pečuj doma

Zdražení energií a příspěvek na bydlení

4.1.2022

Jsme manželé v důchodu, hodně se nám teď zdražily energie. Uvažovali jsme o příspěvku na bydlení, který pobírá i sousedka. Bydlíme ale v pronajatém bytě – nevadí to? Máme důchod celkem 21 tisíc a příspěvek na bezmocnost manžela, který je po mrtvici – 4 400 korun. Jsou nějaké další možnosti dávek?

Odpověď

Co se týče zvýšených úhrad za bydlení v důsledku zdražení energií, jedná se o častý problém velké skupiny obyvatel. Je to problém dokonce tak velké skupiny osob, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na to zareagovalo zvýšením tzv. normativů, které ovlivňují výši příspěvku na bydlení (více informací viz dále).

Odpověď na Vaši otázku zní „Ano“. Můžete požádat o příspěvek na bydlení a to i přesto (nebo právě proto), že bydlíte v pronajatém bydlení. Příspěvek na bydlení je možné použít jak na vlastní bydlení (osobní vlastnictví), tak na družstevní bydlení (pro toho, kdo je nájemcem družstva) a samozřejmě i na nájemní bydlení. Jen pozor, musíte mít uzavřenu „nájemní smlouvu“.

Pokud byste měli např. od družstevníka tzv. podpronajatý družstevní byt, zde být příspěvek na bydlení přiznán nemůže.

Pokud však máte uzavřenu nájemní smlouvu, lhostejno zda např. na obecní (státní) byt nebo se soukromým vlastníkem nemovitosti, o příspěvek na bydlení žádat můžete.

Příspěvek na bydlení je dávka vyplácená dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a jedná se o dávku ze systému státní sociální podpory. Slouží na úhradu nákladů na bydlení, tedy nejen nájmu, ale i např. plynu, elektřiny, vody atd.

Počítejte s tím, že pro získání příspěvku budete muset doložit příjmy všech osob, které v bytě trvale i fakticky bydlí. Pokud tam žijete pouze vy dva s manželem, budete dokladovat jen své příjmy.

Pokud by však v bytě měly třeba trvalé bydliště další osoby, musely by dokladovat také své příjmy, pozor to i v případě, že v bytě ve skutečnosti nebydlí. Pokud je v bytě někdo takový trvale hlášený, ale společně s vámi tam nežije (a tudíž s vámi nehospodaří a nepodílí se na společných nákladech), požádejte o jeho „vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob“. Každá taková osoba, která se na nákladech nepodílí, ale má vlastní příjmy totiž snižuje výši přiznaného příspěvku.

Formuláře pro podání žádosti najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Nestačí bohužel vyplnit jen formulář žádosti o příspěvek na bydlení, ale je třeba k němu doložit výše příjmů, výše nákladů na bydlení a další doklady dle vaší situace. Věnujte tedy pozornost i dalším formulářům, které najdete v tomto odkazu. Volte ty, které se týkají vás a vaší situace.   

Pokud máte pronajatý byt od soukromého vlastníka, bude třeba, abyste od něho získali tzv. evidenční list, tedy přehled všech nákladů souvisejících s bytem. Pro nárok na příspěvek na bydlení se nezapočítávají tzv. příspěvky do fondu oprav. Může to vypadat nelogicky (protože jsou to náklady, které nemůžete společenství vlastníků nezaplatit), ale jsou považovány za určité „spoření“ a tím na ně stát nemůže přispívat. Počítejte tedy, že příspěvek bude o tuto částku pokrácen.

Výši příspěvku na bydlení ovlivňují tzv. normativní náklady, které stanovuje stát. Jejich výši pro rok 2021 najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni

Najdete zde také více informací k příspěvku na bydlení a informace o způsobu jeho výpočtu.

Příp. můžete použít i tento odkaz: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1. Zde však bohužel nejsou uvedeny normativní náklady.

Od ledna 2022 se budou zvyšovat normativní náklady. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ani Úřadu práce tato informace zatím není uveřejněna (objeví se tam někdy po začátku nového roku). Najdete ji v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zmeny-v-prispevku-na-bydleni-pro-rok-2022

Co se týče výpočtu nároku na příspěvek na bydlení, jistě pro Vás bude dobrou zprávou, že příspěvek na péči (ten máte patrně na mysli, když zmiňujete příspěvek na bezmocnost, ten však byl zrušen v roce 2006 a byl nahrazen právě příspěvkem na péči) se za příjem nepovažuje. Do formulářů jej tedy uveďte, nebude Vám však započítáván a nebude Vám snižovat výši přiznaného příspěvku na bydlení.

