pečuj doma

Zaměstnavatel chce znát invalidní důchod i pobírané dávky

27.3.2024

Pečuji o osobu, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně. Chtěl bych se zeptat, zda má zaměstnavatel (chráněná dílna) právo po invalidním důchodci chtít rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu s datem přiznání? Taktéž po něm zaměstnavatel požaduje aktuální výměr invalidního důchodu. Když jsme se dotazovali, za jakým účelem chce toto sdělit, tak nám řekl, že z důvodu toho, že podle tohoto výměru pak zaměstnancům vyměřují mzdy. Má na to vůbec právo? Také po něm chce informace o jiných dávkách, které pobírá, dotazuje se, jestli pobírá např. příspěvek na bydlení apod. Musí mu to sdělovat?

Odpověď

Praktika, kterou popisujete, je bohužel velmi častá a co víc, velmi často se s ní setkáváme právě u chráněných dílen (resp. oficiální název je zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, tedy zaměstnavatel na chráněném trhu práce). Tedy u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají ve větší míře lidi, kteří jsou nějak zdravotně znevýhodněni, pobírají invalidní důchod apod. a je pro ně obtížné najít si zaměstnání na volném trhu práce.

Je však třeba si připomenout, že žijeme v době GDPR a dalších předpisů chránících soukromí, a tedy i informace o příjmech osob. Postup, který praktikuje Vámi zmiňovaný zaměstnavatel, je dle mého názoru neoprávněný.

Jelikož zmiňovaný zaměstnavatel čerpá příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením od úřadu práce a podmínky pro čerpání těchto příspěvků jsou nastaveny podle toho, jaký stupeň invalidity byl zaměstnanci přiznán, má zaměstnavatel právo požadovat doklad o tom, že pracovníkovi byl přiznán invalidní důchod.

Má zaměstnavatel (chráněná dílna) právo po invalidním důchodci chtít rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu s datem přiznání?

Ano, má na to právo. Pro doložení skutečnosti, že byl invalidní důchod přiznán, by mělo postačovat rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Jelikož však rozhodnutí (často i mnoho let staré) není zárukou, že invalidní důchod nebyl následně odebrán, potřebuje zaměstnavatel doklad o tom, že je důchod i nadále vyplácen (tj., že k odebrání nedošlo). Často je tedy požadován aktuální přehled důchodu zasílaný v lednu všem poživatelům důchodu (= informace o valorizaci), kopii spolu s rozhodnutím o přiznání důchodu tedy můžete zaměstnavateli doložit, ale výši důchodu v ní začernit, aby nebyla k přečtení.

Zaráží mě určitá drzost (promiňte mi to označení), se kterou zaměstnavatel zdůvodňuje svůj požadavek na informaci o výši důchodu tím, že podle toho upraví výši mzdy. Tento argument je zcela neoprávněný. Jednak od roku 2002 není výše příjmů pro poživatele invalidních důchodů žádným způsobem (zákonem) regulována a jednak výše příjmů by měla (a to i v chráněné dílně) odpovídat tomu, buď kolik hodin pracovník odpracuje (= hodinová mzda) nebo kolik vyrobí výrobků či poskytne služeb (= úkolová mzda).

Co se týče čerpání sociálních dávek, přemýšlím, k jakému účelu může zaměstnavatel tuto informaci potřebovat. Většinou jde spíš o to, že úřad práce požaduje doložení výše příjmů, aby mohl podle nich spočítat výši příspěvku na bydlení. Tento doklad (o výši příjmů) je zaměstnavatel povinen doložit. Zaměstnavatel však již není oprávněn ptát se na to, zda byla dávka přiznána, a už vůbec nemá právo na informaci o tom, v jaké byla přiznána výši.

Z toho, co píšete, usuzuji, že Vámi zmiňovaný zaměstnavatel nepoužívá při své práci právě čisté praktiky, doporučuji ve vztahu k němu zachovávat obezřetnost a v případě dalších nejasností se můžete opět obrátit na naši poradnu.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.