pečuj doma

Žádat o navýšení příspěvku na péči, nebo se odvolat?

13.6.2022

Pečuji o matku a bude mi zasláno rozhodnutí o příspěvku na péči 1. stupně. Bohužel v době, kdy pracovnice ÚP Bruntál prováděla šetření v domácnosti, tak matka byla relativně mobilní a zvládala určité věci. Během měsíce se stav rapidně zhoršil, a proto jsem zajistil u praktické lékařky lékařskou zprávu zohledňující aktuální stav. Tuto zprávu jsem předal posudkové komisi OSSZ, aby stav matky byl zohledněn v posudku. Bohužel i přesto posudek neodráží stav matky (nezvládá více bodů základních životních potřeb, než je uvedeno v posudku). Je lepší se proti posudku odvolat či je lepší požádat o navýšení stupně 2? Pracovnice ÚP mi řekla, že je lepší odvolání, než žádat o navýšení... Ale já se obávám, že odvolací komise bude posuzovat jen stav matky v době podání žádosti.

Odpověď

Zde je těžké poradit…

Posudkové lékařství (a tím i ÚP) se hájí tvrzením, že se zkoumá stav k podání žádosti. Ale z logiky věci, kdyby tomu tak bylo – muselo by celé řízení probíhat v jeden inkriminovaný den a nesmělo by se přihlížet třeba i ke třem měsícům starým zprávám. Nicméně – právně se zkoumá k okamžiku řízení, ale je již projudikováno, že lze lékařské zprávy dodávat i v průběhu řízení.

Tedy zde platí, že je možné v průběhu řízení (do vydání rozhodnutí) dokládat svá tvrzení a dokazovat (z Vaší strany dodávat lékařské zprávy).

Úřad má dokonce právo rozhodnout, že v čase od … do … byl nárok na nižší příspěvek a v čase od … do … na vyšší.

Ale jak se k dané situaci postaví odvolací orgán, to opravdu těžko soudit. Pokud byste nyní měl zprávy s pojmenováním zhoršení, uvedením konkrétního nezvládání, pak by pravděpodobně mohl odvolací orgán připustit změnu zpětně. Ale také může rozhodnout, že vady v řízení ani při stávajících zprávách nevidí (někdy není snadné najít v úvaze posudkových lékařů logiku).

Já osobně jsem velmi zastáncem opravných prostředků, tj. odvolávat se. Ale u Vás mě překvapuje, že je to pracovnice, která Vás k odvolání spíše nabádá – to nebývá tradiční (pracovnice velmi často doporučují se neodvolávat, chvíli počkat a podat novou žádost/resp. žádost o zvýšení). Současně mě překvapuje, že spíše chcete podat novou žádost.

Jsem daleka si myslet, že mám patent na rozum, a tak raději uvedu – máte-li nějaký pocit, zamyslete se, jak často Vám intuice napomohla. Pokud je to podobný pocit, udělejte to podle sebe. Vy jste u toho byl, Vy z toho máte možná opravdu správný pocit.

V čem je akorát rozdíl:

Pokud Vám (resp. mamince) PNP ve vyšším stupni bude přiznán, bude přiznán jen od podání nové žádosti. U odvolání je šance dostat PNP přiznaný zpětně od původní žádosti. Ale také to nemusí vyjít a několik měsíců řízení přijde vniveč…

Držím pěsti, abyste se rozhodl pro Vás nejvhodnějším způsobem.

Mgr. Radka Pešlová

Doplnění dotazu

Pokud by probíhalo odvolání proti rozhodnutí o přiznání příspěvku 1. stupně, tak je pravděpodobné, že stav matky se bude vzhledem k polymorbiditě dále zhoršovat. Předpokládám správně, že bych musel nejprve vyčkat na rozhodnutí odvolacího orgánu, a až pak pořádat o navýšení příspěvku? Nebo mohu žádat o zvýšení i v době, kdy probíhá odvolací řízení?
A ještě poslední dotaz... pokud by ani odvolání nic nezměnilo, existuje ještě nějaká jiná zákonná možnost, jak zvrátit dané rozhodnutí?
(red. kráceno)

Odpověď

V době probíhajícího řízení (tedy do doby vydání rozhodnutí) ÚP Vaši novou žádost odloží jako duplicitní. Tedy ji sice podat můžete, ale nebude vyřízena, protože běží řízení.

Co se týče nového sociálního šetření, tak tady nebude aktivní posudkový lékař. Naopak nápravu by měla provést ona úřednice (zaměstnankyně ve služebním poměru k Úřadu práce). Ta je oprávněna naznat, že je třeba doplnit dokazování a sociální šetření provést. Dokáži si ale představit, že právě posudkový lékař, díky tvrzení o zhoršení, možná svoji úvahu upraví. Ale doporučuji tlačit především na sociální pracovnici, aby vykonala doplňující sociální šetření.

Další možností, pokud by snad pak ani odvolací řízení nedopadlo dobře, je žaloba ke krajskému soudu v rámci správního soudnictví.

Snad k ní ale nebudete muset dojít.

Posílám Vám navíc ještě poučení (ke stažení), které v přípravě na odvolací řízení poskytujeme tazatelům. Snad by Vám to i umožnilo se do odvolacího řízení přichystat. Dále doporučuji články z našich novin, kde právě úskalí řízení o PNP popisuji:

https://www.mskruh.cz/media/files/pecujemedoma_2022-01.pdf
https://www.mskruh.cz/media/files/pecujeme-doma_2022_02.pdf
https://www.mskruh.cz/media/files/pecujemedoma_2022-03.pdf

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.