně. Bohužel v době, kdy pracovnice ÚP Bruntál prováděla šetření v domácnosti, tak matka byla relativně mobilní a zvládala určité věci. Během měsíce se stav rapidně zhoršil, a proto jsem zajistil u praktické lékařky lékařskou zprávu zohledňující aktuální stav. Tuto zprávu jsem předal posudkové komisi OSSZ, aby stav matky byl zohledněn v posudku. Bohužel i přesto posudek neodráží stav matky (nezvládá více bodů základních životních potřeb, než je uvedeno v posudku). Je lepší se proti posudku odvolat či je lepší požádat o navýšení stupně 2? Pracovnice ÚP mi řekla, že je lepší odvolání, než žádat o navýšení... Ale já se obávám, že odvolací komise bude posuzovat jen stav matky v době podání žádosti.

Odpověď

Zde je těžké poradit…

Posudkové lékařství (a tím i ÚP) se hájí tvrzením, že se zkoumá stav k podání žádosti. Ale z logiky věci, kdyby tomu tak bylo – muselo by celé řízení probíhat v jeden inkriminovaný den a nesmělo by se přihlížet třeba i ke třem měsícům starým zprávám. Nicméně – právně se zkoumá k okamžiku řízení, ale je již projudikováno, že lze lékařské zprávy dodávat i v průběhu řízení.

Tedy zde platí, že je možné v průběhu řízení (do vydání rozhodnutí) dokládat svá tvrzení a dokazovat (z Vaší strany dodávat lékařské zprávy).

Úřad má dokonce právo rozhodnout, že v čase od … do … byl nárok na nižší příspěvek a v čase od … do … na vyšší.

Ale jak se k dané situaci postaví odvolací orgán, to opravdu těžko soudit. Pokud byste nyní měl zprávy s pojmenováním zhoršení, uvedením konkrétního nezvládání, pak by pravděpodobně mohl odvolací orgán připustit změnu zpětně. Ale také může rozhodnout, že vady v řízení ani při stávajících zprávách nevidí (někdy není snadné najít v úvaze posudkových lékařů logiku).

Já osobně jsem velmi zastáncem opravných prostředků, tj. odvolávat se. Ale u Vás mě překvapuje, že je to pracovnice, která Vás k odvolání spíše nabádá – to nebývá tradiční (pracovnice velmi často doporučují se neodvolávat, chvíli počkat a podat novou žádost/resp. žádost o zvýšení). Současně mě překvapuje, že spíše chcete podat novou žádost.

Jsem daleka si myslet, že mám patent na rozum, a tak raději uvedu – máte-li nějaký pocit, zamyslete se, jak často Vám intuice napomohla. Pokud je to podobný pocit, udělejte to podle sebe. Vy jste u toho byl, Vy z toho máte možná opravdu správný pocit.

V čem je akorát rozdíl:

Pokud Vám (resp. mamince) PNP ve vyšším stupni bude přiznán, bude přiznán jen od podání nové žádosti. U odvolání je šance dostat PNP přiznaný zpětně od původní žádosti. Ale také to nemusí vyjít a několik měsíců řízení přijde vniveč…

Držím pěsti, abyste se rozhodl pro Vás nejvhodnějším způsobem.

Mgr. Radka Pešlová

Doplnění dotazu

Pokud by probíhalo odvolání proti rozhodnutí o přiznání příspěvku 1. stupně, tak je pravděpodobné, že stav matky se bude vzhledem k polymorbiditě dále zhoršovat. Předpokládám správně, že bych musel nejprve vyčkat na rozhodnutí odvolacího orgánu, a až pak pořádat o navýšení příspěvku? Nebo mohu žádat o zvýšení i v době, kdy probíhá odvolací řízení?
A ještě poslední dotaz... pokud by ani odvolání nic nezměnilo, existuje ještě nějaká jiná zákonná možnost, jak zvrátit dané rozhodnutí?
(red. kráceno)

Odpověď

V době probíhajícího řízení (tedy do doby vydání rozhodnutí) ÚP Vaši novou žádost odloží jako duplicitní. Tedy ji sice podat můžete, ale nebude vyřízena, protože běží řízení.

Co se týče nového sociálního šetření, tak tady nebude aktivní posudkový lékař. Naopak nápravu by měla provést ona úřednice (zaměstnankyně ve služebním poměru k Úřadu práce). Ta je oprávněna naznat, že je třeba doplnit dokazování a sociální šetření provést. Dokáži si ale představit, že právě posudkový lékař, díky tvrzení o zhoršení, možná svoji úvahu upraví. Ale doporučuji tlačit především na sociální pracovnici, aby vykonala doplňující sociální šetření.

Další možností, pokud by snad pak ani odvolací řízení nedopadlo dobře, je žaloba ke krajskému soudu v rámci správního soudnictví.

Snad k ní ale nebudete muset dojít.

Posílám Vám navíc ještě poučení (ke stažení), které v přípravě na odvolací řízení poskytujeme tazatelům. Snad by Vám to i umožnilo se do odvolacího řízení přichystat. Dále doporučuji články z našich novin, kde právě úskalí řízení o PNP popisuji:

https://www.mskruh.cz/media/files/pecujemedoma_2022-01.pdf
https://www.mskruh.cz/media/files/pecujeme-doma_2022_02.pdf
https://www.mskruh.cz/media/files/pecujemedoma_2022-03.pdf

Mgr. Radka Pešlová

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.