pečuj doma

Zápočet doby hospitalizace na důchod pečujícího

6.3.2022

Pecuji o matku, která pobírá 4. stupeň příspěvku na péči, byla hospitalizována v nemocnici 25. října 2021 až do 28. ledna 2022. Já jsem se zaevidoval na úřadu práce.
Tato doba hospitalizace se mi počítá na důchod?

Odpověď

Děkujeme Vám za dotaz a za Vaši důvěru. Vidím, že jste velmi pečlivý a hlídáte si dobu pojištění a to je velmi dobře.

Co se týče zajištění pojištění, v průběhu hospitalizace, zde je pojištění provázáno s nárokem na příspěvek na péči. Tento nárok upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 14a  takto: „(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“

Omlouvám se za citaci ze zákona, ale jak můžete vidět, odpověď na Vaši otázku není úplně jednoduchá. Jde o to, zda jste s matkou byl hospitalizován. Pokud ano, nárok na příspěvek na péči a tím i pojištění plynul po celou dobu bez jakéhokoli přerušení.

Pokud matka Vaši pomoc nepotřebovala, tj. postačovala jí pomoc zdravotníků a lékařů v nemocnici a byla hospitalizována sama, pak za říjen a leden příspěvek na péči náleží, a to i přesto, že část měsíce byla maminka hospitalizována. Z pohledu zákona stačí, aby byla v domácí péči jeden jediný den v měsíci a dávka (i pojištění) náleží za celý měsíc.

Měsíc listopad a prosinec však maminka strávila celý (bez přerušení předpokládám) v nemocnici a za tyto 2 měsíce tedy příspěvek a pojištění nenáleží.

Pokud jste se s nástupem maminky zaevidoval na úřad práce, a to jako uchazeči o zaměstnání, pak máte zajištěno nejen pojištění, ale i nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. A to nejen za ty 2 měsíce, kdy mamince, resp. Vám nenáležel příspěvek na péči, ale i za ty části měsíců října a ledna, kdy jí náležel, ale Vy jste byl na úřadu práce.

Souběh podpory v nezaměstnanosti a příspěvku na péči je v tomto případě v pořádku, můžete čerpat obojí.

S čím možná budete mít trochu problém je „papírování“ okolo zajištění pojištění.

Jako pečující osoba o osobu závislou ve stupni IV., máte nárok, být tzv. státním pojištěncem, co se týče zdravotního pojištění (upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Stejný nárok máte jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce.

Je však třeba o této skutečnosti informovat Vaši zdravotní pojišťovnu. Počítám, že jste to již udělal v době, kdy jste začal pečovat o maminku. V době hospitalizace a přechodu na úřad práce Vám jistě na úřadě práce řekli, že byste to měl udělat znovu a se skončením evidence u úřadu práce a přechodu zpět na péči opět, tj. vlastně potřetí. Většinou se zdravotní pojišťovny spokojí s e-mailovým nebo telefonickým nahlášením, ale doporučuji to prověřit, aby Vám v pojištění nevznikly administrativním nedopatřením nějaké mezery a následně dluh.

Co se týče sociálního pojištění, zde je postup trochu jiný. Jednak za Vás žádné pojištění hrazeno není, ale doba péče i doba evidence u úřadu práce je Vám započítávána jako tzv. náhradní doba pojištění a náhradní doba zaměstnání (upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Rozdíl v těchto dvou věcech zde nechci vypisovat, pro pochopení to není potřeba, ale v případě Vašeho zájmu ráda dovysvětlím.

I zde je třeba provést oznámení, avšak postačí po skončení evidence u úřadu práce, už jen 1x, v době, až skončíte péči o Vaši maminku, nebo v době, kdy budete Vy sám žádat o důchod (starobní, příp. invalidní). Oznámíte pak, že péče skončila a že chcete, aby Vám byla doba započítána pro nárok na důchod.

Kde hlásit? - Na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě trvalého bydliště (adresy najdete na www.cssz.cz) doložíte potvrzení od úřadu práce, kde byste měl být veden jako (hlavní!) pečující osoba a jak dlouho péče trvala. Pozor, pokud Vás o maminku pečuje více a v péči se střídáte, není na tom nic špatného, ale doba péče se jako náhradní doba pojištění může započítat jen jedné, tj. hlavní pečující osobě.

ČSSZ (nadřízený orgán OSSZ) pak zahájí takové malé řízení o uznání doby péče jako náhradní doby pojištění. A vydá rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí Vám bude doba péče uznána a započítána pro nárok na důchod. Právě v tomto řízení pak budou započítány jednotlivé měsíce pojištění a ty 2 chybějící by se tam měly objevit, resp. objeví se, že tam chybí. Vy je však doplníte potvrzením od úřadu práce o době evidence.

Jen připomínám, že jakoukoli změnu v péči jste jako pečující osoba povinen úřadu práce nahlásit do 8 dnů. Nicméně předpokládám, že tuto věc již znáte a k opomenutí tedy nedošlo.

Vím, že je tato věc trochu složitá, snažila jsem se to popsat srozumitelně, ale pokud jsem jakkoli nesrozumitelná, určitě mi to řekněte, ráda Vám cokoli dovysvětlím.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolanou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.