pečuj doma

Zamítnutý příspěvek na péči pro čtyřleté dítě - odvolání

12.12.2021

Prosím o radu, jak postupovat při odvolání zamítnutého PnP u čtyřletého dítěte s vážnou formou atopického ekzému a polyvalentní alergií, včetně mnohačetné potravinové alergie. Posudkovou lékařkou bylo uznáno nezvládnutí pouze dvou základních životních potřeb - péče o zdraví a osobní aktivity. Vůbec nebyla zohledněna nutnost přísného dietního stravovaní (oligoalergenní dieta, která je velmi náročná na přípravu). Jsem poručníkem tohoto dítěte. Péče o dítě vyžaduje neustálou kontrolu (škrábe se do krve, vznikají pak velké rány), mazání, ovazování všech končetin sterilním krytím, pomoc při stravování, mytí a další sebeobsluhy.

Odpověď

Nejprve bych Vám v obecné rovině popsala podmínky nároku na příspěvek na péči.
Nárok na příspěvek na péči je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.
Jak již asi víte, u příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé…).
Ve svém dotazu píšete, že Vašemu dítěti byla uznána závislost v oblasti péče o zdraví a osobních aktivit. Aby mohl vzniknout nárok alespoň na I. stupeň příspěvku, je třeba, aby byla uznána ještě alespoň jedna životní potřeba.
Pokud však chápu situaci správně, dítě, které popisujete, je po tělesné stránce naprosto v pořádku (pokud si samo nezpůsobí škrábance a rány na těle) a po mentální také. Ze všech 10 životních potřeb tedy bude pro něho „vhodná“ (kromě dvou uznaných) pravděpodobně jen jedna jediná.

Jak tedy postupovat?

Řízení o příspěvku na péči se skládá ze 3 kroků. Nejprve sociální pracovník (v domácnosti žadatele) provede sociální šetření a pak posudkový lékař vypracuje svoji zprávu, jako podklad k této zprávě mu slouží vyjádření sociálního pracovníka a zpráva ošetřujícího (praktického) lékaře. Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto tří institucí:

  • zpráva ze sociálního šetření – provádí úřad práce
  • zpráva posudkového lékaře – zpracovává lékařská posudková služby
  • zpráva praktického lékaře – máte-li vstřícného pediatra, požádejte ho o kopii zprávy, kterou zaslal posudkové službě.

Co jsou to životní potřeby, kolik je jich třeba pro jednotlivé stupně příspěvku na péči a jak jsou vymezeny, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006.
Jen pro úplnost dodávám, že v naší poradně nejsme lékaři, nejsme tedy oprávněni hodnotit faktický stav věci ani zdravotní stav Vašeho dítěte. Nemůžeme hodnotit jeho skutečné potřeby, ty znáte jako jeho pečující nejlépe Vy sama. Pracujeme s informacemi, které nám dáte, a na jejich základě Vám můžeme poradit, jak v řízení co nejlépe uspět.
Pokud tedy píši, že by mohla být uznána již jen jedna životní potřeba, mohu se mýlit. Doporučuji tedy, abyste prošla text vyhlášky, kde je popsáno všech 10, resp. 9 životních potřeby (u dětí není 10. životni potřeba hodnocena) a sama posuďte, které životní potřeby by měly být uznány.

Řízení jako takové je poměrně složité, jelikož se o tom nezmiňujete, dovolím si předpokládat, že práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, jste nevyužila. To je škoda, není to však velký problém. Jde jen o to, že pravděpodobně nemáte k dispozici všechny podklady z řízení. Moje zkušenost je taková, že pokud již úřad práce poskytne posudek (vypracovaný posudkovým lékařem), často jaksi „zapomene“ poskytnout zprávu ze sociálního šetření.
Nemáte-li zprávu ze sociálního šetření, doporučuji kopii si vyžádat, nemáte-li ani posudek, vyžádejte si na úřadě práce i ten. Obojí by Vám měli poskytnout k nahlédnutí i k okopírování, jen pozor, kopie mohou být někdy placené.
Co se týče příspěvku na péči a podmínek pro posuzování jeho nároku u dětí trpících různými dietními obtížemi, věc byla mnohokrát konzultována a to nejen na MPSV, ale i u nejvyššího soudu. Zejména otázka dietního stravování u dětí s celiakií byla mnohokrát řešena a to především proto, že tyto děti často podmínku nároku na příspěvek na péči nesplňují, protože jim bývá posudkovým lékařem uznána závislost v oblasti stravování už však ne v oblasti péče o zdraví.
U Vás je situace trochu jiná, resp. obtížnější už jen proto, že se nejedná „jen“ o celiakii. A dovolím si tvrdit, že jiná i k Vašemu prospěchu. Tím, že posudkový lékař již závislost v oblasti péče o zdraví a osobních aktivit uznal, mělo by být (alespoň podle toho, co popisujete) poměrně snadné obhájit závislost v oblasti stravování. Zvláště, když uvážíme, že 4leté dítě není schopno dodržovat dietní stravování, na rozdíl od dítěte bez zdravotního postižení je však dodržovat musí.
A právě tento fakt bych doporučila zdůraznit v odvolání. 

Připravila jsem pro Vás vzor pro sepsání odvolání. Budete-li chtít Vámi sepsaný text konzultovat, pošlete mi jej, ráda pomohu s vhodnými formulacemi. K sepsanému odvolání však nezapomeňte přiložit zprávu ze sociálního šetření, posudek a příp. zprávy, ze kterých budete citovat.
Jen připomínám, že odvolací lhůta činí 15 dnů a začíná běžet následující den po vyzvednutí rozhodnutí na poště či úřadě. Je-li dopis uložen na poště delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení.

Ještě si dovolím zmínit příspěvek na dietní stravování, který poskytují některé zdravotní pojišťovny. Bohužel se jedná o záležitost „nenárokovou“ často spojenou s benefity pro pojištěnce. Např. VZP ji některé roky poskytuje a jiné nikoli. Přesto doporučuji se ve zdravotní pojišťovně zeptat, nejedná se totiž o malé částky.

Pokud by se Vaše rodina octla v hmotné nouzi, je možné žádat o zvýšení příspěvku na živobytí z důvodu dietního stravování. Bližší informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi#pnz
Příspěvků na diety je hned několik. Jelikož píšete, že Vaše dítě má mnohačetné potravinové alergie, je možné, že splňuje podmínky nároku na více příspěvků. „Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.“

Zde je přehled příspěvků na dietní stravování dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, resp. dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu:
(1) Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně
a) u diety nízkobílkovinné o 1 380 Kč,
b) u diety při dialýze o 1 000 Kč,
c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 1 050 Kč,
d) u diety diabetické o 1 130 Kč,
e) u diety při onemocnění fenylketonurií o 2 220 Kč,
f) u diety při onemocnění celiakií o 2 800 Kč,
g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 o 1 090 Kč,
h) u diety při laktózové intoleranci o 1 070 Kč,
i) u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o 1 100 Kč.

Příspěvek na dietní stravování není možné čerpat jako samostatnou dávku (samostatná dávka - příspěvek na dietu - zanikla již před mnoha lety), nárok vzniká pouze, pokud vznikne nárok na příspěvek na živobytí.

Pokud byste tedy potřebovala cokoli dovysvětlit, neváhejte se na nás znovu obrátit.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.