Ptáte se na další sociální dávky, které můžete čerpat? Je zde systém tzv. pomoci v hmotné nouzi (více informací najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi).

V tomto systému jsou 3 dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Nechci být nositelem špatných zpráv, zvlášť, když neznám podrobně Vaši situaci, ale domnívám se, že na příspěvek na živobytí s ohledem na výši příjmů nebudete mít nárok. Stejně tak pravděpodobně „nedosáhnete“ na doplatek na bydlení, který sice doplňuje příspěvek na bydlení, ale také je určen lidem s velmi nízkými příjmy.

Teoreticky (opravdu je to jen odhad, mohu se tedy mýlit) byste mohli dosáhnout na tvz. Mimořádnou okamžitou pomoc. Jak se na výše uvedeném webu můžete dočíst, jedná se o jednorázový příspěvek určený na úhradu mimořádných výdajů. Čerpat byste jej tedy (možná!) mohli na úhradu nedoplatků za energie, které Vám budou vypočítány jakmile obdržíte vyúčtování.

Nejedná se však o opakující dávku, ale o dávku, která je čerpána nárazově. Ve Vašem případě by tedy mohlo jít o příspěvek na zvýšené výdaje související s mimořádně zvýšenými výdaji za energie, ale jen jednorázově, tedy ve chvíli, kdy obdržíte vyúčtování, na kterém bude uveden vysoký nedoplatek, pokud nebudete mít peníze na jeho úhradu.

Jak však říkám, jen odhaduji, že byste o tuto dávku mohli požádat. S jistotou to říci nemohu, protože neznám celou Vaši situaci a vše, co s podáním žádosti souvisí. Celý systém pomoci v hmotné nouzi je poměrně složitý, projděte tedy informace týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi ve výše uvedeném odkazu a zkuste si o tento příspěvek požádat až budete mít vyúčtování (dopředu o dávku žádat nelze, budete potřebovat mj. doklad o výši nedoplatku).

Když říkám zkuste požádat, mám na mysli vyplnění všech potřebných formulářů a doložení potřebných dokladů. Pozor, pokud nebudete mít skutečně na úhradu energií, pak je třeba o dávku požádat. Velmi často se v praxi setkávám s tím, že úřednice na úřadu práce „od stolu“ odrazují žadatele tvrzením, že na to, či ono nemají nárok. A to ať již je to pravda či nikoli. Šetří si tak práci. Dokud však všechny informace o žadateli (jeho příjmech, výdajích apod.) nevloží do systému, jedná se jen a jen o odhad. Často velmi nepřesný. Nenechte se tím tedy odradit a žádost určitě podejte.

Teprve se zamítavým rozhodnutím Vám můžeme poradit, jak postupovat (podat odvolání, doložit další doklady, více odůvodnit situaci apod.). Pokud však žádost vůbec nepodáte, nemůžeme Vám příliš pomoci.

Pokud by Vám příspěvek nebyl přiznán (tj. pokud obdržíte zamítavé rozhodnutí), ozvěte se nám, poradíme Vám, jak postupovat dále.

S přáním všeho dobrého do nového roku.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

(29.12.2021)

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Musí jít peníze z prodeje domu opatrovance do dědictví?

20.3.2023 Mám opatrovnictví na mého strýce (80), který letos prodal dům. Jelikož nemá žádný účet, peníze dostal hotově. Momentálně je na tom opravdu zle, doktor říkal, že máme očekávat nejhorší. Soud vyžaduje, aby peníze byly zaslány na účet. Jak pokračovat? Lze nějak obejít soud, aby peníze byly svěřeny mně, nikoliv v dědictví jeho bratrovi, se kterým neměl dobrý vztah více...

PTÁTE SE: Doplňování lékařských zpráv v řízení o příspěvku na péči

19.3.2023 Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká změna v řízení k příspěvku na péči od 1.1.2023. Dnes mi bylo řečeno, že není možné do námitkového řízení dodávat lékařské zprávy - vysvětlím: probíhá řízení k PNP, 6.3.2023 bylo plánované vyšetření u psychiatra, a když maminka dnes přinesla tuto zprávu, že ji doloží do řízení, bylo jí řečeno více...

INFO: Placený nadstandard kvete, ať ministr chce nebo nechce

18.3.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) veřejně odmítá placenou nadstandardní lékařskou péči. Jenže nemocnice v Česku se vydávají opačným směrem.
Podle zjištění MF DNES různé připlácené služby a balíčky zavádějí další zařízení nebo o zavedení uvažují. A to i ta, která přímo podléhají ministerstvu. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.