pečuj doma

Zdražení energií a příspěvek na bydlení

4.1.2022

Jsme manželé v důchodu, hodně se nám teď zdražily energie. Uvažovali jsme o příspěvku na bydlení, který pobírá i sousedka. Bydlíme ale v pronajatém bytě – nevadí to? Máme důchod celkem 21 tisíc a příspěvek na bezmocnost manžela, který je po mrtvici – 4 400 korun. Jsou nějaké další možnosti dávek?

Odpověď

Co se týče zvýšených úhrad za bydlení v důsledku zdražení energií, jedná se o častý problém velké skupiny obyvatel. Je to problém dokonce tak velké skupiny osob, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na to zareagovalo zvýšením tzv. normativů, které ovlivňují výši příspěvku na bydlení (více informací viz dále).

Odpověď na Vaši otázku zní „Ano“. Můžete požádat o příspěvek na bydlení a to i přesto (nebo právě proto), že bydlíte v pronajatém bydlení. Příspěvek na bydlení je možné použít jak na vlastní bydlení (osobní vlastnictví), tak na družstevní bydlení (pro toho, kdo je nájemcem družstva) a samozřejmě i na nájemní bydlení. Jen pozor, musíte mít uzavřenu „nájemní smlouvu“.

Pokud byste měli např. od družstevníka tzv. podpronajatý družstevní byt, zde být příspěvek na bydlení přiznán nemůže.

Pokud však máte uzavřenu nájemní smlouvu, lhostejno zda např. na obecní (státní) byt nebo se soukromým vlastníkem nemovitosti, o příspěvek na bydlení žádat můžete.

Příspěvek na bydlení je dávka vyplácená dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a jedná se o dávku ze systému státní sociální podpory. Slouží na úhradu nákladů na bydlení, tedy nejen nájmu, ale i např. plynu, elektřiny, vody atd.

Počítejte s tím, že pro získání příspěvku budete muset doložit příjmy všech osob, které v bytě trvale i fakticky bydlí. Pokud tam žijete pouze vy dva s manželem, budete dokladovat jen své příjmy.

Pokud by však v bytě měly třeba trvalé bydliště další osoby, musely by dokladovat také své příjmy, pozor to i v případě, že v bytě ve skutečnosti nebydlí. Pokud je v bytě někdo takový trvale hlášený, ale společně s vámi tam nežije (a tudíž s vámi nehospodaří a nepodílí se na společných nákladech), požádejte o jeho „vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob“. Každá taková osoba, která se na nákladech nepodílí, ale má vlastní příjmy totiž snižuje výši přiznaného příspěvku.

Formuláře pro podání žádosti najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Nestačí bohužel vyplnit jen formulář žádosti o příspěvek na bydlení, ale je třeba k němu doložit výše příjmů, výše nákladů na bydlení a další doklady dle vaší situace. Věnujte tedy pozornost i dalším formulářům, které najdete v tomto odkazu. Volte ty, které se týkají vás a vaší situace.   

Pokud máte pronajatý byt od soukromého vlastníka, bude třeba, abyste od něho získali tzv. evidenční list, tedy přehled všech nákladů souvisejících s bytem. Pro nárok na příspěvek na bydlení se nezapočítávají tzv. příspěvky do fondu oprav. Může to vypadat nelogicky (protože jsou to náklady, které nemůžete společenství vlastníků nezaplatit), ale jsou považovány za určité „spoření“ a tím na ně stát nemůže přispívat. Počítejte tedy, že příspěvek bude o tuto částku pokrácen.

Výši příspěvku na bydlení ovlivňují tzv. normativní náklady, které stanovuje stát. Jejich výši pro rok 2021 najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni

Najdete zde také více informací k příspěvku na bydlení a informace o způsobu jeho výpočtu.

Příp. můžete použít i tento odkaz: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1. Zde však bohužel nejsou uvedeny normativní náklady.

Od ledna 2022 se budou zvyšovat normativní náklady. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ani Úřadu práce tato informace zatím není uveřejněna (objeví se tam někdy po začátku nového roku). Najdete ji v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zmeny-v-prispevku-na-bydleni-pro-rok-2022

Co se týče výpočtu nároku na příspěvek na bydlení, jistě pro Vás bude dobrou zprávou, že příspěvek na péči (ten máte patrně na mysli, když zmiňujete příspěvek na bezmocnost, ten však byl zrušen v roce 2006 a byl nahrazen právě příspěvkem na péči) se za příjem nepovažuje. Do formulářů jej tedy uveďte, nebude Vám však započítáván a nebude Vám snižovat výši přiznaného příspěvku na bydlení.

