pečuj doma

Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024

Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil, a byl přiznán od 05/2020 (3. stupeň, po roce 4. stupeň). Chtěl bych se zeptat, zda se mi bude počítat "na důchod" doba péče nebo doba vedení na ÚP jako uchazeč o zaměstnán.

Odpověď

Jestli jsem správně pochopila Vaši situaci, tak:

1) do 31. 5. 2020 jste byl zaměstnán
2) 1. 6. 2020 – 31. 10. 2020 jste byl v evidenci úřadu práce a čerpal jste podporu v nezaměstnanosti
3) od 1. 11. do 10. 5. 2021 jste v evidenci úřadu práce, ale bez nároku na podporu v nezaměstnanosti
4) od května 2020 pečujete o maminku, která pobírá příspěvek na péči ve stupni IV., dříve III.

U doby, kde jste byl zaměstnán, je situace jasná. Pokud za Vás zaměstnavatel odváděl sociální a zdravotní pojištění, tak tuto dobu máte pojištěním pokrytu.

Od května 2020 až dosud čerpá maminka příspěvek na péči ve stupni III. a následně IV. Pokud jste veden jako tzv. hlavní pečující osoba, pak jste pojištěn i v této době. Je však dobré si tuto věc ohlídat a vše ošetřit.

U sociálního pojištění nejde o to, že by za Vás pojištění někdo hradil, ale jak sám správně píšete, jde o to, že doba péče je uznávána jako tzv. náhradní doba pojištění při podávání žádosti o starobní (nebo jiný) důchod.

Věc upravuje § 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a to takto:
„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále
d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle  83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.

Zde jde hlavně o to, že náhradní dobu je možné uznat jen jedné, tj. hlavní pečující osobě a ta navíc musí být tím, kdo pečuje „převážnou část doby“ (abych byla přesná, v judikátu najdeme formulaci pouze za předpokladu, že poskytuje jedné konkrétní osobě v příslušném stupni závislosti osobní péči v takovém časovém rozsahu, který mu brání ve výkonu výdělečné činnosti.“).

Pokud jste tedy jedinou (nebo více méně jedinou) a hlavní pečující osobou, pak není třeba se ničeho obávat. Pojištěn jste a po skončení péče si o svůj nárok (tj. zápočet doby pojištění pro nárok na starobní důchod) určitě uplatněte.

Jde o to, že doba pojištění se zaznamenává (do Osobního informativního listu důchodového pojištění) až v době, kdy péče buď končí, nebo když pečující žádá o starobní důchod. Podle toho, co přijde dříve.
Teprve pak pečující osoba (s potvrzením o péči od úřadu práce) žádá na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) o uznání doby péče jako náhradní doby.
ČSSZ pak zahájí malé řízení, ve kterém posuzuje, zda má být doba péče uznána, příp. komu (pečovalo-li více osob) a v jakém rozsahu.
Až tedy tato situace nastane, nezapomeňte si svůj nárok uplatnit.

Ve svém dotazu se ptáte, zda Vám bude započítána doba vedení v evidenci úřadu práce nebo doba péče. Doba péče se pro nárok na starobní důchod započítává ze 100 %, doba evidence u úřadu práce, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, se započítává také ze 100 %.

Každá taková doba se započítává jen jednou (nejde tedy o to, že by se doby sčítaly a měl jste více nebo vyšší důchod). Přestože jste byl po dobu několika měsíců kryt pojištěním (resp. náhradní dobou pojištění), započítává se Vám doba jen 1x. Vzhledem k tomu, že obě doby se započítávají ze 100 %, je lhostejno, jaká doba Vám bude pro nárok na starobní důchod uznána.

Jistě neuděláte chybu, když na České správě sociálního zabezpečení (až budete žádat o starobní důchod) doložíte oba doklady. Tj. jak z odboru služeb zaměstnanosti, tak od odboru dávek příspěvku na péči.

Doba, kdy jste byl veden v evidenci úřadu práce, ale již jste neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti, se započítává jen z 80 %. Také tuto dobu můžete při žádosti o starobní důchod předložit, měla by však být překryta dobou péče o maminku, která se započítává ze 100 %.

Česká správa sociálního zabezpečení by při výpočtu Vašeho starobního důchodu měla zohlednit to, co je pro Vás výhodnější. Jistě však neuděláte chybu, když si vše po převzetí rozhodnutí o starobním důchodu (jehož součástí by měl být i kompletní Informativní list důchodového pojištění, tj. kompletní přehled Vašich dob pojištění) pečlivě zkontrolujete.

Chcete-li si již teď (ještě před tím, než budete o důchod žádat) zkontrolovat své doby pojištění, například abyste měl jistotu, že za Vás všichni Vaši zaměstnavatelé v minulosti pojištění vždy pečlivě odváděli a žádná z Vašich odpracovaných dob Vám v přehledu nechybí, pak doporučuji vyzkoušet tzv. Informativní důchodovou aplikaci IDA a vše si zde projít.
Více informací o této službě poskytované Českou správou sociálního zabezpečení najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

Jen dobu péče zde bohužel (zatím) neuvidíte, jak jsem zmínila výše, ta Vám bude zaznamenána až v době kdy péče skončí nebo až budete žádat o starobní důchod.

Nad rámec Vašeho dotazu si dovolím poukázat také na zdravotní pojištění, které je upraveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:
„Stát je plátcem pojištění za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

Jelikož se ve své praxi setkávám i s lidmi, kteří mají na zdravotním pojištění dluhy, doporučuji zkontrolovat u zdravotní pojišťovny (pokud jste to již neudělal), zda Vás mají vedeného jako pečujícího o osobu závislou na péči a tím jako tzv. státního pojištěnce.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.