pečuj doma

Žadatel o příspěvek na péči mění trvalý pobyt

10.11.2023

Nepodařilo se mi vyhledat informaci, jak se řeší, když žadatel o příspěvek na péči během řízení změní trvalý pobyt. Teď je řízení ve fázi, kdy bylo zasláno usnesení z Úřadu práce o přerušení řízení s odůvodněním, že příslušná OSSZ provádí posouzení stupně závislosti. A od OSSZ mi přišla výzva k předložení podkladů pro posouzení zdravotního stavu, do 15 kalendářních dnů (žádost od ÚP obdrželi 26.10.2023). Výzvu jsem na poště převzala 2.11.2023. Mám právo žádat o přeposlání spisu a posouzení stupně závislosti v novém místě trvalého bydliště? Je toto uvedeno v nějakém zákoně?

Odpověď

Podmínky řízení (nároku, kritéria pro přiznání a další) týkající se příspěvku na péči jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pravidla pro jednání úřadu, nahlížení do spisu a další týkající se obecných postupů úřadů jsou upraveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Postupy a pravidla pro posudkovou službu jsou upraveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Tolik tedy k tomu, které předpisy řízení o příspěvku na péči řeší. V praxi je celé řízení velmi složité a předávání podkladů mezi úřady hodně komplikované. Jakékoli zasahování (a změny) tedy není vůbec snadné, digitalizace českých úřadů je stále ještě v začátcích.

V této souvislosti je třeba říci, že jako účastník řízení máte povinnost všechny změny týkající se příspěvku na péči, jeho čerpání, využívání, pečujících osob a tím i záležitosti týkající se Vašeho pobytu, hlásit do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, úřadu práce.

Co se týče toho, kdo bude Váš nárok posuzovat, zde se obávám, že máte jen omezené možnosti určovat, kdo by měl Váš nárok posuzovat. Jde-li Vám o to, kdo se bude posuzováním žádosti zabývat, velmi pravděpodobně řízení dokončí posudková služba, které již byla věc předána. Podle toho, co píšete, jste již výzvu o doložení dokladů obdržela, žádat tedy v této chvíli, aby případ převzala jiná komise např. v jiném kraji, je celkem nestandardní.
Jde-li Vám o to, že máte např. z minulosti s touto posudkovou službou špatnou zkušenost (např. došlo k nesprávnému posouzení, cítíte, že jsou vůči Vám zaujati apod.), pak je škoda, že jste tuto věc neřešila dříve, tj. již při podávání žádosti.
Pokud jste však vůči této posudkové službě v minulosti podávala stížnost (např. pro nějaké její pochybění), je vše naprosto v pořádku a s odvoláním na tuto stížnost můžete tzv. námitku podjatosti podat i nyní. Čím dříve, tím lépe. Zašlete ji přímo na posudkovou službu a na vědomí úřadu práce.
Pokud se o nic takového nejedná, pak ponechte vše na úřadech a postupujte zcela dle výše uvedené povinnosti. Do 8 dnů ode dne, kdy došlo ke změně Vašeho trvalého pobytu, oznamte změnu prostřednictvím tohoto formuláře: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/hlaseni-zmen-adresy-trvaleho-pobytu-skutecneho-pobytu-a-adresy-pro-dorucovani

Změnu bych doporučila zaslat na úřad práce v bývalém bydlišti a na vědomí i v novém bydlišti. Nemohu předjímat postupy úřadů, ale ze zkušenosti vím, že původní úřad práce pravděpodobně řízení dokončí, pak předá celý spis novému úřadu práce, který zahájí výplatu.
Vy budete o všech těchto postupech písemně úřadem práce informována.

Co se týče příp. odvolání a dalšího, vše je třeba podávat k úřadu, který rozhodnutí (či jiné oznámení) vydal.
Co se týče nahlížení do spisu, to je upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento předpis však příliš nepočítá s tím, že by někdo žádal o zaslání spisu nebo jeho části apod. Přesto se to v praxi děje. Je-li pro Vás z nějakého důvodu obtížné dostat se do svého „starého“ bydliště a tam nahlédnout do spisu, abyste si mohla např. udělat kopii zprávy ze sociálního šetření či posudku nebo se vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí, určitě zkuste o tuto možnost požádat písemně.
Nejlepší a také nejrychlejší by to bylo prostřednictvím datové schránky. Nemáte-li ji, požádejte o to doporučeným dopisem. Pokud však budete chtít získat kopie podkladů ze spisu např. proto, abyste je mohla využít při sestavování odvolání nebo vyjadřování k podkladům před vydáním rozhodnutí, nezapomeňte rovnou požádat o prodloužení lhůt. Lhůta pro odvolání totiž činí 15 dnů a lhůta pro nahlížení do spisu jen 5 dnů (někdy dávají úřady 8, podle zákona je to však jen 5 dnů). Než byste se tedy dočkala odpovědi na svůj dopis, lhůty by nejspíš uplynuly a Vy byste nemohla využít svého práva.
Další (rychlejší) možností je, že zplnomocníte někoho, kdo v místě Vašeho starého bydliště bydlí, aby místo Vás na úřad zašel a do spisu nahlédl a kopie dokladů Vám opatřil. Vy se k nim pak můžete vyjádřit i „na dálku“ a vše na úřad práce opět zaslat doporučeným dopisem nebo to podat prostřednictvím svého zmocněnce.
Ve své praxi jsem se setkala i s tím, že úředník podklady na základě telefonické dohody zaslal do e-mailu (a to i v dobách před nebo po covidu), nejedná se však o standardní postup. Zkusit o to požádat tedy můžete, pokud však úředník nebude chtít vyhovět, neztrácejte čas dohadováním s ním a využijte jednu z výše uvedených dalších možností.

Závěrem je třeba dodat, že (a to již asi víte), celé řízení o příspěvku na péči trvá cca půl, ¾ roku, ale někdy i déle. MPSV sice v letošním roce zavedlo několik změn a některá řízení se daří zkrátit, přesto bych příliš nepočítala s tím, že věc bude vyřízena dříve než po novém roce.
Změnou bydliště se věc velmi pravděpodobně ještě o 1-2 měsíce protáhne.

S přáním úspěšného dokončení řízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

PTÁTE SE: Jak posunout datum vzniku invalidity do minulosti

4.12.2023 Přijatá dcera, která má přiznány příspěvek na péči 3. stupně a ZTP/P (dlouhodobě, obojí cca od 9 let, nyní v létě jí bylo obojí na dva roky přiznáno) má komplikovanou diagnózu - AS s výraznou poruchou komunikace, ADHD, PTSD, PDA, úzkostná porucha včetně sociální fobie, komplikovaná oční vada, hypersenzitivita. Její stav trvá s určitými obměnami již více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.