Ptáte se na další sociální dávky, které můžete čerpat? Je zde systém tzv. pomoci v hmotné nouzi (více informací najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi).

V tomto systému jsou 3 dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Nechci být nositelem špatných zpráv, zvlášť, když neznám podrobně Vaši situaci, ale domnívám se, že na příspěvek na živobytí s ohledem na výši příjmů nebudete mít nárok. Stejně tak pravděpodobně „nedosáhnete“ na doplatek na bydlení, který sice doplňuje příspěvek na bydlení, ale také je určen lidem s velmi nízkými příjmy.

Teoreticky (opravdu je to jen odhad, mohu se tedy mýlit) byste mohli dosáhnout na tvz. Mimořádnou okamžitou pomoc. Jak se na výše uvedeném webu můžete dočíst, jedná se o jednorázový příspěvek určený na úhradu mimořádných výdajů. Čerpat byste jej tedy (možná!) mohli na úhradu nedoplatků za energie, které Vám budou vypočítány jakmile obdržíte vyúčtování.

Nejedná se však o opakující dávku, ale o dávku, která je čerpána nárazově. Ve Vašem případě by tedy mohlo jít o příspěvek na zvýšené výdaje související s mimořádně zvýšenými výdaji za energie, ale jen jednorázově, tedy ve chvíli, kdy obdržíte vyúčtování, na kterém bude uveden vysoký nedoplatek, pokud nebudete mít peníze na jeho úhradu.

Jak však říkám, jen odhaduji, že byste o tuto dávku mohli požádat. S jistotou to říci nemohu, protože neznám celou Vaši situaci a vše, co s podáním žádosti souvisí. Celý systém pomoci v hmotné nouzi je poměrně složitý, projděte tedy informace týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi ve výše uvedeném odkazu a zkuste si o tento příspěvek požádat až budete mít vyúčtování (dopředu o dávku žádat nelze, budete potřebovat mj. doklad o výši nedoplatku).

Když říkám zkuste požádat, mám na mysli vyplnění všech potřebných formulářů a doložení potřebných dokladů. Pozor, pokud nebudete mít skutečně na úhradu energií, pak je třeba o dávku požádat. Velmi často se v praxi setkávám s tím, že úřednice na úřadu práce „od stolu“ odrazují žadatele tvrzením, že na to, či ono nemají nárok. A to ať již je to pravda či nikoli. Šetří si tak práci. Dokud však všechny informace o žadateli (jeho příjmech, výdajích apod.) nevloží do systému, jedná se jen a jen o odhad. Často velmi nepřesný. Nenechte se tím tedy odradit a žádost určitě podejte.

Teprve se zamítavým rozhodnutím Vám můžeme poradit, jak postupovat (podat odvolání, doložit další doklady, více odůvodnit situaci apod.). Pokud však žádost vůbec nepodáte, nemůžeme Vám příliš pomoci.

Pokud by Vám příspěvek nebyl přiznán (tj. pokud obdržíte zamítavé rozhodnutí), ozvěte se nám, poradíme Vám, jak postupovat dále.

S přáním všeho dobrého do nového roku.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(29.12.2021)

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

ZPRÁVY: Péče orientovaná na člověka. Aby si každý mohl vybrat

27.11.2022 Na letošní podzimní konferenci pořádané Academy of Health Care Management (AHCM), která se konala v Praze, tentokrát nepřevažovali zdravotníci, ale pacienti a zástupci pacientských organizací. Tématem byla péče orientovaná na člověka, ve světě známá jako Patient Centered Care (PCC), kde důležitou roli sehrávají pacientské organizace. více...

ZPRÁVY: Tečka by mohla sloužit dál, říká ministr Vlastimil Válek

26.11.2022 Praktický lékař nevidí všechna data o očkování svého pacienta, může dohledat pouze ta k vakcíně proti covidu-19. Do budoucna by se měl přístup k záznamům změnit. Údaje by měly být v mobilní aplikaci Tečka, která by tak našla opět své využití. Dalším plánem je praktikovi se souhlasem pacientů zpřístupnit všechna očkování i u ostatních specialistů. více...

INFO: Žeh stojí devítinásobek. Pohřeb do země nejmíň 40 tisíc

25.11.2022 Zdražování energií se nevyhnulo už ani poslední lidské potřebě – pohřbu. Nejčastější způsob, kremace, spotřebuje spoustu plynu a právě ten podražil nejvíce. „V některých krematoriích stouply náklady na plyn až o 800 procent,“ řekl pro iDNES.cz předseda Asociace pohřebních ústavů Jaroslav Mangl. Stoupají podle něj i náklady na dopravu a pořízení rakve. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.